Ik wil mijn vliegtax nog steeds terug!

De reiswereld reageert verdeelt op de oproep van stichting GoDutch om de onterechte geïnde vliegtaks terug te geven aan de reizigers. Nadat eerst de reiswereld het probleem bagatelliseerde, beginnen ze nu onderling elkaar de schuld te geven. Zo verwijt de ANVR (de overkoepelende organisatie van de reisbureaus) dat de luchtvaartmaatschappijen het geld niet terugstorten. De ANVR gaat zelfs al zo ver dat ze die maatschappijen nu sommeren te betalen. Als de luchtvaartmaatschappijen dat weigeren, roept de ANVR de hulp in van de Consumenten Autoriteit (CA) en de Consumentenbond. OP het kantoor van de Stichting Go Dutch ontvangt Nyoman Smeenk dagelijks vele emailtjes en telefoontjes met vragen en klachten. Consumenten en  reisbureaus zijn in verwarring over de afhandeling van de vliegtaks door de reisbranche.

Waar zit de vliegtaks?
De onterechte geïnde vliegtaks zit voor een klein deel bij reisbureaus, zover die het hebben teruggekregen van de luchtvaartmaatschappijen. Voor het grootste deel bij de honderden luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen. Gelukkig doen niet alle luchtvaartmaatschappijen moeilijk; onze nationale trots de KLM geeft het goede voorbeeld. De BARIN (overkoepelende organisaties van luchtvaartmaatschappijen) merkt wel fijntjes op dat bij de invoer van de vliegtaks de luchtvaartmaatschappijen uit eigen zak voor veel reizigers heeft betaald. Waarom zegt BARIN dit eigenlijk? Ze zoeken toch geen argumenten om nu niet terug te betalen? lacht Smeenk.

De politiek
De staatssecretaris de Jager heeft zich gehaast om uit te spreken dat hij geen partij is in het verhaal; het betreft een civiele zaak tussen de reiziger en de reiswereld. En bij de reiswereld ontbreekt centrale regie. Elke partij kan doen waar hij zelf zin in heeft. Vooral de reizigers van buiten Nederland worden hiervan de dupe. Voor hen wordt nauwelijks iets gefaciliteerd. Maar dit is wel verreweg de grootste groep, waar tientallen miljoenen aan vliegtaks aan teruggegeven behoort te worden. Maar omdat die reizigers geen flauw benul hebben van de vliegtaks lijkt  het net alsof er  een stilzwijgende afspraak gemaakt door de reiswereld: psst, niets zeggen.

Knelpunten
De drie grootste knelpunten in de teruggave van de vliegtaks  zijn:

a. Het ontbreken van centrale regie.
b. Onduidelijkheid wie voor de administratieve kosten opdraait.
c. Het bereiken van buitenlandse passagiers.

Convenant
Bij ontbreken van regie, ligt het voor de hand om afspraken te maken tussen vertegenwoordigers van de verschillende betrokkenen. Een convenant, waarin afgesproken wordt hoe e.e.a. dient te verlopen en wat de bestemming is van het geld dat niet teruggegeven wordt.  De stichting GoDutch stelt voor om de niet geclaimde vliegtaks alsnog aan te wenden voor de oorspronkelijke doelstelling: CO2 reductie. En het bereiken van de buitenlandse reizigers is vrij simpel; bijna alle reizigers reizen via Schiphol. GoDutch wil daar de vliegtaks gaan teruggeven. De plannen hiervoor zijn uitgewerkt, maar de reiswereld reageert nog onverschillig. Het lijkt alsof de reiswereld nog steeds wacht op  staatssecretaris de Jager wacht om een een gebaar te maken.

Wordt vervolgd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *