Ovatie of Innovatie ? (vervolg)

Op 19 januari j.l. was de Big Improvement Day voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven en overheid, georganiseerd door VNO-NCW in het Rai Congrescentrum. Men besprak met elkaar wat er zoal nog te verbeteren valt in Nederland.

Opvallend statement: Nederland kan de grote wereldproblemen oplossen (en daar goed aan verdienen), want het beschikt over de ondernemers en de kennis die fundamenteel zijn voor de toekomst van de aarde. Overheid en bedrijfsleven moeten daarvoor wel de handen ineenslaan, aldus voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW.

Bijna alle aanwezige leiders waren ervan overtuigd dat het steeds slechter gaat met de wereld. Ze gaven aan dat dit onder andere komt door een gebrek aan leiderschap (sic!), maar ze zeiden ook bijna allemaal er echt iets aan te willen doen. “Het ontbreekt echter aan een forum waar mensen en instellingen bij elkaar komen.” Zoiets als een Innovatieplatform dus?

2 thoughts on “Ovatie of Innovatie ? (vervolg)”

joost kadijk 12 jaar ago

Het innovatieplatform is volgens mij juist niet het antwoord! Te ambtelijk en te bureaucratisch, weinig zichtbaar en zeker geen (opinie)leiderschap!

Richard Puyt 12 jaar ago

Beste Joost,
In 2008 heeft Frans Nauta een boekje geschreven over het innovatieplatform. Wellicht dat dit wat licht op de zaak laat schijnen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *