Innoveren kun je leren

Op donderdag 4 september heeft de bijeenkomst ‘innoveren kun je leren’ plaatsgevonden. Organisaties en managers zijn steeds op zoek naar verbetermogelijkheden. Dat vraagt om innovatiekracht, maar wat is innoveren eigenlijk?

De deelnemers deelden hun inzichten en benoemden als gemene deler dat in eerste instantie vaak gedacht wordt aan productinnovaties en revolutionaire stappen. ‘Maar eigenlijk zit het eerder in kleine stappen’, zegt een deelnemer, ‘Op een andere manier durven kijken naar zaken, buiten je eigen context en met een mix (diversiteit) aan mensen. Dan kunnen ideeën ontstaan en problemen of vraagstukken op een andere – innovatieve – manier aangepakt worden’. Zo vertelde een andere deelnemer dat hij een opdracht kreeg vanuit een training om een vernieuwend idee aan te leveren. Zijn focus hierop zorgde ervoor dat hij anders ging kijken. ‘Kan ik andere materialen toepassen in ons product?’. En zijn idee was geboren!

Wat verder geconstateerd werd is dat de wens tot innovatie vaak ontstaat als er sneller, beter en goedkoper gewerkt moet worden, vanuit de prikkel dat het moet. Toch kan het ook gekoppeld worden aan het continue verbeterproces dat je als bedrijf belangrijk vindt.

Innoveren is dus: dingen anders doen, iets op een andere manier proberen, ideeën genereren en uitproberen, verbindingen leggen, zaken combineren. En niet bang zijn om fouten te maken, maar mislukkingen zien als voorbodes van echte vernieuwingen.

Bij de vraag: ‘wat doe je zelf aan innovatie?’, is er veel reserve in de groep. De remmende gedachte aan baanbrekende productinnovaties steekt weer de kop op. Maar terugkijkend naar de uiteindelijke omschrijving van innoveren (kleine stappen en anders durven kijken), maakt dat men meer innoveert dan men zelf denkt. Maar hoe ga je er mee om? Wat laat je hiervan zien aan je medewerkers? Het uitdragen van je manier van werken en de kleine successen kan erg stimulerend werken. Wat voor de één gewoon is, is voor de ander vernieuwend.

Durf op een andere manier naar je problemen of uitdagingen te kijken en dan los te laten. Door bewust stil te staan bij een heldere uitdaging of anderen vragen te durven stellen: ‘welk nu nog niet bestaand artikel staat er over 10 jaar in de krant?’. Het gaat dus ook om de juiste vragen stellen aan mensen, ze prikkelen. Welk idee succesvol is weet je op voorhand niet, maar door anderen te betrekken en vragen te stellen wordt snel duidelijk of je op de goede weg bent.

Ook door op een kruispunt van verschillende systemen, technieken of producten te gaan staan, kan je tot vernieuwingen komen. Oude dingen combineren tot iets nieuws is een andere weg die je kunt bewandelen. Denk bijvoorbeeld aan de ijsjes van Mac Donalds met Kitkat of Stroopwafels. Om dit te kunnen doen, moet je eerste luisteren naar elkaar en pas daarna er over praten. Innoveren is vooral in beweging komen en beginnen. Vaak begin je met kleine dingen en dan te kijken of iets sneller, beter of goedkoper kan. Of dingen ook echt als innovatie wordt gezien hangt af hoe potentiele afnemers de uiteindelijke oplossing beoordelen. Door klanten vroegtijdig te betrekken worden zij deel van de oplossing en zullen de innovatie of vernieuwing die hieruit voortkomt sneller omarmen.

Eigen personeel kent je bedrijf het best. Zij kunnen aangeven hoe je dingen anders en beter kan doen. Zij zien mogelijkheden vanuit de praktijk die het management soms niet ziet. Maar om te kunnen innoveren begint het vaak wel bij het management. Zij moeten het proces in eerste instantie in gang zetten en de medewerkers een kans geven om aan de slag te gaan. Een omgeving creëren waarin geleerd kan worden.

Durft ook buiten bepaalde paden te treden, bijvoorbeeld door te weten wat je personeel privé doet en deze talenten ook in te zetten voor je organisatie.

Ga met een aantal mensen binnen je bedrijf op zoek naar ‘slimme’ mensen en stel de vraag: ‘wat kan ik doen om vijf medewerkers te inspireren om steeds ‘slimmere ’dingen te gaan doen?’. Bekijk ook hoe je medewerkers uit hun dagelijkse context kan halen zodat zij als het ware met frisse ogen naar de situatie kijken om daarmee nieuwe dingen te kunnen zien. Creëer veiligheid, accepteer dat er dingen fout gaan, maar zie dit als de kans om versneld te leren. Het is tenslotte pas een verlies als je er niets mee doet. Daag je medewerkers uit om tenminste één collega te vinden die zijn idee ondersteunt en ga dan samen aan de slag. Zorg dat medewerkers ideeën genereren en inleveren en beloon dan de goede ideeën.

De 7 stappen om te leren innoveren:

  1. Begin met de vraag: Welk artikel staat er over 10 jaar in de krant over iets dat er nu nog niet bestaat?
  2. Werk vanuit een compacte, maar diverse groep om snel te kunnen werken. Focus op één onderwerp, zo zie je nieuwe dingen.
  3. Creëer veiligheid, accepteer dat er dingen fout gaan, maar zie dit als de kans om versneld te leren. Het is tenslotte pas een verlies als je er niets mee doet.
  4. Eigen personeel weet vaak heel goed wat je bedrijf hebt en kan. Vraag ze aan te geven hoe je dingen anders en beter kan doen.
  5. Stel je de vraag wat kan ik doen om vijf medewerkers te inspireren om steeds ‘slimmere ’dingen te gaan doen.
  6. Daag je medewerkers uit om tenminste één collega te vinden die het ook een goed idee vindt en ga dan samen aan de slag. Zorg dat medewerkers ideeën genereren en inleveren en beloon dan de goede ideeën.
  7. Betrek klanten vroegtijdig, zo worden zij deel van de oplossing en zullen de innovatie of vernieuwing die hieruit voortkomt sneller omarmen.

Veel innovaties blijven hangen in ideeën en uitvindingen. Helaas worden ze nooit geïmplementeerd. Kleine stappen zetten laat zien dat je begonnen bent. Voorbeeld doet volgen, zeker bij innoveren. Durf iets te geven, en je krijgt er iets voor terug. Innoveren is vooral beginnen, in beweging komen en implementeren wat je hebt bedacht!

Helga Janssen en Pieter Schendstok van Subliem Ondernemen begeleiden bedrijven in implementatie- en transitietrajecten door sparringpartner en procesbegeleider te zijn. Hun missie: soepel en snel implementeren zonder gedoe!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *