Bresman en Ancona: Organiseren met X-teams

Goede teams kunnen falen als het aankomt op innovatie. Dat is de boodschap in het boek uit 2005 van INSEAD Assistant Professor Henrik Bresman and MIT Professor Deborah Ancona. Het geheim van goed presteren als team is dat deze naast de gebruikelijke interne teambuilding en ontwikkelactiviteit vanaf het begin van het project ook sterk eXtern georiënteerde activiteiten ontwikkelen. Het is een voor de hand liggende wijsheid, die echter ook snel dreigt weg te lopen, en waaraan ik moest denken bij het lezen van commentaren op het rapport Dijsselbloem over de teloorgang van ons onderwijs. In het rapport Dijsselbloem komt naar voren dat de beleidsmakers weinig gevoel hebben voor de praktijk van het onderwijs en de onderwijsinstellingen de nieuwe concepten niet erg enthousiast hebben doorgevoerd. Er lijkt een duidelijk gebrek aan samenwerking! Hoe kan dit beter; X-teams lijken een oplossing.

De geldende theorie is dat teams heldere doelen, agenda’s en rollen moeten hebben en veel team spirit en motivatie. Dat zijn vooral intern georiënteerde factoren. Maar toen de auteurs meer dan honderd verkoopteams evalueerden bleek dat dit wel samenhangt met arbeidssatisfactie, maar een slechte voorspeller zijn voor het presteren van de teams. De best presterende teams hebben team spirit, maar zijn ook opwaarts en naar buiten gericht. Hierdoor lopen deze teams minder het risico met iets te komen dat niet aanslaat. Dit gaat ook op voor teams met andere taken en in andere omgevingen.

Deborah Ancona benadrukt dat het gat tussen beleidsconcepten of strategie maken en het succesvol realiseren, met X-teams kan worden gedicht. In haar eigen woorden, uit een interview op de MIT site : “The top group is creating the strategy, but they don’t always have people who can implement their ideas. People at the bottom know the customers and the technology, but that information isn’t always fed back up to the people formulating the strategy. The X-Team offers both a vertical and horizontal integration mechanism to get a dialog going up and down the firm.”

Er is een behoorlijke kloof in overheid en multinationals tussen strategie en operatie, en X-teams zijn een manier om deze kloof innovatief organiserend te overbruggen. Je kunt hier mp3-audio over X-teams downloaden. Ik hoop met name dat veel beleidsmakers in Den Haag dit zullen doen.

2 thoughts on “Bresman en Ancona: Organiseren met X-teams”

Bresman en Ancona: Organiseren met X-teams | innovatielog.nl 16 jaar ago

[…] Goede teams kunnen falen als het aankomt op innovatie. Dat is de boodschap in het boek uit 2005 van INSEAD Assistant Professor Henrik Bresman and MIT Professor Deborah Ancona. Het geheim van goed presteren als team is dat deze naast de gebruikelijke interne teambuilding en ontwikkelactiviteit vanaf het begin van het project ook sterk eXtern georiënteerde activiteiten ontwikkelen. Het is een voor de hand liggende wijsheid, die echter ook snel dreigt weg te lopen, en waaraan ik moest denken bij het lezen van commentaren op het rapport Dijsselbloem over de teloorgang van ons onderwijs. (more…) […]

Sociale innovatie: naar een levendige definitie 16 jaar ago

[…] innovatie, bijvoorbeeld door te letten op hoe teams worden ingericht (zie bijvoorbeeld blog over X-teams), invoeren van technologie voor eenvoudig sociaal netwerken binnen organisaties (bijvoorbeeld […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *