10 Tips voor ondernemers die willen innoveren

SO-LOGO definitiefHoe blijf je ondernemend, loyaal en stabiel in tijden van snelle verandering? Tijdens de onlangs in het Dome-X in Oss gehouden bijeenkomst ‘Het succes van innoveren in familiebedrijven’ vertelden vier directieleden van familiebedrijven over de manier waarop zij innovaties hebben doorgevoerd binnen hun bedrijf. De middag werd georganiseerd door AgriFood Capital, de BZW en Subliem Ondernemen.

Nederland telt in totaal zo’n 260.000 familiebedrijven, die gezamenlijk zorgen voor zo’n vijftig procent van de totale werkgelegenheid in ons land. Daarmee leveren familiebedrijven een forse bijdrage aan de Nederlandse economie.

Roel Schutten, directeur van AgriFood Capital, ging als eerste spreker in op het belang van samenwerking. Daarbij trok hij de vergelijking met de succesvolle Nederlandse schaatsploeg van Sotsji. ‘De balans tussen elkaar beconcurreren versus samenwerken is één van de succesvoorwaarden. Als wij succesvol willen zijn, moeten we onderling verbindingen leggen om innovatie om te zetten naar projecten, antwoorden en oplossingen’.

Vervolgens gaven Paul Janssen (directeur Innovatie & Strategie bij Hendriks Bouw & Ontwikkeling), Madelon Hermes (bedrijfsleider bij Jeurgens Banket-, biscuit- en chocoladefabriek), Rob Banken (directeur/eigenaar van Banken Champignons Group) en Marian Wagemakers (directeur/eigenaar van Dalco Food) een kijkje in hun keuken en vertelden hoe zij te werk zijn gegaan om hun familiebedrijf toekomstbestendig te maken. Daarna werden de aanwezige BZW-leden opgedeeld in subgroepen en mochten zij ieder een vraag aan de directieleden voorleggen.

‘Zijn de veranderingen in het bedrijf ontstaan door passie of uit noodzaak?’, was één van de vragen die aan de directieleden werd gesteld. ‘Soms door passie én noodzaak’, antwoordde Marian Wagemakers. ‘Belangrijk is om te denken in mogelijkheden en niet te denken in beren op de weg.’ Paul Janssen noemde passie als de belangrijkste reden voor veranderingen binnen Hendriks Bouw & Ontwikkeling. ‘Bij noodzaak ben je eigenlijk al te laat met de veranderingen.’

Een andere vraag luidde: ‘Hoe slaag je erin de voorsprong die je hebt opgebouwd te borgen naar kwaliteit, prijs en leveringsbetrouwbaarheid?’ Madelon Hermes: ‘Door elke dag bezig te zijn met nieuwe producten en veel met bedrijven uit je eigen netwerk te blijven samenwerken. Daarnaast houden we bij Jeurgens ook uitwisselingen met andere bedrijven om onderling onze kennis uit te wisselen en verder uit te bouwen. ‘Lef en nieuwsgierigheid zijn een voorwaarde voor succes van voortbestaan, en aanpassen hoort daarbij’, aldus  Marian Wagemakers.

Het succes van innovaties wordt voor een belangrijk deel bepaald door slim managen en innovatief organiseren. Volgens de Erasmus Universiteit zelfs maar 25 procent door technologische innovatie en voor 75 procent door hoe deze wordt ingezet en de medewerkers hiermee omgaan. Succesvol innoveren vraagt dus om soepel en slim implementeren.’

Samenvattend heeft de bijeenkomst de tien tips voor ondernemers opgeleverd:

1. Durf te beginnen met innoveren: kleine stappen hoeven niet veel te kosten en laten wel zien dat je innovatief bent;

2. Wees nieuwsgierig en speel voortdurend in op gewijzigde externe omstandigheden: innoveren is gelijk aan ondernemen, verleg de focus van product- naar marktgericht denken;

3. Vraag aan je klant wat hij/zij van je product/dienst vindt: stel steeds de vraag ‘waar heeft mijn klant/doelgroep behoefte aan?’;

4. Investeer in crossovers: leer elkaar goed kennen, gun elkaar wat en zoek naar de wederzijdse belangen;

5. Creëer een netwerk van innovatieve bedrijven: sta open voor onverwachte combinaties, betrek andere branches bij je ontwikkelingen (andere mensen, andere ogen, andere ideeën);

6. Weet waar je niet goed in bent en organiseer dat om je heen: haal kennis in huis, want door samen te werken hoef je niet alles zelf te weten en te organiseren, besef dat je niet alles zelf kunt doen;

7. Heb een plan maar blijf reflecteren en aanpassen: op je handen zitten en de benen op tafel is hard werken zonder veel te doen;

8. Zet de juiste mens op de juiste plek: innoveren is mensenwerk: weet wie de DIPpers (mensen die in problemen denken) en DIMmers (mensen die mogelijkheden zien) zijn;

9. Verbind technologische met sociale innovatie: Investeer in de beweging van bèta- (techniek) naar gamma- (o.a. communicatie, samenwerken) skills;

10. Creëer betrokkenheid door open te zijn, ook over de financiële situatie.

Pieter Schendstok van Subliem Ondernemen sloot de bijeenkomst af met de constatering dat ‘binnen veel bedrijven vaak wel duidelijk is wat er moet gebeuren, maar de grote vraag is hoe dit te realiseren zonder gedoe en met het juiste draagvlak ’. Voorafgaand aan het proces van uitvoering nadenken over hoe je bepaalde gewenste stappen willen zetten is de sleutel tot succes!

Helga Janssen en Pieter Schendstok van Subliem Ondernemen begeleiden bedrijven in transitietrajecten door sparringpartner en procesbegeleider te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *