Hans Weijmer

Hans Weijmer

Berichten van Hans Weijmer

Bonussen ING en AIG en P&O beleid.

In Nederland ontstond nogal wat ophef over de bonussen voor ING medewerkers. Dat is echter nog niets vergeleken met de aanzwellende orkaan van protest die in de VS opstak na het uitkeren van bonussen aan topmensen van AIG. Van het organisatieonderdeel wat verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van financiële produkten ontving een behoorlijk aantal medewerkers een bonus van minimaal $ 1.000.000. Dit terwijl deze afdeling verantwoordelijk was voor de bijna ondergang van de onderneming die alleen door miljardensteun van de overheid voorkomen werd. Wat zegt dit nu over P&O beleid?

De prijs van Solis voor innovatie binnen de ouderenzorg.

Wat mij bij innovatie vooral interesseert is hoe een organisatie een infrastructuur voor vernieuwing van binnenuit kan opzetten, en wat dat met zich meebrengt voor leiderschap, personeels- en organisatiebeleid, communicatie, manier van omgaan met ideeën, belonen, enzovoort. Een poos geleden zag ik wat dat betreft een onalledaagse advertentie in de lokale huis aan huisbladen. Solis, een zorginstelling voor ouderen, adverteert met een innovatieprijs voor zorgmedewerkers. De kop van de advertentie: “denk mee over innovatie in de zorg voor ouderen; IS JOUW IDEE € 5000 WAARD?” Daar moest ik meer van weten.

Jarige Darwin onder de innovatie loep

Vandaag 12 februari 2009 is het tweehonderd jaar geleden dat een van de grootste iconen van de wetenschap, Charles Darwin, werd geboren. De kern van innovatie is vernieuwing. Hoe krijg je een bestaande organisatie zo ver dat ze open staat voor verandering terwijl de manier waarop het nu gaat succesvol is? Wanneer we de wetenschap als Darwin’s  organisatie beschouwen, gaat deze vraag ook voor hem op. Zijn theorieën over evolutie en natuurlijke selectie gingen zo drastisch in tegen de gangbare opvattingen dat ze extreem veel weerstand opriepen, tot op de dag van vandaag. Hoe kreeg Darwin het voor elkaar om zijn theorieën tegen alle weerstand in succesvol te “implementeren”?

Gaat GM aan creatieve vernietiging ten onder?

Het gaat de laatste tijd niet zo goed met de auto-industrie in de VS. Wanneer de drie CEO’s van de grote drie autoproducenten met drie company jets naar Washington vliegen om met drie hoeden in de hand om staatssteun te bedelen, mogen we wel spreken van een understatement. DE CEO’s moeten wel echt wanhopig zijn, en helemaal de kluts kwijt, want als je bijstand aanvraagt bij de gemeente rij je toch ook niet voor in je BMW cabrio? Nog nooit gehoord van jetpoolen, perhaps? 

Leiderschapslessen van Obama.

 Op het moment dat u dit leest weet u al wie de nieuwe president zal zijn. Ik weet het nu nog niet. Wat ik wel weet is dat ik enkele positieve signalen zie bij Barack Obama, die mij hoop geven voor de toekomst. Laten we beginnen met het overlijden van zijn oma. 

Nieuwe Nederlanders zijn hard nodig voor innovatie.

Afgelopen zondag moest ik aan onze problematische Antilliaanse jongeren denken die zo hoog scoren op al die lijstjes waar je beter niet op kunt staan. Ik keek naar Buitenhof, en daar zat Bob Pinedo, een wereldberoemd oncoloog die met pensioen gaat. Maar wat heeft zo’n zegelring dragende gedistingeerde heer te maken met  de van gouden tandjes, dreadlocks en tattoos voorziene gemiddelde Antilaanse jongere? Bob Pinedoe is Curaçaoënaar.

Gemeente Deventer belt burger!

Een paar weken geleden kreeg ik een brief van mijn gemeente, Deventer. Het was me niet duidelijk dat ik nog een bedrag van 15,90 moest betalen, en nu werd er zwaar geschut ingezet. Kosten van de invordering, 46 euro, werden bij het verschuldigde bedrag opgeteld. Na een telefoontje werd mij verteld dat ik schriftelijk bezwaar diende te maken, en dat deed ik dan ook. Maar ja, om nu te gaan procederen om een bedrag van oorspronkelijk minder dan 16 euro is ook weer zo wat. Vorige week werd ik echter gebeld door een ambtenaar van de gemeente. Hij vertelde me dat hij me eigenlijk wel gelijk moest geven na het lezen van mijn brief. De door de gemeente gebruikte zinsnede kan inderdaad anders worden opgevat. Hij vroeg of ik bereid was om mijn bezwaar in te trekken en of hij het verder schriftelijk kon afhandelen. Nou, dat wilde ik wel. De kosten van aanmaning en invordering gaan retour en de gemeente past de beschikking aan. De ambtenaar liet er geen gras over groeien, afgelopen dinsdag lag de schriftelijke bevestiging in de bus.

Ouderen en innovatie.

Sandra Day O’Connor ontwerpt provocerende kleding voor de avatars in een multiplayer online game. Afgelopen juni opende zij een conferentie over gaming in New York.  Het spel waar ze aan werkt maakt issues als vrijheid van meningsuiting en religie aktueel. Het spel is te vinden op www.ourcourts.org/index.html maar is nog niet klaar. Nu zal Sandra’s naam bij de gemiddelde lezer geen belletje laten rinkelen. In de VS is zij echter een beroemdheid. Zij was rechter van de supreme court, de hoogste rechtbank, is inmiddels met pensioen en is met geboortejaar 1930 al een flink eind op weg richting 80. Haar leeftijd weerhield haar er niet van om het Our Courts project op te zetten. Is zij een uitzondering of zijn ouderen best nog wel in staat om innovatief te denken en veranderingen te implementeren? 

Poesje mauw…

Onlangs bleek dat Chinese zuivelproducenten melk en babymelk aanlengden met melamine. Dit is niet goed voor baby’s, 53.000 werden ziek en minstens drie zijn inmiddels overleden aan de nierklachten die melamine veroorzaakt. Schandalen zoals deze zijn ook niet goed voor de reputatie van Chinese produkten en de economische schade van deze affaire kan behoorlijk oplopen. Wat kunnen we hieruit opmaken over de situatie in China?