Rob Briner: evidence based management in de praktijk

Vorige week vroeg ik me af of management wel een echt vak is en als academische discipline onderzocht kan worden (zoals de medicijnen, rechten, etc.). De reacties waren nogal wisselend. De onderliggende vraag is natuurlijk hoe nemen managers in het dagelijkse leven beslissingen? Is dit een kwestie van intuïtie, fingerspitzengefühl of nemen managers de tijd om hun beslissingen te onderbouwen door het best beschikbare bewijs (evidence informed)? De reactie van Ben Bult was veelzeggend. Een kunde (bedrijfskunde) kun je niet certificeren, er is nog steeds veel begripsverwarring (zie de vele bodies of knowledge and skills). Daarom voldoet management niet aan de criteria van een academische discipline. Daarbij, waar halen managers de tijd vandaan om al het beschikbare bewijs te zoeken, te beoordelen en toe te passen in hun werksituatie? Met die kritiek ben ik het eens. Er is nog wel veel meer te verzinnen waarom het allemaal zo lastig is, maar dat is geen reden om te kijken of er wellicht interessante ontwikkelingen zijn die wel werken.

Op de Birkbeck College (University of London) werkt een van de pioneers van evidence based management. In 1998 schreef hij als over een evidence based practice in human resource management. Hij heet Rob Briner. De hernieuwde interesse in evidence based management, naar aanleiding van het presidential address (is there such a thing as evidence based management, Academy of Management Journal, 2005) van Denise Rousseau het boek (Hard facts, dangerous half truths and total nonsense, 2006) van Jeffrey Pfeffer en Bob Sutton uit 2006 noemt hij ‘ the second wave’. Ook hij heeft veel weerstand ondervonden met dit initiatief van zowel de academici als de managers die in de praktijk werken. Toch is het geen reden om bij de pakken neer te zitten.

In dit filmpje legt hij een paar korte stappen uit hoe je als manager op een systematische wijze kunt analyseren hoe je eigenlijk beslissingen neemt, welke mensen daarbij worden betrokken en welke bronnen binnen en buiten de organisatie worden geraadpleegd. Dat is een van de eerste lessen van evidence based (of informed, zoals Briner het zelf graag noemt) management. Niet er alleen over praten, maar vooral laten zien hoe het moet.

3 thoughts on “Rob Briner: evidence based management in de praktijk”

Edwin Lambregts 11 jaar ago

Hai Richard, kon je geen knappere foto vinden? 😉

Richard Puyt 11 jaar ago

Ha Edwin,
Het was wel een beetje een captain caveman foto. Is dit beter?
Fijn weekend,
Richard

Carrots & sticks versus intrinsieke motivatie (video) | Innovatief Organiseren 11 jaar ago

[…] volharden in de deugden van bonussen en variabele beloning. Hiermee nog maar eens aantonend dat evidence based management nog een lange weg te gaan […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *