Ovatie of Innovatie?

innovatie okEen panel van academici die verbonden zijn aan de Wharton School (Universiteit van Pennsylvania) publiceerde in 2009 een lijst van de volgens hen belangrijkste innovaties van de afgelopen 30 jaar. Een quick scan en wat aanvullend gegoogle laat zien dat er welgeteld een Nederlandse bijdrage bij is, de in het NatLab van Philips ontwikkelde LCD. Als zo’n lijstje over 20 jaar opnieuw zou worden gemaakt, hoe groot is dan de kans op een hogere score? Alles gebeurt hier vijftig jaar later dan in de rest van de wereld, zou een Duitse journalist eens opgemerkt hebben. Wie objectief kijkt naar de manier waarop wij in het verleden met nieuwigheden zijn omgegaan kan zich die sneer wel voorstellen. We blijken vooral goed te zijn geweest in het wiel opnieuw uitvinden, tot en met de windmolen, want dat was geen Nederlandse vinding, hoewel we dat wel claimen om toeristen uit de USA en Japan te lokken.

Hoe zit het met onze innovatiementaliteit ‘op heden’?  Heeft het Innovatieplatform Nederland voor een omslag gezorgd of zit dat er de komende jaren nog in? In zijn recente brief aan de Tweede Kamer over de reis van het Innovatieplatform naar Singapore en Japan in oktober j.l. liet non-playing captain Balkenende opschrijven dat de brede opzet van het bezoek nuttig was. Want: “Het heeft Nederland op de kaart gezet als een land dat strategisch nadenkt over hoe innovatie in te zetten ter bevordering van duurzame groei en welvaart.”

Sceptisch als ik ben geworden na jarenlang van nabij te hebben ervaren wat bijvoorbeeld de honderden miljoenen die vanuit het Fonds Economische Structuurversterking naar innovatieonderzoeksprogramma’s de economie hebben opgeleverd, vraag ik mij af waar de MP met het prestigieuze IP op uit is? Strategisch nadenken over de inzet van innovaties is toch iets geheel anders dan het bevorderen van innovaties, of ben ik nu te kritisch? Was de missie van het platform niet onze innovatiekracht zodanig te versterken dat we in 2010 weer een koploper in de Europese kenniseconomie zijn? Ik geloof graag dat wetenschap een wezenlijk onderdeel van ons nationale verdienvermogen is, zoals kort geleden op de Vrienden van de Wetenschap -dag te horen was, maar wil er eindelijk eens iemand overtuigend aantonen waar dat, behalve de fortuinen gemeenschapsgeld die naar de wetenschap gaan, uit blijkt?  Het Innovatieplatform misschien?

Het is bijna 2010. Verdient Balkenendes speeltje nu een ovatie of innovatie?

3 thoughts on “Ovatie of Innovatie?”

Leendert 12 jaar ago

Juist doordat we ons in Nederland zoveel bezig houden met strategische innovatie wordt de radicaliteit van de innovaties steeds minder. De innovaties waar we in Nederland vooral goed in zijn, zijn meer verbeteringen dan echte vernieuwingen. Het is dan ook niet heel raar dat we niet veel in lijsten met belangrijkste innovaties terecht komen. De kans op succes is bij het nastreven hiervan immers veel kleiner. In de innovatiementaliteit van Nederland komt naar mijn idee ook een meer klassieke mentaliteit naar voren die ook zichtbaar was ten tijde van de VOC. Vraag is daarom volgens mij dan ook meer wat is er beter: een slimme handelsgeest of een radicale innovatiementaliteit?

Johannes Veerenhuis-Lens 12 jaar ago

Wat beter is laat ik in het midden, maar spiegel de samenleving geen radicale innovatiedrift voor om maatschappelijk draagvlak voor een publiek-privaat project te vergaren, terwijl het werkelijke doel is meer business voor de multinationals die lid zijn van het IP binnen te halen (hoe legitiem dat uit een oogpunt van werkgelegenheidsbehoud ook kan zijn). Dat holt de geloofwaardigheid van politiek en corporations alleen maar verder uit. De analogie met de VOC-mentaliteit roept overigens een ander thema op dat op een ander forum thuishoort: ten tijde van de VOC was Nederland een republiek.

Luc de Ruijter 12 jaar ago

Wat wordt eigenlijk bedoeld met “innovatie”?

In mijn ogen staat dit in de marketingvolksmond gelijk aan het uitrollen van technologische gimmicks en gadgets. Innovatie = sales.  Is het erg dat we niet voorop lopen in het pushen van stuff waar lang niet altijd behoefte aan is? Vraagt onze tijd van economische, culturele en ecologische crises niet om een ‘innovatievere’ vorm van innovatie? In communicatie bijvoorbeeld worden jaarlijks miljoenen gepompt in allerlei proefballonnetjes, die ‘innovatief’ heten te zijn. Maar het blijken meestal proefballonnetjes en niet meer dan dat; ver-branding.

Blijven we ook dit nieuwe decennium achter alle marketing- en IT-hypes aanlopen, zodat we straks bijvoorbeeld nóg meer en nóg korter  kunnen twitteren? Of gaan we innoveren in de zin van verbeteren?

En als de piratenmentaliteit van de VOC zo wordt  geprezen door onze nationale roerganger, waarom is de staat dan zo tegen innovaties zoals piratebay.org?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *