Wat houdt ons bezig? Een terugblik op innovatief organiseren in 2012

In deze column geeft de redactie een overzicht van de in 2012 meest gelezen artikelen op onze website InnovatiefOrganiseren.nl. De onderwerpen van deze artikelen zijn namelijk een goede indicatie van de vraagstukken die bestuurders, managers, adviseurs en medewerkers op dit moment het meest bezig houden.

Als we kijken naar de grote hoeveelheid aandacht die de lezers hebben gegeven aan de artikelen over het innovatief organiseren van ons werk, dan kunnen we in ieder geval concluderen dat sprake is van bewustwording van een noodzakelijke cultuuromslag. Een omslag van gesloten, hiërarchische en verticale organisaties, naar open, platte en horizontale organisaties.

De top-10 is ook een mooie samenvatting als u snel uw actuele kennis over innovatief organiseren wilt bijspijkeren!

Eerst wat kerncijfers voor InnovatiefOrganiseren.nl over 2012:

 • aantal gepubliceerde artikelen: 49
 • aantal artikelen in Kennisbank: 600
 • aantal bezoekers/lezers: 85.000
 • meest gebruikte zoekwoorden vanuit Google: commitment, innoveren, crowdsourcing, netwerkorganisatie, trends 2012 en sociale innovatie.

Welke artikelen – en dus welke thema’s en onderwerpen – trekken de meeste lezers? Voor de analyse van onze website gebruiken wij Google Analytics en daaruit komt deze top-10:

 1. Trends voor 2012 volgens 10 trendwatchers (2012)
 2. Commitment, wat heb je eraan? (2007)
 3. Innovatief organiseren: de netwerk organisatie (2007)
 4. 4R-model (1): over modern management en leiderschap (2012)
 5. Crowdsourcing (2008)
 6. 4R-model (2): moderne control (2012)
 7. Zelforganisatie in bedrijf: minder verticaal en meer horizontaal organiseren (2012)
 8. 4R-model (4): innovatieve organisatieprincipes (2012)
 9. 4R-model (3): werken met geluk (2012)
 10. Hiërarchische organisatiestructuur leidt tot stress bij medewerkers (2012)

Met stip op plaats 1 staat het artikel ‘Trends voor 2012 volgens 10 trendwatchers’ van Edwin Lambregts. Blijkbaar willen lezers aan het begin van het jaar graag een handzaam overzicht van actuele trends en ontwikkelingen. Als we de top-10 verder bekijken dan valt op dat onderwerpen die gaan over commitment, anders organiseren, netwerk organisatie, minder managers en meer ruimte voor zelfsturing veel gelezen worden. Blijkbaar houdt dit managers en medewerkers bezig en raakt het hen persoonlijk. Mogelijk legt het ook de vinger op herkenbare pijnpunten in hun eigen organisatie waarin zij graag verbetering zien.

Meestal worden veel gelezen artikelen ook veel gedeeld via Twitter en LinkedIn. Opvallend is dat sommige artikelen wel veel gelezen zijn, maar weinig gedeeld zijn via Twitter en LinkedIn. Een voorbeeld hiervan is ‘The dark side of management’. Blijkbaar is men dan wel geïnteresseerd in het onderwerp, maar ziet men het niet als een positieve uitstraling van zichzelf. Zoals een modern spreekwoord zegt: ‘wat je deelt, ben je zelf’ of ‘je bent wat je deelt’.

Als we de stijl van de artikelen in de top-10 bekijken, dan zien we dat artikelen die het goed doen een eenduidige, heldere boodschap hebben en positief, direct bruikbaar en oplossingsgericht zijn. Als u voor 2013 als goed voornemen hebt om nu eindelijk eens dat artikel te schrijven, dan kunt u hier uw voordeel mee doen!

Dit jaar, in 2013, hopen we u ook weer veel interessante artikelen te presenteren. We nodigen gastredacteuren van harte uit om over actuele onderwerpen te schrijven.

Namens de redactie wens ik u een innovatief 2013!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *