Regeerakkoord

Waar de politiek zich in de formatie van de smeuïge kant liet zien, staat het bedrijfsleven, helaas, weer bol van beheersbaarheid en saaiheid. Ingegeven door druk op winstgevendheid en korte termijnresultaat. Linkerhersenhelft-denken heeft zich meester gemaakt van de managers. En dat vind ik jammer. Want waar liggen de beste kansen voor Nederland in de nabije toekomst? Kennis en creatie; resulterend in lucratieve patenten en vernieuwende diensten en business modellen die een markt niet volgen, maar zelf creëren. Door zelf te creëren realiseer je een markt voor je product. Denk maar niet dat Google, YouTube of Apple ooit een marktonderzoek hebben gevolgd.

Hoe komt innovatie tot stand?

Eenvoudig. Door nieuwe invalshoeken te kiezen, out-of-the-box denken (en handelen) te faciliteren, gebruik te maken van andere domeinen. Klinkt vaag? Heel goed, want dat is de bedoeling. We zetten de rechterhersenhelft namelijk even flink in beweging.
Bedrijven brengen we in contact met de andere kant van beheersing, namelijk chaos en creativiteit. Schilders, schrijvers, musici en (podium)kunstenaars gaan we meer bij het bedrijfsleven betrekken. Zij hebben een andere manier van denken en gaan meer uit van intuïtie en spontaniteit. Vraag een kunstenaar hoe hij op nieuwe ideeën komt en hij zal zeggen dat ze als vanzelf opborrelen, zonder er van te voren over na te denken. Harry Mulisch verwoordde het heel mooi: ik ben het niet die de woorden opschrijft, het zijn de woorden die naar me toekomen.

Juist deze manier van creëren leidt tot ideeën die je vooraf, met rationele analyse, niet had kunnen bedenken. Wat innovatieteams nodig hebben is het vermogen om zowel de linker- als de rechterhersenhelft te gebruiken. Dat hoeft niet in één persoon, kan ook door een goede mix binnen het team. De teammanager zal de randvoorwaarden en het beoogd resultaat (bijv. in termen van een haalbaar nieuw business model voor een vooraf gedefinieerd business probleem) bewaken.

Alhoewel het algemene beeld wellicht anders is, heeft de politiek het in essentie begrepen (voor wat betreft de verbinding tussen EZ en OCW): “de creatieve industrie draagt door innovatie bij aan economische ontwikkeling” (bron: regeerakkoord).
Ik denk dat Maxime Verhagen (EZ) en Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart (OC&W) samen koffie hebben gedronken. Op kunst & cultuur moet €200 mio bespaard worden.

Haal kunstenaars uit hun eigen patroon door hun creatieve geesten ter beschikking te stellen aan het bedrijfsleven. Echter, haal ook het bedrijfsleven uit het vaste patroon. Ook zij moeten zich open willen stellen voor een nieuwe manier van denken. Ik vraag me af bij welke groep de uitdaging het grootst is.

Aangezien ik mijzelf als een intermediair beschouw tussen beiden, zal ik hier een voorzet doen. Voor wie wil, faciliteer ik een workshop improvisatietheater. Zonder winstoogmerk, want voor de goede zaak!

1 thought on “Regeerakkoord”

Johannes Veerenhuis-Lens 11 jaar ago

Mooi initiatief, ik doe mijn boek er even bij: Met Sprongen Vooruit. De creatieve stilte voor de brainstorm. Verschenen bij Quist Leidschendam (2008).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *