Innovatiemanagement verbeteren

Bij sommige organisaties zit innoveren in de genen – zoals bij Google, Philips, ASML, of de talloze startups. Bij veel andere organisaties is dat niet het geval. Die organisaties beseffen wel dat er meer aandacht moet komen voor innovatie, maar worstelen met hun innovatiemanagement. Zij hebben last van, wat Weiss en Legrand in ‘Innovative Intelligence’ (2011) noemen, een innovatie-gap: meer willen op het gebied van innovatie dan wat daadwerkelijk gepresteerd wordt, en daar moeilijk uitkomen.

Soms worden bestaande organisatie afgeschreven als het om innoveren gaat, alsof het dinosaurussen zijn die uitsterven als toekomstperspectief hebben. Dat is wel eens terecht, maar heel vaak ook niet. Veel grote bestaande bedrijven zijn wel degelijk in staat om te innoveren, en doen dat ook. De beste prestaties van het MKB zien we in de jaarlijkse MKB innovatie top 100. Ook overheden kunnen goed bezig zijn met innovatie – kijk eens naar de Innovatieagenda van Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Maar, bij veel bestaande organisaties kan wel het een en ander verbeterd worden aan innovatiemanagement, om zo betere innovatieprestaties te bereiken.

De vraag is wat je dan kunt doen. De literatuur is allesbehalve eenduidig, want er zijn veel recepten om innovatiemanagement te verbeteren. Wie een ‘one medicine fits all’ oplossing zoekt, moet ik teleurstellen – en adviseren om zich niet mee te laten slepen door een hype of een ‘best practice’.

Op basis van onderzoek naar wetenschappelijke modellen van innovatiemanagement is een selectie gemaakt van factoren en deze zijn vervolgens praktisch ingevuld. Bij voorkeur met behulp van een externe begeleider kunnen organisaties een scan doen en zich spiegelen aan deze factoren van innovatiemanagement.

innoveren peter

Daarmee krijgen organisaties direct zicht op hoe innovatiemanagement beoordeeld wordt; welke aspecten goed scoren en welke moeten verbeteren. Dit is een belangrijke eerste stap, maar dat betekent niet dat er direct meer geïnnoveerd wordt. Net zomin als innovaties uit de lucht komen vallen, is het innovatiemanagement van een organisatie van vandaag op morgen te veranderen.

Veranderingen binnen en buiten organisaties volgen elkaar snel op en langdurige verandertrajecten zijn niet meer van deze tijd. Praktisch aan de slag gaan, werpt veel sneller vruchten af.

Dus: start met een team, benoem innovatierollen en maak er een proces van dat:
a) een innovatie oplevert (dat kan een nieuw product / dienst zijn, een nieuw proces of business model of een sociale innovatie), en
b) een leerproces wordt waar de organisatie lessen uit kan trekken om innovatiemanagement te verbeteren.

Met andere woorden, neem het eigen innovatiemanagement onder de loep, stel de innovatiestrategie op en ga dan over tot actie. Werken en leren samenbrengen is waar het om gaat.

Op de website www.in2innovatiescan.nl staat veel informatie die je kunt gebruiken om innovatiemanagement te verbeteren.

in2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *