Nederland steeds creatiever?

De UvA en het CBS hebben eendrachtig onderzoek gepleegd en geconcludeerd dat creativiteit steeds belangrijker wordt als een onderscheidende concurrentiefactor (ESB;11-03-2008). Ongeveer tegelijkertijd met het binnenkomen van dit bericht krijg ik een mailtje van een oud-collega die Facilitator Creatief Denken is. Hij schrijft: “… de sessies eindigen toch vaak met een beetje een katterig gevoel: wat hebben we nu uiteindelijk aan die enorme hoeveelheid weliswaar out-of-the-box, maar toch ook niet direct realistische/ toepasbare ideeen?”

Ik heb heel wat brainstormfacilitatoren (en deelnemers) dezelfde verzuchting horen slaken. Volgens mij is er een voor de hand liggende verklaring EN oplossing. Het resultaat van een intuitief creatief proces (in de rechterhersenhelft) kan alleen met de logica van het gevoel worden beoordeeld, door inductie of ‘metavoelen’. In plaats daarvan wordt de creatieve output verstandelijk geanalyseerd (met de linkerhersenhelft) volgens de beginselen van reductie. Dat leidt niet tot rendement maar tot een amorf residu. Wie individueel en corporatief creativiteit in zijn of haar dagelijkse werken wil integreren kan beter een cursus ‘creatief voelen’ dan ‘creatief denken’ gaan volgen. Omdat bij mijn weten zo’n leergang nog niet bestaat* is een goed alternatief het lezen van Daniel Pink’s “A Whole New Mind”.

*Dit voorjaar verschijnt bij Uitgeverij Quist het boekje “Met Sprongen Vooruit”. Het bevat oefeningen om de rechterhersenhelft te prepareren voor creatieve topprestaties.

2 thoughts on “Nederland steeds creatiever?”

Nederland steeds creatiever? | innovatielog.nl 12 jaar ago

[…] De UvA en het CBS hebben eendrachtig onderzoek gepleegd en geconcludeerd dat creativiteit steeds belangrijker wordt als een onderscheidende concurrentiefactor (ESB;11-03-2008). Ongeveer tegelijkertijd met het binnenkomen van dit bericht krijg ik een mailtje van een oud-collega die Facilitator Creatief Denken is. Hij schrijft: “… de sessies eindigen toch vaak met een beetje een katterig gevoel: wat hebben we nu uiteindelijk aan die enorme hoeveelheid weliswaar out-of-the-box, maar toch ook niet direct realistische/ toepasbare ideeen?” (more…) […]

Evelien Beentjes 12 jaar ago

Inderdaad lijkt de insteek "creatief voelen" beter dan de insteek "creatief denken" ik zou er nog aan toe willen voegen de optie "creatief doen".  Soms is het toch verrassend eenvoudig, maar moet je als facilitator het lef hebben om gewoon een onrthodoxe opdracht te geven. In de strategische beleidsdag van het ziekenhuis waar ik werk hebben we bijvoorbeeld laatst na een lezing over de omgevingsanalyse niet de discussie geopend, maar de deelnemers in kleine groepjes gevraagd de omgeving van het ziekenhuis te visualiseren.  We hadden gezorgd voor papier, kleurpotloden, stiften, verf, spuitbussen, rietjes, klei, touw enz. enz. Eén van de groepjes ging naar buiten en haalde uit de omgeving zand, takjes, bladeren, boomschors, eikels en beukennootjes en visualiseerde zo de omgeving. De resultataen waren geweldig.
Evelien Beentjes, organisatie adviseur Ziekenhuis Gelderse Vallei

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *