Hoe lang is Het Oude Werken nog houdbaar?

Het Oude Werken is een vertrouwde manier om arbeid en werk stevig en gecontroleerd met elkaar te verbinden. We raakten gewend aan stevige structuren en bijpassende manieren van aansturen. Het Nieuwe Werken wringt met veel oude werk- en denkwijzen. Hoe lang zijn de restjes van het Oude Werken nog houdbaar?

Sinds mensenheugenis is er denkkracht en fysieke kracht nodig om onze idealen te realiseren en doelen te bereiken. We steken de handen uit de mouwen en zetten kennis en kunde in. Decennia lang waren fabrieken en kantoren mooie manieren om arbeid en werk bijeen te brengen. Arbeid en werk mengen tenslotte niet vanzelf.

Om arbeid en werk bijeen te brengen, bedachten we eeuwen geleden de slavernij als bindmiddel. Later het horigensysteem en nog later fabrieken en kantoren. Een dikke honderd jaar geleden had arbeid niet zo heel veel in te brengen en nog heel erg veel te winnen. Armoede en schamele behuizing maakten dat arbeid zich massaal aan de fabriekspoorten meldde. Fabrieken en kantoren maakten ondertussen regels en afspraken en zorgden ervoor dat werd geleverd waar anderen behoefte aan hadden. Auto’s, schoenen, polissen en abonnementen. Inmiddels zijn we beland in het tweede en roerige decennium van de 21e eeuw en mengen arbeid en werk wederom niet erg best. We zijn verwend, verlangen naar meer en anders en zoeken naar manieren om werk leuk, nuttig en minder belastend te maken.

Fabrieken hebben we grotendeels al opgedoekt en hoewel fysiek minder zwaar, dragen kantoren dragen niet per definitie bij aan een vreugdevol arbeidsleven. Jongere generaties bedenken zich steeds vaker twee maal om zich vrijwillig aan te melden voor de ‘intensieve menshouderij’. Regels, controle, organogrammen en afdelingen zorgden lang dat arbeid en werk mengden. Maar met de intrede van Het Nieuwe Werken zijn fabrieken en kantoren niet langer de enige manier om werk en arbeid met elkaar te verbinden.

ICT en moderne media blijken prima vervangers voor fabrieken en kantoren. Arbeid en werk hoeven we niet meer per se in gebouwen en afdelingen te mengen. We kunnen ze ook prima op afstand met elkaar in contact brengen. Voorwaarde is wel dat we de normen en werkwijzen van Het Oude Werken (HOW) voorzichtig aan de dijk zetten. Bijkomend voordeel is dan dat diegenen die wél aan een vaste plaats en tijd zijn gebonden, toch kunnen profiteren van de bijbehorende effecten van het anders organiseren: meer professionele autonomie, meer regelruimte en waar mogelijk toch wat meer vrijheid in wanneer en waar er wordt gearbeid.

Dat het laatste restje zich altijd wat lastig laat verwijderen, weet iedereen die op de bodem van een pot of tube is beland. Een kwestie van tijd dus dat de restjes van HOW op zijn of zo erg beschimmeld dat niemand er zijn vingers aan vuil wil maken.

Toch is het aardig om een ronde in het eigen bedrijf te maken en te kijken welke restjes van HOW er zoal zijn achter gebleven; competenties uit een oud tijdperk, prestatie-indicatoren uit een grijs verleden, structuren gericht op hiërarchie en afdelingen, trainingen en opleidingen gericht op kennis vergaren in plaats van problemen oplossen en doel bereiken of beduimelde regels en normen. Zeker weten dat een stoffig hoekje niet toereikend is om de gevonden voorwerpen in op te bergen. Alleen uit hygiënische overwegingen is het al goed om de bezem te hanteren. Voor succes voor HNW is het zelfs noodzakelijk.

3 thoughts on “Hoe lang is Het Oude Werken nog houdbaar?”

lenette schuijt 10 jaar ago

Tjonge jonge wat een ongenuanceerd en kort door de bocht stuk over HNW cq het Oude Werken. Wat is het verschil tussen arbeid en werk, dat hier wordt gesuggereerd?
Ik sta volledig achter de gedachtengang dat oud organiseren heeft afgedaan, maar het stuk maakt volstrekt niet helder waarom het Oude Werken heeft afgedaan en waarom een andere manier van denken en handelen heeft afgedaan. Grote woorden en populistisch taalgebruik. (“fabrieken zijn inmiddels opgedoekt” en ‘jongeren melden zich niet vrijwillig aan bij de intensive menshouderij”) Oja en de slavernij komt ook nog even langs.
Come on, guys, you can do better than that!

Asha Grave 10 jaar ago

Onlangs een bijeenkomst over BIG DATA bijgewoond. In presentatie van Sogeti werd inzichtelijk gemaakt dat telkens wanneer een nieuwe uitvinding werd gedaan, onze maatschappij in een andere versnelling belandde: wiel, stoom, olie, …., ict. Nu beleven we kennelijk de vooravond van “big data”.

Verscheidene voorbeelden van het matchen van gestructureerde data (o.a. GBA, BAG, WOZ, .. ) en ongestructureerde data (o.a. Google, YouTube, social media), om zoveel mogelijk informatie op te leveren bijv. over een persoon, doen je inderdaad beseffen dat sommige oude gedrags- en werkpatronen niet effectief (genoeg) meer zijn. Door het matchen van verschillende gegevensbronnen, het analyseren en het juist interpreteren van de informatie, kunnen bepaalde “events” zelfs voorspeld worden. Zo kan men vooraf risico-maatregelen nemen, in plaats van achteraf onderzoeken waarom het zover is gekomen. Denk aan Project X in Haren.

Er zijn behalve op openbare orde, bewaking en beveiliging door de komst van “big data” meerdere “oude” gedrags- en werkpatronen die onder de loep genomen kunnen worden met de vraag of ze nog wel effectief genoeg zijn. Zo kwam op de bijeenkomst ook de “Google Driveless Car” voorbij als voorbeeld. Nu rijden we met onze auto van A naar B, vaak in hetzelfde patroon, en laten onze auto voor meer dan 80% van de tijd stil staan aan de kant van de weg. Als het aan Google ligt stappen we in de nabije toekomst in een “driveless car” die ons van A naar B rijdt, waarna diezelfde auto iemand anders weer naar zijn bestemming brengt. We sharen dan chauffeurloze auto’s. Veel effectiever inderdaad.

Ik zou zeggen. Ga eens naar zo’n BIG DATA bijeenkomst. Heel interessant.

Wilco van Gelderen 10 jaar ago

Wie zich na het lezen van de reactie van Lenette Schuijt wil inlezen op de intensieve menshouderij kan nog even terecht op: http://www.intensievemenshouderij.nl of natuurlijk het boek lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *