Edwin Lambregts

Berichten van Edwin Lambregts

Het gaat bij HNW om activiteiten met toegevoegde waarde

Naast een hogere medewerkertevredenheid en lagere kosten (ICT, huisvesting) belooft HNW ook een flexibelere, effectievere en efficiëntere werkstijl. Kort gezegd: de verhouding tussen zinvolle activiteiten enerzijds en dubbele en overbodige activiteiten anderzijds neemt toe.

Het zou mooi zijn als er een universeel toepasbare maatstaf zou zijn om dit te meten. Ik schreef al een eerder artikel over dit onderwerp op deze site.

Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen door HNW-productiviteitswinst bij kenniswerkers te meten door het aandeel waardetoevoegende, directe uren ten opzichte van het totaal aantal gewerkte uren door de tijd te volgen. Dit is een simpel, breed toepasbaar kengetal dat voor iedereen te begrijpen is. Maar ook met dit kengetal zijn er minimaal zes problemen.

Chris Anderson: Free (gratis download)

De kosten van digitale producten zijn zó laag, dat ze gratis aangeboden kunnen worden. Dit fenomeen was bij de vaste lezer van Innovatief Organiseren al bekend. Onze eerdere artikelen kunt u hier en hier vinden. Chris Anderson, hoofdredacteur van Wired en bekend van zijn boek The Long Tail heeft er een boek over geschreven. Het boek heeft de veelzeggende titel FREE meegekregen en is nu ook in het Nederlands verkrijgbaar bij uitgeverij Nieuw Amsterdam.

Het boek van Chris Anderson gratis downloaden? Dat dan via de site van Nieuw Amsterdam. Heb je liever een gratis Engelstalige luisterversie van FREE? Deze is verkrijgbaar via de site van Luisterrijk.

De redactie van Innovatief Organiseren zou graag een recensie publiceren van FREE, maar helaas zijn we druk met ons eigen boek: De tien misverstanden over innovatie. Wie pakt de handschoen op en schrijft een mooie recensie op onze site?

Advies gevraagd

Op dit moment zit ik midden in de implementatie van Het Nieuwe Werken (HNW) bij een grote financiële dienstverlener. Hoewel ik als extern deskundige vooral ben ingehuurd om de mentale kant van de transitie te begeleiden, kruisen regelmatig ook andere vraagstukken mijn pad. Neem nu het meten van de opbrengsten van HNW. Door HNW-adepten wordt productiviteitswinst gepropagandeerd als één van de grote plussen van het nieuwe werkconcept. De beloften vliegen je om de oren. Mooi allemaal. Maar hoe meet je de productiviteitswinst van HNW-afdelingen eigenlijk?

Peter F. Drucker: Innovation and Entrepreneurship (recensie)

Van Peter Drucker wordt wel gezegd dat hij zo’n beetje eigenhandig management als vakgebied heeft uitgevonden. Titels als “The practice of management”, “Innovation and entrepreneurship”, “Managing for the future” en “Management Challenges for the 21st century” zijn echte klassiekers geworden.  Hij heeft belangwekkende zaken te melden over innovatief organiseren.  

Nieuw project op Innovatief Organiseren: boek over tien misverstanden bij innovatie

In het voorjaar van 2010 zal bij Van Duren Media een nieuw innovatieboek verschijnen van Richard Puyt en Edwin Lambregts. Het zal gaan over de vele misverstanden over innovatie die de ronde doen. Het is de bedoeling dat het een makkelijk leesbaar en praktisch boekje wordt. Geen intellectueel droogvoer dus, maar een vrolijke gids met tal val voorbeelden en tips. Anders dan andere innovatieboeken zullen wij ons niet beperken tot productinnovatie, maar ook aandacht besteden aan strategische en sociale innovatie.  

Help mee! Voor de samenstelling van deze publicatie kunnen we wel wat hulp gebruiken. Verderop in dit artikel lees je hoe je kunt bijdragen. De beloning bestaat uit eeuwige roem in de vorm van een eervolle vermelding in het boek.

Scott Berkun: The Myths of Innovation (recensie)

Hoe weet je of een innovatie zal slagen of niet? Of wat de nieuwste doorbraaktechnologie zal zijn? Volgens Scott Berkun doen er tal van mythes de ronde over innovatie. Hij schreef een boek over deze mythes, waar ze vandaan komen en waarom ze niet waar zijn.

In ‘The Myths of Innovation’ haalt Berkun tal van voorbeelden aan. Vele beroemde innovaties uit het (verre) verleden van onder meer Thomas Edison, Isaac Newton, Galileo Galilei, Johannes Gutenberg, Tim Berners-Lee (het World Wide Web) en Jeff Bezos (Amazon.com) komen voorbij.

Vergaderen over besluiten die al genomen zijn

Nederland staat bekend als polderland. We vergaderen wat af. Iedereen lijkt wel overal een mening over te hebben en o wee als die niet gehoord wordt. Het is cultuur om voorafgaand aan een besluit flink de te tijd te nemen om te wikken en te wegen. Voorstanders van al dat overleggen hebben het over noodzakelijk draagvlak en verantwoord besluiten nemen. Tegenstanders worden er ongeduldig van en noemen dit gedrag Neerlanditis of de Hollandse ziekte. Heeft al dat overleg eigenlijk wel zin? Psychologe Roos Vonk schreef er in haar vaste column in Intermediair (7 mei 2009) een aardig stuk over.

Gratis boek, meld je nu aan!

Onze LinkedIn groep groeit gestaag en omvat nu bijna 500 leden. We willen extra aandacht geven aan deze mijlpaal. Daarom stellen wij een gratis exemplaar van ons boek “Dat Kan Beter!” beschikbaar voor het 500-ste lid dat zich aanmeldt. In “Dat Kan Beter” hebben we de vijftig beste columns van deze site gebundeld, inclusief een voorwoord van prof. dr. Willem Mastenbroek. Meld je nu aan via deze link!

Ben je net niet het 500-ste lid geworden, maar wil je wel een boek? Treur niet!Exemplaren van “Dat Kan Beter” zijn te bestellen via Lulu.com. Beetje krap bij kas? Dan kun je het boek ook voor het luttele bedrag van €2.50 integraal downloaden van Lulu.com.

Dik Bijl: Het Nieuwe Werken (recensie)

‘De grootste verdienste van het management in de 20e eeuw is de vijftigvoudige verbetering van de productiviteit van de fabriekswerker. De grootste uitdaging van voor het management van de 21e eeuw is om de productiviteit van de kenniswerker op een vergelijkbare wijze te verbeteren.’

Met deze bekende quote van Peter Drucker begint het boek van Dik Bijl over Het Nieuwe Werken. Het heeft dan ook als ondertitel meegekregen: Op weg naar een productieve kenniseconomie. Het boek is een goede introductie op de denkwijze achter Het Nieuwe Werken, althans volgens de Microsoft filosofie. Het leverde mij ook een aantal vragen en kanttekeningen op.