Recordbedrag Europese private equity, maar transparantie blijft uit

Het belang van private equity neemt zienderogen toe, maar inzicht en controle blijven uit. In de marge van het grote nieuwe berichtten diverse ochtendbladen vorige week over de enorme stijging in het kapitaal dat Europese private equity partijen in 2006 onder hun beheer hebben gekregen. Volgens onderzoek van brancheclub European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) hebben deze investeerders vorig jaar voor meer dan € 112 miljard uit de markt opgehaald. Dit is 54% méér dan in het jaar ervoor.

Ter vergelijking: de totale Nederlandse begroting van de centrale overheid bedraagt voor 2007 een slordige € 157 miljard. De genoemde € 112 lijkt dus niet alleen veel, maar is het ook. Hier moeten we nog bij optellen het geld dat door Amerikaanse private equity investeerders wordt opgehaald. Samen dus ongetwijfeld veel meer dan wat minister Bos onder zijn hoede heeft. En aangezien private equity investeringen meestal gepaard gaan met een veelvoud aan leningen kunnen we niet ontkennen dat private equity een enorme invloed heeft in de vrije markteconomie.

In vergelijking met beursgenoteerde ondernemingen, die moeten opereren in een verstikkend net van steeds gedetailleerdere regelgeving, staat private equity aan de andere kant van het spectrum. Gezien het grote belang dat private equity geld inmiddels speelt in de economie is het zorgelijk dat er nog geen streep voortgang is gemaakt naar een grotere mate van transparantie en controle. Ongeveer 27% van het in Europese private equity fondsen geïnvesteerde geld is nota bene afkomstig van pensioenfondsen, dus in feite van u en ik. Willen we dan niet weten wat er met dat geld wordt gedaan en wie er aan de knoppen draait? Vertrouwen we op de “invisible hand” van Adam Smith die alle plooien wel glad zal strijken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *