Zorginnovatie: eindelijk toegang tot de markt

Groen LichtSoms is het goed om van een afstand naar een ingezet veranderingstraject te kijken. Zijn de keuzes die in de zorg zijn gemaakt wel zo goed? Ik ga het antwoord direct maar verklappen: het antwoord is ‘ja, die keuzes zijn méér dan goed’. Zij gaan leiden tot effectievere zorgverlening tegen lagere kosten. U en ik als patiënt worden er alleen maar beter van.

Dat de zorg in sterke mate verandert, ontgaat niemand. Maar het gaat niet snel genoeg. Minister Edith Schippers en Staatssecretaris van Rijn stuurden deze week hierover een notitie naar de Tweede kamer onder de titel ‘De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee?’.

Het toverwoord: is VALORISEREN van zorginnovaties.

We zien dat toegepaste innovaties (domotica, horloges, e-health toepassingen) zonder garantie op succes worden gefinancierd (óók door semi overheidsinstellingen!). Heel veel kleine bedrijven belanden in de zogenaamde ‘valley of death’ waardoor deze gelden verbranden. Dat de acceptatie van artsen van technologische innovaties nog achter blijft is een kwestie van tijd. Waarom moeten patiënten nog een uur wachten in wachtkamers, terwijl 95% gebruikt maakt van mobiele telefoons/e-mail?

De zorgverzekeraars hebben de laatste 15 jaar meer macht gekregen, dat valt niet te ontkennen. Deze macht komt bedreigend over, maar is het feitelijk niet. Door inkoopprijzen vast te leggen dwingen zij de directies van ziekenhuizen en zorginstellingen na te denken over effectiever werken. Daarvan plukken wij als zorgcliënten alleen maar de voordelen van. Zou zonder de macht van de zorgverzekeraars, LEAN al tot de ziekenhuizen zijn doorgedrongen? Ik waag het te betwijfelen.

Het ziekenhuis dat niet geleid wordt door particulieren is anno 2014 nog een facilitair bedrijf. Het zorgt voor de poliklinieken, de operatiekamers en slaapzalen en verpleegkundigen. Doordat specialisten vanaf 2015 in loondienst van het ziekenhuis gaan komen, zullen ziekenhuizen gaan veranderen van een facilitair bedrijf naar productiebedrijf. Daarvan gaan productiebazen (lees: directies) zich afvragen: ‘kan het proces nog efficiënter?’.

Komt hierdoor eindelijk ruimte voor innovatieve zorgoplossingen? Deze laatste stap zal de vele MKB-ers die innovatieve producten hebben ontwikkeld, eindelijk de ruimte geven om de kostenbesparende innovaties binnen de ziekenhuizen te implementeren. Daarvoor waren voorgaande stappen van zorgverzekeraars naar wetgeving wel eerst nodig.

René Menting RA is CEO van het team You INNOVATE, we CREATE.  Innovatiespecialisten uit dit bedrijf ondersteunen Raden van Bestuur en directies van universiteiten, zorginstellingen,landelijke zorgfondsen bij valorisatievraagstukken van zorginnovaties.

1 thought on “Zorginnovatie: eindelijk toegang tot de markt”

Mahir Uslu 9 jaar ago

De specialisten:

Het primaire doel is niet besparing van kosten maar goede en hiermee kosteneffectieve zorg. Hiervoor hebt u goede specialisten nodig.

Om enkele voorbeelden te geven:

1. Het voorkomen van nierfalen bij een acuut zieke patiënt bespaart elke jaar rond 100.000 Euro aan dialysekosten.
2. Het voorkomen van invaliditeit bij een jonge werkzame patiënt voorkomt productie uitval en bespaart zorgkosten voor een invalide mens.
3. Effectieve bestrijding van chronische pijn voorkomt productie uitval, levert betere levenskwaliteit en kost relatief gezien heel weinig.

Specialisten besparen meer kosten dan hun inkomen en leveren onbetaalbare levenskwaliteit. Dus blijf investeren in goede specialisten. Ook hier geld goedkoop is duurkoop.

Is de specialist in loondienst beter voor de zorg?

1. Door specialisten in loondienst zullen veel meer managers moeten aangenomen worden om facilitaire taken van niet meer ondernemende specialisten over te nemen
2. De vraag is of specialisten in loondienst net zo innovatief en kosteneffectief zijn dan ondernemende specialisten
3. Door specialisten in loondienst zullen de kosten voor specialisten zeker niet minder worden omdat door loondienst veel meer specialisten noodzakelijk zijn.
4. Waar moeten deze specialisten vandaan komen als je weet dat niet allen de bevolking maar ook de zorgverlener vergrijzen. Wie zal de grote aantal specialisten welke binnen 15 jaar met pensioen gaan vervangen?

Prestatie van ziekenhuisbestuurders:

Primaire dienstverlener is altijd de specialist. Ziekenhuisbestuurders zullen altijd een facilitaire functie hebben. Anders gaat het mis. Iedereen zijn vak, toch?
Het is utopie te verwachten dat ziekenhuisbestuurders beter zullen presteren als specialisten in loondienst gaan. De facilitaire taken en kosten blijven het zelfde. Het komt alleen maar meer verantwoording voor specialisten in loondienst erbij. Waarom zal hierdoor de prestatie van ziekenhuisbestuurders beter worden?

De zorgverzekeringen:

Hoe is het eigenlijk met de kosten van de zorgverzekeringen? Zullen de zorgverzekeringen eventuele besparingen ook door vertalen naar de patiënten of in betere zorg? Machtige zorgverzekeringen voorkomen marktwerking en innovatie.

De patient en de politiek:

Zoek de schuld voor de zorgkosten niet bij de specialist, welke maar 2 % van de totale zorgkosten veroorzaakt.
Begrijp wat je voor deze 2 % terugkrijgt. Vraag je af hoeveel goede zorg waard is.
Denk na welke rol je hebt bij het ontstaan van de zorgkosten.

Maak de specialist verantwoordelijk voor goede zorg en de rest voor een kosteneffectieve ondersteuning van de primaire zorgverlener.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *