Structuurvisie Randstad 2040: goed voorbeeld?

Ik ga binnenkort weer drie weken inspiratie opdoen in de USA. Kort voor vertrek neem ik dan altijd wat tijd voor een thematische reflectie op Nederland. Ditmaal was het thema toekomst. De Amerikanen kiezen een nieuwe president en wij kozen zojuist voor de toekomst van de Randstad. Dat leek me een mooie analogie om me eens te verdiepen in de Structuurvisie Randstad 2040 die het kabinet in september j.l. presenteerde. Burgers konden vooraf op speciale internetpagina’s meedenken. Meer dan 11.000 mensen hebben de moeite genomen om de digitale vragenlijst in te vullen, gelokt door de belofte dat de uitkomsten zouden worden betrokken bij het opstellen van de visie. Het ministerie van VROM zette onlangs een verkorte downloadversie op haar site.

In 2040 moeten randstedelingen kunnen zeggen dat ze in een “internationaal sterk en regionaal aantrekkelijk” deel van Nederland wonen. En het kabinet maakt meteen duidelijk dat dit ook voor de rest van Nederland geldt, want “Wat goed is voor de Randstad, is goed voor Nederland.” Dat betekent dat we metropolitane parken gaan krijgen; groene woon- en werkmilieus; robuuste verbindingen over spoor en weg; broedplaatsen van vernieuwing; bundelingsgebieden; uitleglocaties; hoofdverbindingsassen; sleutelprojecten; uitvoeringsallianties van overheid, markt en maatschappij; binnenstedelijke verdichting; en een “uiterst selectief aantal substantiële projecten met een grote nationale betekenis, internationale uitstraling in ruimtelijk-fysieke en functionele zin en een integraal karakter, in aansluiting op de opgaven, leidende principes en keuzes in deze visie.”

Het beleidsmatige taalgebruik is niet van de lucht. Is dat de invloed van de ruim 11.000 burgerbijdragen? Of is hier sprake van een sterk staaltje magisch denken* van ambtenaren, dat zichzelf prijsgeeft in o.m. deze zinsnede: “Het kabinet ziet bijvoorbeeld een mogelijke meerwaarde door de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen.” Welja, dat fixen we even. Het enige voorbehoud dat wordt gemaakt is van financiële aard. Het moet allemaal wel betaald kunnen worden. Ik vind dat de Structuurvisie Randstad 2040 veel structuur en bar weinig visie bevat. Niet het goede voorbeeld dat de opstellers er zelf in zien. Wie daar anders over denkt mag het zeggen (http://doemee.vrom.nl/randstad2040).

*het dwangmatige geloof dat gedachten, woorden of handelingen een bepaalde gebeurtenis kunnen oproepen of verhinderen, waarbij algemeen geldende regels voor oorzaak en gevolg genegeerd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *