Employee Engagement begint bij de top

Employee Engagement heeft een groot effect op de talentpool van de organisatie. Een engaged medewerker maakt een wereld van verschil voor de bedrijfsresultaten. Terwijl een disengaged medewerker een zeer negatieve invloed kan hebben op de resultaten.

“Actively disengaged employees erode an organization’s bottom line, while breaking the spirits of colleagues in the process.” (bron: Gallup)

Het ontwikkelen en behouden van een engaged workforce blijft voor veel organisaties een uitdaging. De snelle veranderingen binnen de werkomgeving van tegenwoordig zorgen voor onzekerheid en onrust. En de vele fusies en overnames dragen ook bij tot een gebrek aan vertrouwen en betrokkenheid. Medewerkersbetrokkenheid correleert in hoge mate met belangrijke prestatie indicatoren. Onderzoek toont een statistische relatie aan tussen engagement en productiviteit, winstgevendheid, minder verzuim, retentie van personeel, grotere betrokkenheid bij de organisatie en de doelstellingen, een positieve organisatiecultuur en meer verbondenheid met werk, collega’s en leidinggevenden.

Engagement is moeilijk in één definitie te vatten, de kernelementen zijn: emotionele/affectieve betrokkenheid, toewijding, focus en gedrevenheid, energie, verbinding, going the extra mile. De relatie met de leidinggevende is de belangrijkste factor voor engagement of disengagment: “People join companies but leave bosses”.

“Over 70% of how we feel about work is tied to our manager. The boss is the key.” (bron: Kevin Kruse, expert/thought leader op het gebied van Employee Engagement)

Een engaged leidinggevende stuurt op energie en sterktes, stimuleert een open en respectvolle werkomgeving waar medewerkers het gevoel hebben dat hun kwaliteiten benut worden, hun autonomie wordt versterkt en waar ze vrijuit hun mening en ideeën kunnen delen.

Employee Engagement begint met de mens centraal zetten, met het begrijpen van de behoeften, drijfveren, ambities en motivaties van iedere medewerker en talenten gericht inzetten en ontwikkelen. Er is geen one-size-fits-all voor engagement inspanningen. Uit steeds meer onderzoek blijkt wel dat een focus op sterke punten een zeer positieve invloed heeft op het bevorderen van engagement. Wanneer mensen hun sterktes iedere dag kunnen inzetten, zijn ze veel meer betrokken bij hun werk.

“The opportunity to do what you do best each day/using our strengths, is a core predictor of workplace engagement, which in turn is a core predictor of a range of positive business outcomes.” (bron: Harter et al, 2002).

Volgens het gerenommeerde onderzoeksbureau Gallup nemen de beste managers dan ook de volgende twee veronderstellingen tot hun richtsnoer:

  • De talenten van iedere werknemer zijn uniek en duurzaam
  • De sterke kanten van iedere medewerker bieden de meeste ruimte voor groei

Kortom: een hogere employee engagement binnen een organisatie begint bij de top, bij het management en bij de manier van leidinggeven!

Vanuit de overtuiging dat iedereen uniek is en talenten heeft, maar dat dit vaak nog onvoldoende wordt benut, begeleidt en adviseert Kitty Schaap, vanuit een strengths-based benadering, organisaties, individuen en leidinggevenden op het gebied van talentontwikkeling, het versterken van (persoonlijk) leiderschapskracht en employee engagement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *