Het nieuwe werken: aanpassen of aanschaffen?

Onlangs werd bekend dat Yahoo haar werknemers afraadt om thuis of op een flexplek te werken. Doordat er steeds minder personeel op dewerkvloer aanwezig was, zou de werksfeer zijn aangetast en zouden collega’s niet meer met elkaar in gesprek gaan om te innoveren.  Is dit inderdaad een gevolg van het thuis- of flexwerken, of is er sprake van een gebrek aan visie bij de werkgever?

Als onderdeel van ‘Het Nieuwe Werken’ wordt vaak het flexibel indelen van tijd en plaats genoemd. De gedachte erachter is dat als een werknemer zich vrijer voelt en werk en privé meer in balans zijn, zowel het geluk van de werknemer als de productiviteit voor de werkgever omhoog gaat. Platformen die het makkelijk maken om flexplekken te vinden en te delen, zoals bijvoorbeeld Werkpleknomaden, nemen toe aan populariteit. Nu een groot bedrijf als Yahoo tegen de ‘nieuwe’ stroom ingaat, is het van belang om hun argumentatie onder de loep te nemen.

Het argument dat er weinig ruimte is voor gesprekken over innovatie wanneer veel mensen flexwerken klinkt niet logisch. Iedere werknemer is constant online, op verschillende platformen, en kan juist daar met collega’s in debat gaan over werkgerelateerde zaken. Ironisch genoeg staat in het eerdergenoemde artikel dat alle medewerkers van Yahoo een iPhone kregen. Dat niet iedereen ‘connected’ zou zijn is dus geen argument.

Een lege afdeling in een kantoor heeft ontegenzeggelijk minder sfeer dan een gevulde afdeling. Maar dit betekent zeker niet dat er binnen een kantoor helemaal geen sfeer meer is. Die is namelijk, net als de werknemers, verplaatst. Aangezien veel communicatie zich online of mobiel afspeelt, is dat ook de plek waar sfeer wordt gecreëerd. Wederom verandert dus de plaats, en misschien ook de tijd, van zaken die voorheen allemaal op kantoor plaatsvonden.

Het lijkt erop dat Yahoo graag mee wilde met de trend van het nieuwe werken, maar niet in wil zien dat dit veel uitdagingen met zich meebrengt. Doordat werknemers flexibel omgaan met tijd en plaats veranderen verschillende bedrijfsaspecten mee. Dit geldt dus ook voor innovatie en sfeer. Die zullen zeker niet verdwijnen, maar het is de kunst om ze op te sporen en ze daar waar nodig te gebruiken.

Deze column is geschreven door Jelmer Koers, Content Manager bij  online marketingbureau netnotion.nl. Voor Werkpleknomaden verdiept hij zich in de uitdagingen en kansen van het nieuwe werken.

5 thoughts on “Het nieuwe werken: aanpassen of aanschaffen?”

Anke Wiersma 7 jaar ago

Ik vind de conclusie van Yahoo nogal kort door de bocht, maar de vraag van Yahoo een interessante. Als je Het nieuwe Werken definieert als plaats- en tijd onafhankelijk werken en medewerkers gaan dat massaal doen, dan komt dat de werksfeer niet ten goede. Als dit alleen op kantoor is en het heeft zich verplaatst, is dat tot daar aan toe. Maar als het ten koste gaat van innovatie, is het tijd volgens Jelmer om innovatie en sfeer op een andere manier op te sporen en te gebruiken.

Vernieuwend werken moet niet alleen gaan over tijd- en plaats onafhankelijk kunnen werken, maar ook over elkaar ‘vinden’ op een gedeelde missie en elkaar ‘kennen’ op het gebied van toegevoegde waarde en klik. Het nieuwe Werken definieren als: Werken met een ambitie in je voorhoofd (zelfstandig zelfbewuste professionals) zodat jij je kan verbinden aan een collectief doel omdat je het alleen niet kan. Dan komt er een behoefte aan verbinding. De vraag is interessant, HOE verbindt je een team voor lange termijn aan elkaar en aan de gedeelde missie als ze elkaar niet kennen doordat ze elkaar nooit zien? Hoe zorg je voor innovatie en sfeer, hoe spoor je ze op en hoe DOE je de kunst van het benutten ervan? Benieuwd naar je visie…

Jan Stoop 7 jaar ago

Een heel interessant onderwerp.
Meer in balans zijn (werk en prive) zou de reden zijn om ‘ het nieuwe werken’ toe te passen. En als je dan merkt dat het niet het gewenst resultaat oplevert dan besluit Yahoo om daar maar mee te stoppen. Interessant.
Dit is de oorzaak zoeken in een domein waar het niet is ontstaan.
Wanneer alle medewerkers weten waar zij voor staan, wat hun bestaansrecht is, welke waarden zij leven, welke dromen zijn nastreven en gericht hierop actie nemen dan zal plaats en tijd steeds onbelangrijker gaan worden. En wat Anke aangaf in haar hele goede eerste reactie zal de behoefte gaan ontstaan om meer of op een andere manier ook fysiek meer bij elkaar te komen. Laat het (natuurlijke) systeem zijn gang gaan en er zullen spontaan nieuwe verbindingen/ontmoetingen/samenkomsten gaan ontstaan.

Michel Vandermeulen 7 jaar ago

Er is helemaal geen probleem met het flexibel indelen van tijd en plaats door de werknemer, als hij beseft dat zijn bereikbaarheid voor collega’s deel moet zijn van de beslissing. Aan de ene kant pleiten voor organisaties die niet meer werken in structuren maar als wisselende teams waar kennis, competenties en contact zorgen dat een uitkomst aan vaak complex maatwerk kan worden geleverd en aan de andere kant dan het tijdsonafhankelijk werken gelijk stellen met “ik bepaal wanneer en hoe ik bereikbaar wil zijn”, dat botst.
Vreemd genoeg is het plaats- en tijdsonafhanekijk werken in mijn opinie vooral geschikt voor jobs met een werkvoorraad waar de werknemer zelf in zijn monopolie een aantal stappen autonoom moet toevoegen, en waar anderen niet direct van hem afhankelijk zijn doordat ook zij een werkvoorraad liggen hebben.
En het wordt natuurlijk aberrant als het tijds-en plaatsonafhankelijk werken als gevolg heeft dat de teamverantwoordleijke continu moet achter iedereen aanlopen om ze eens samen te krijgen voor overleg of daar zelf ook nog eens extra moet voor zorgen.
Ik blijf er me dus over verbazen over hoe het mogelijk is om goede ideeën te versimpelen tot een ja/neen en voorbij te gaan aan de realiteit van werken als werknemer en dat is: dat je een baas hebt die je betaalt met geld dat het bedrijf (= samen in bedrijvigheid) moet verdienen.

Bureau Voor Nieuwe Werkrituelen 7 jaar ago

Sfeer creëer je niet in je eentje met een smartphone online. Daar is echt fysiek contact voor nodig. http://Www.nieuwe-werkrituelen.nl

Pieter Bode 7 jaar ago

Mee eens dat de niet fysieke contacten weliswaar ruim voorhanden zijn, maar dat deze wijze van communiceren toch kan leiden tot misverstanden en onbegrip. In één op één (facetime) contact is het nog goed te doen en is de interpretatie van de non-verbale communicatie van toegevoegde waarde. Bij teleconferencing is dat m.i. al een stuk minder.
Wanneer een manager verzucht dat hij de meeste tijd besteedt aan ‘het bij elkaar harken van het team’ dan ligt daar duidelijk een knelpunt. Dan is het tijd om de teamleden bij te praten over de verantwoordleijkheid om fysiek samenzijn te bevorderen. Het terugdraaien vanFlex/remote werken zoals Yahoo dat blijkbaar voorstaat lijkt me kansloze en kostbare keuze.
Beter investeren in de medewerker : er is nog een wereld te winnen als het gaat om (bijvoorbeeld) bewustwoording en time-management….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *