Tom Peters: Innovatie is simpel!

De voor mij beste video op YouTube over innovatie is een 3 minuten durend knipsel uit een speech van Tom Peters, fameus vanwege het baanbrekende boek uit 1980 “In search of excellence.” Excellente bedrijven stelt hij, hebben iets opmerkelijks gedaan. Je kunt niet iets opmerkelijks doen als je een ander kopieert, dus moet je op zoek naar andere bronnen van inspiratie. Hij stelt dat innovatie eigenlijk erg simpel is, want je hoeft alleen maar om te gaan met mensen die anders zijn, zoals ontevreden klanten en excentrieke medewerkers. Dat is ook betrekkelijk simpel te organiseren.

De klachtenbus anders lezen

Veel organisaties hebben een ideeënbus en denken hiermee een stimulans voor innovatie te hebben. Dat is ook zo, maar de overgrote meerderheid kan louter leiden tot lichte tot sterke verbetering – maar dat is geen innovatie! Omdat ontevreden klanten een goede bron zijn voor innovatieve ideeën, is het raadzaam om de klachtenbus met andere ogen te bekijken, namelijk als een visvijver voor innovatieve ideeën. Door onbevangen analyses te maken kan nieuw inzicht ontstaan in wensen van klanten die door de markt nog niet vervuld worden en leiden naar nieuwe producten en diensten. Dit kunt u bijvoorbeeld betrekkelijk simpel innovatief organiseren door een stafmedewerker strategie in de klachtenafhandeling te laten participeren die maandelijks rapporteert naar de CEO.

Excentrieke diversiteit in teams brengen

Een gulden regel, tenminste in Nederland, in het organiseren van een team is dat alle functies die in de organisatie geraakt worden gerepresenteerd dienen te zijn. Dat is een prima invalshoek vanuit de idee van benodigde expertise en draagvlak, maar bij innovatieve projecten zijn ook andere regels toe te passen. Uit tal van cases van innovatie blijkt dat het loont om excentrieke medewerkers te laten participeren of zelfs te laten leiden. Bovendien kunt u eens een artistiekeling of adviseur meenemen die niet zozeer thuis is op dit terrein maar wel onbevangen kritische vragen stelt en attent is op baanbrekende inzichten.

Innovatie is transpiratie

Overigens is mijn eigen ervaring dat baanbrekende inspiratie opdoen zeer belangrijk is, maar dat minstens 95% van de totale energie in een succesvol innovatietraject gaat zitten in doorzettingsvermogen op relatief praktische punten en dus veel “transpiratie” vergt. Innovatie is in dit opzicht allerminst te classiferen als simpel.

Bekijk hier de video van Tom Peters:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *