Praktijkcase: Succesvolle groei van Fortes Solutions is mensenwerk

fortesmensen-klein

Fortes Solutions levert al ruim 15 jaar een totaal-oplossing voor professioneel project- en portfoliomanagement. Onlangs sprak ik met Berend Tel, Development Manager en MT-lid, over hoe Fortes zich als organisatie de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

Fortes Solutions is opgericht in 1999 door Sander Nijenhuis. Na jaren van succesvolle groei brak eind 2011 het moment aan om de organisatie aan te passen aan deze groei. Berend Tel: ‘Sander is een typische pionier en ondernemer. Hij voelde zich echter steeds meer manager worden en kon daardoor zijn creatieve ideeën onvoldoende kwijt. Ook de medewerkers hadden het gevoel te weinig ruimte te hebben voor nieuwe initiatieven’. Dit ging ten koste van het plezier in het werk bij alle betrokkenen. Het groeiend aantal klanten kreeg daarnaast hogere verwachtingen over de ondersteuning en verdere ontwikkeling van de software.

Achteraf gezien was de situatie duidelijk, maar de bewustwording van de problematiek op het moment zelf vraagt inzicht en moed van alle betrokkenen. De oprichter, tevens directeur-grootaandeelhouder (DGA), realiseerde zich dat veranderingen noodzakelijk waren en schakelde Frank Markerink en Anteun Braakman in van IJsselvliet Organisatieadviseurs, gespecialiseerd in het begeleiden bij het realiseren van de ambities van ‘verborgen kampioenen’. In een aantal persoonlijke gesprekken met elkaar en met het hele team werden knelpunten en persoonlijke wensen geïnventariseerd en de oplossingsrichting uitgewerkt.

De uiteindelijk gekozen oplossing bestond uit twee delen: een verandering van de organisatiestructuur en het inrichten van HRM.

De structuurverandering begon met het besluit van de oprichter/DGA om ‘een stap terug te doen’ en voortaan de organisatie meer op afstand te besturen. Tegelijkertijd werd een MT gevormd dat belast werd met de dagelijkse leiding. Voor de MT-leden werden vervolgens de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld. De afstemming tussen DGA en MT kreeg vorm door jaarplannen vooraf en maandelijkse managementrapportages achteraf. Dit geeft de DGA voldoende grip en het MT voldoende bewegingsruimte. Sander Nijenhuis is weer terug in zijn pioniersrol en richt zich nu op veelbelovende hightech concepten in het door hem opgerichte Fortes Labs.

De overgang naar het nieuwe besturingsmodel heeft ongeveer 6 maanden geduurd. Deze tijd was niet alleen nodig voor de formele inrichting, maar ook voor de gewenning aan de nieuwe rollen van DGA en MT. Inmiddels draait het nieuwe besturingsmodel naar ieders tevredenheid. Ook de medewerkers zijn meer tevreden omdat ze nu de ruimte hebben gekregen om ‘eigenaar’ te zijn van hun eigen domein. Berend Tel: ‘We hebben nu een effectieve organisatiestructuur die de DGA, het MT en de medewerkers in staat stelt vanuit hun kracht bij te dragen aan het succes van Fortes. De enorme betrokkenheid van alle medewerkers van Fortes en de deskundige begeleiding van IJsselvliet hebben dit mogelijk gemaakt’.

Fortes Solutions werkt met hooggekwalificeerde medewerkers die behoefte hebben aan een gezonde combinatie van leren en presteren. Daarom werd ook een HRM-cyclus ingericht met uitdagende functieprofielen, mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en persoonlijke voortgangsgesprekken.

Voor de continue doorontwikkeling van de software (Principal Toolbox) werkt Fortes volgens de Scrum-methode. Doordat de medewerkers zich eigenaar voelen van het product werkt het werkverdelingsprincipe van Scrum – ‘dit is het werk dat gedaan moet worden, wie pakt welke klus op?’ – uitstekend. Door deze manier van werken realiseert het Developmentteam ieder halfjaar een nieuwe release. De tijdige oplevering hiervan is iedere keer weer een intensieve teamprestatie. Daarom krijgen alle medewerkers na elke release enkele zogenaamde ‘doe-je-ding-dagen’ die ze geheel zelf mogen invullen. Vaak gebruiken ze deze om net dat ene feature uit te werken dat ze zelf handig leek of om iets nieuws te onderzoeken. Na afloop van deze dagen presenteren de medewerkers hun ideeën aan elkaar. Hieruit is inmiddels een sportieve, creatieve traditie gegroeid!

Waar wil Fortes Solutions over 3-5 jaar staan? Volgens Berend Tel wil Fortes verder groeien in de ondersteuning van project- en portfoliomanagement voor (middel-)grote organisaties. Berend Tel: ‘We streven ernaar marktleider te worden in Nederland en in Europa. We willen hierbij goed blijven luisteren naar de wensen van onze klanten en onze klanten ondersteunen met onze expertise. Onze marketingstrategie is dan ook volledig gebaseerd op ‘customer intimacy’. Dit zie je terug bij onze implementaties en bij de doorontwikkeling van de Principal Toolbox’. Voor de doorontwikkeling organiseert Fortes regelmatig zogenaamde ‘Customer Essentials’-bijeenkomsten waarin zij samen met klanten de prioriteiten stellen voor verdere productontwikkeling. ‘We zien de productontwikkeling echt als een proces van co-creatie met onze klanten’, aldus Berend Tel.

Als belangrijkste succesfactoren voor de groeistrategie noemt Berend Tel de verdere uitbouw van het netwerk van partners voor de verkoop en implementatie van de Principal Toolbox en het aantrekken en behouden van goede medewerkers. De medewerkers die Fortes zoekt, hebben niet alleen uitstekende technologische en bedrijfskundige kennis, maar hebben ook drive en kunnen waarde toevoegen aan het team. Want, zo besluit Berend Tel: ‘een goed product kun je alleen maar maken met goede mensen’!

Klik hier voor meer informatie over Fortes Solutions en hier voor meer informatie over IJsselvliet Organisatieadviseurs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *