Trends voor 2011 volgens 10 trendwatchers

Het jaar 2010 zit er bijna op. Net zoals vorig jaar is de laatste posting op Innovatief Organiseren gereserveerd voor de trends van het volgende jaar. Net als in 2010 heb ik weer tien trendwatchers, futurologen en glazebolkijkers geraadpleegd.  Ter lering en vermaak!

Ik ben opnieuw niet over één nacht (smeltend) ijs gegaan. Gekende en ongekende futurologen als Adjiedj Bakas, Scot Finnie, Second Sight, Trendslator, JWT Intelligence, Tami Honesty, Young Works, Tony Bosma, Trendwatching.com, J.D. Meier en Jim Caroll. Ik heb allen online geraadpleegd. In dit artikel vind je hun tips en tops, trends, modes en hypes voor 2011. Het is een mooie mix geworden van ontwikkelingen in de economie, consumentenvoorkeuren en IT-trends. Druk dus snel op ‘print’, want met dit overzichtsartikel heb je ze allemaal in een willekeurige volgorde op een rij!

Adjiedj Bakas

Bakas is waarschijnlijk nog steeds de bekendste trendwatcher/futurist van Nederland. Deze handige ondernemer heeft een groot talent voor het in noodtempo schrijven van boeken over actuele onderwerpen. Daarbij lijkt hij wel overal verstand van te hebben. Naast Megatrends en Microtrends  ook van liefde, religie, werk en vrije tijd. Zijn trendslijst zal voor de regelmatige nieuwsvolger geen opzien baren. Bakas is het meest sprekende bewijs dat trendwatchers vooral uitblinken in het samenvatten en het smakelijk opdienen van de trends van gisteren.

Volgens Bakas wordt 2011 een jaar van “felle emoties, stoerhied, berusting en nieuwe schoonheid”. In zijn persbericht noemt hij een flink aantal trends. Hieronder heb ik er een aantal uitgepikt en (sterk gecondenseerd) toegelicht:

 • In de jaren ’10 gaan we op herhaling
 • Het nieuwe zelfvertrouwen van de banken
 • Debat over toekomst pensioen verhevigt
 • In crisistijd wordt goed verdiend
 • Imago van China verandert door ‘bullebakisering’
 • Zorgeconomie wordt kritischer beschouwd
 • Groeiende eenzaamheid, zoektocht naar liefde en warmte
 • Milieu raakt uit, we worden ‘groenmoe’

De jaren ’10 vormen een herhaling van de jaren ’80: ingrijpende overheidsbezuinigingen, sociale onrust, dalende huizenprijzen, nucleaire onrust (de nieuwe kerncentrale in Zeeland) en discussies over de(on)betaalbaarheid) van de verzorgingsstaat.

Banken herwinnen vertrouwen en er komen nieuwe banken. In 2011 starten er weer allerlei nieuwe bancaire marketing- en reclamecampagnes, komen er nieuwe financiële producten op de markt – en dat allemaal met hernieuwd zelfvertrouwen. Eigen noot van de auteur van deze posting: zou crowdfinancing in 2011 doorbreken?

Langzaamaan dringt het tot burgers door dat het pensioen zoals we dat vroeger kenden, geen toekomst meer heeft. Er komt een roep om de pensioenbranche te hervormen en om leiders te vervangen. Jongeren beginnen langzaam te beseffen dat zij geen pensioen meer kunnen verwachten zoals vorige generaties dat konden.

De wereldeconomie blijft kwakkelen in 2011. Uiteindelijk is het verdwijnen van de euro onvermijdelijk. De kloof tussen Noord- en Zuid-Europa groeit. Oude spelers, grote multinationals die jarenlang onstuitbaar en onkwetsbaar leken, worden zeer gevoelig voor negatieve publiciteit. Ondertussen zeilen creatieve, succesvolle ondernemers prima door de crisis.

De beroemde Chinese soft power-aanpak wordt minder soft tegenover rivalen en concurrenten. China gaat naar een andere versnelling en wordt meer een kenniseconomie. Red China wordt Green China. De strijd tussen China en het Westen om de schaarse grondstoffen die nodig zijn voor elektronica en die vooral in China worden gedolven, gaat verder, evenals de strijd om strategische belangen, zoals investeringen in Afrika en Zuid-Amerika.

In 2011 verhevigt het debat over kwaliteit van zorg en de kosten ervan. De gezondheidszorg wordt – samen met het pensioenstelsel – het maatschappelijk vlak waarop de harde realiteit van morgen gestalte krijgt.

Eenzaamheid is een van de grootste thema’s van de 21e eeuw. In a world which is more connected than ever, more people than ever feel disconnected.

Milieu raakt uit, onder meer door tegenstrijdige berichtgeving in de media.  De burger wordt moedeloos en cynisch. Water wordt een steeds belangrijker issue: blauw is het nieuwe groen.

Scot Finnie

Deze hoofdredacteur van Computerworld publiceerde al in oktober 2010 zijn “5 significant trends for 2011”. Hij ging daarbij naar eigen zeggen op zoek naar “the killers … that go unnotices and wind up being transformational”.

De recessie heeft er bij veel bedrijven diep ingehakt. Dat betekende ook bezuinigingen op IT-uitgaven. Nieuwe technologie moet sneller financiële resultaten opleveren. Virtuele oplossingen zijn vaak goedkoper dan fysieke, dus die zullen een groei doormaken. Datzelfde geldt voor Cloud Computing en SaaS.  Cloud computing loopt overigens wel het risico om ‘overhyped’  te raken.

Mobiele technologie is booming, maar er is nog weinig aandacht voor ondersteunings- en beveleigingsissues. Gevoeligd documenten verlaten al snel het kantoorpand via mobiele telefoons en Ipads van de werknemers.

Software gaat de manier waarop we werken transformeren. Bedrijfsgegevens worden eenvoudig gekoppeld aan tablet computers en iedereen is overal en altijd online.

Web 2.0 toepassingen voor de onderneming worden gemeengoed. Hiermeer wordt het ‘crowdsourcen’  binnen de grenzen van de eigen organisatie mogelijk.

Second Sight

Volgens de website SecondSight wordt 2011 een stuk rauwer dan 2010. De economische crisis laat zich nadrukkelijker voelen en de polarisatie in de samenleving neemt toe. In het beste geval is 2011 een overgangsjaar, dat een betere periode inluidt. Dat alles blijkt uit een enquête van Second Sight onder 121 trendprofessionals (wie zouden dat zijn en hoe wordt je eigenlijk een ‘trendprofessional’?). In het nieuwe jaarboek van Second Sight ‘2011… and beyond’ worden de resultaten toegelicht.

Deze ‘gevoelscrisis’ in 2011 zal zich volgens Second Sight bovendien niet alleen beperken tot het economische domein: de milieucrisis, de onevenwichtige welvaartsverdeling, het afnemende vertrouwen in de overheid en andere problemen laten zich in 2011 gelden, meer nog dan in 2010. De behoefte aan verandering wordt breed gedragen, maar er is grote onenigheid over wat er precies moet gebeuren.

Maar misschien is alle onrust wel een voorbode van een betere samenleving.  Beter, dat wil zeggen een samenleving die het kan stellen zonder de harde, neoliberale tucht van de markt én zonder de rigide aansturing die van veel huidige bedrijven en organisaties. Een samenleving die duurzamer is dan de huidige. Een netwerksamenleving ook, waarin de ‘wisdom of crowds’ veel beter tot uitdrukking komt.

Trendslator

Trendslator, het éénvrouwsadviesbureau van Hilde Roothart deed een onderzoek naar de trends voor 2011 en kwam ook al met een boek: Mood 11. In dit boek worden 7 trends genoemd. Geheel in de stijl van andere trendwatchers worden deze trends verpakt in een aantal ‘snappy’  kernwoorden.

 • Oppose : de tweedeling, radicalisering en polarisering
 • Behave: huftergedrag en morele paniek in de samenleving
 • Adapt: hand op de knip, aanpassen aan de crisis
 • Reduce: lijden aan de overvloed, einde van de wegwerpmaatschappij
 • Clean: grote schoonmaak voor een vuile planeet
 • Blow: de aarde als bron van energie
 • Upload: sociale netwerken als onmisbaar deel van het leven

Wel aardig is dat Roothart meteen ook een vertaling maakt naar de manier waarop bedrijven in kunnen spelen op deze wel heel erg algemene trends, de zogenaamde Trendslations. Bezoek de website voor meer info.

JWT Intelligence

JWT is een groot marketing- en communicatiebureau met een hoofkantoor in New York en 10.000 werknemers in 90 landen. JWT Intelligence heeft onlangs een lijst uitgebracht met “100 things to watch in 2011”. Een lange lijst met trends en gadgets, vooral interessant voor bedrijven in het business-to-consumer segment en met een duidelijke focus op marketing. De lijst is ook te bekijken op slideshare.

Leuk om te zien dat ze er een aantal dingen uitpikken waar we eerder al op www.innovatieforganiseren.nl aandacht aan hebben besteed zoals 3D Printen en Biomimicry.

Een vijftal opvallende zaken:

Een teaser voor de trends is te zien op Youtube.

Tami Honesty

Slideshare is trouwens een goede bron voor het vinden van opinies over de trends van 2011. Zo kwam ik o.a. langs een presentatie over trends (http://www.slideshare.net/urbanology/trends-v2) van Tami Honesty, een Amerikaanse mediamarketeer.er

Een paar van haar trends voor marketeers in 2011:

 • Een balans vinden tussen traditionele en social media marketing
 • Bedrijven ontwikkelen een afkeer voor zelfbenoemde ‘social media’  goeroes
 • Social marketing krijgt een belangrijke positie: de Chief Listening Officer
 • De opkomst van de ‘multiple e-dentity disorder’
 • Video gaat text vervangen als belangrijkste communicatievehicel
 • De digitale wereld gaat een grote impact hebben op ons onderwijs
 • Google vs. Facebook vs. Everyone

Young Works

Deze week stond er in de Volkskrant een artikeltje over de vijf trends volgens YoungWorks, een bureau voor jongerencommunciatie. Ik had al eerder iemand van Young Works op Radio 1 horen vertellen over hun trends voor het komende jaar. Ik vond het eerlijk gezegd niet erg overtuigend en dat is niet veranderd na het artikeltje in de Volkskrant.  Het zijn met name digitale trends, opnieuw met grappig klinkende titels. Veel diepgang zit er niet in. Er is toch wel wat meer op te merken over onze jongeren dat alleen hun internetgedrag?

 • Infobatical
 • Carrièrekids
 • Clicktivism
 • Electronic streetart
 • Cloudsounds

Jongeren zijn verslaafd geraakt aan informatie en communicatie. Om uitputting te voorkomen snakken ze naar een pauze (infobatical). Ze zijn ondernemend, zelfbewust en willen het liefst op jonge leeftijd al beroemd worden (carrièrekids). Ze demonteren niet zoals hun pa en ma (en opa en opa) op straat, maar via het net, bijvoorbeeld op anti-sites (clicktivism). Ze kunnen van alles met elkaar delen via dead drops (electronic streetart): USB-sticks die in de muur zitten vastgemetseld. Muziek verzamelen kan in 2011 ook via de cloud (cloudsounds), bijvoorbeeld via Google Music.

Ik had eerlijk gezegd nog nooit van dead drops gehoord (www.deaddrops.nl). Word ik oud? Het bijkt een project te zijn van een kunstenaar. Gestart in oktober 2010 en het verspreid zich razendsnel over de wereld. Leuk bedacht!

Tony Bosma

Deze Ordina-consultant houdt op zijn site Extend Limits (http://www.extendlimits.nl/) een aantal trends bij. De lijst is niet specifiek gericht op 2011. Ik pik er hier drie uit op het gebied van de economie:

 • Hervorming van waarde
 • Realisatie van de realtime economie
 • Begin van de bidconomy
 • Diginormalisering
 • Definitieve demateriatlisering

De door economische waarde gedreven maatschappij is in verval. Nieuwe waarden zoals aandacht, klantgerichtheid en tijd gaan de nieuwe rekenmodellen beheersen.

De realtime economie is het stelsel waarin de verbondenheid tussen mens en machine ervoor zorgt dat direct en contextueel gecommuniceerd en geacteerd moet en kan worden. In een wereld waarin alles en iedereen verbonden is en waarin data een voorname ‘grondstof’ is, is de vorming van het realtime economisch stelsel een logisch gevolg. In deze economie is het ‘normaal’dat wensen en behoeften realtime gemonitord worden. Informatie wordt daarbij direct en contextueel naar het individu ontsloten.

Er vindt een verschuiving plaats van productgestuurd massa-aanbod waarin de organisatie ‘in control’ is, naar vraaggestuurd micro-aanbod waarbinnen de organisatie slechts invloed heeft. De organisatie wordt de markt van de consument. Een wereld waarin consumenten hun behoeften en wensen vermarkten en organisaties hierop mogen ‘bieden’: de bidconomy.

Digitaal wordt normaal is wat de trend ‘diginormalisering’ inhoudt. De mensheid staat pas aan het begin van zijn digitaliseringsproces en zal alles, waar mogelijk, digitaliseren en/of verbinden met de digitale wereld. ‘Diginormalisering’ wordt door Extend Limits gezien als verstorende factor.

Het fysieke product maakt plaats voor ervaringen en activiteiten rondom het product (dematerialisering). Het is de dienst die overheerst en het tijdperk van de dematerialisering inluidt.

Trendwatching.com

Op trendwathing.com worden een groot aantal trends bijgehouden (http://trendwatching.com/briefing/). Je kunt ook een abonnement nemen op hun Top-15 e-mail nieuwsbrief of RSS-feed zodat je geregeld wordt ‘lastig gevallen’ met de laatste verschuivingen in de trends.

Ze hebben ook een top 11 van consumententrends voor 2011 (http://trendwatching.com/briefing/). Uiteraard ook hier weer leuke vondsten in de benamingen van de trends, die het ongetwijfeld goed doen in de marketing van de trendwatcher. Hierbij de eerste vijf in het lijstje van elf:

 • Random acts of kindness: In 2011, expect companies to monitor consumers’ public moods and act upon them with random acts of kindness…marketing may never be the same 😉
 • Urbanomics: Are you ready for hundreds of millions of more daring, more experienced consumers? Oh, and that’s just one side effect of rapid global urbanization…
 • Pricing Pandemonium: Flash sales, group buying, GPS-driven deals: in 2011 pricing will never be the same…
 • Made for China (if not BRIC): In 2011, expect an increasing number of ‘Western’ brands to launch new products or even new brands dedicated (if not paying proper respect) to consumers in emerging markets…
 • Online Status Symbols: In 2011, you can’t go wrong supplying your (online-loving) customers with any kind of symbol, virtual or ‘real world’, that helps them display to peers their online contributions, creations or popularity…

J.D. Meier

Op mijn zoektocht naar de trends van 2011 kwam ik langs de weblog Sources of Insight (http://sourcesofinsight.com/) van J.D. Meier, een consultant bij Microsoft.  Hij heeft een aantal trendwatchers op een rij gezet en vervolgens zijn eigen lijstje trends gemaakt voor 2011. Gezien zijn werkkring is het niet verwonderlijk dat het de  IT-trends zijn die de boventoon voeren. Ik noem de eerste vijf uit een lijst van achttien:

 • Analytics / BI (Business intelligence).  Data-driven decisions win over guesswork.  Between information markets and crowd sourced intelligence and social networking, the real issue is how you leverage the data and turn it into intelligent decisions and smart feedback loops, and how you learn and respond.
 • “Consumerization” of IT.  A while back, Gartner said Consumerization Will Be Most Significant Trend Affecting IT During Next 10 Years … I think we see that accelerating.
 • Cycles of change speed up even more. Life cycles shift to warp speed and lines blur between versions, creating living, breathing products.  This creates pressure to master change management, adopt more Agile methods, figure out compliance and governance for the new landscape.
 • Digital Health.   This is where cloud, BI/analytics and diagnostics can seriously change the game.  There is also a shift to more user empowerment.  If you take a stroll through Best Buy, you might notice the expanding Digital Health shelf.  This is an area where more people may start to outsource their health to smart applications that can see patterns, provide monitoring, and alerts.
 • Education 2.0.   Have you met Bill Gate’s favorite teacher, Sal Khan?   Khan created Khan Academy.  The Khan Academy is the free classroom for the world with hundreds of free videos and exercises and it’s mission is to provide a world-class education to anyone, anywhere.

Jim Carroll

De Amerikaanse trendwatcher en futurist Jim Caroll publiceert op zijn site (http://www.jimcarroll.com/) een flink aantal lijstjes en videos met trends. Hieronder de top vijf uit zijn top tien van “ 10 major trends to start thinking about now” ( http://www.jimcarroll.com/2010/10/trending-in-2011-10-major-trends-to-start-thinking-about-now/):

 • The expectation gap
 • Industries blur
 • Energy gets smart
 • The collapse of attention span
 • Faster market evolution

Caroll signaleert  dat er in de westerse wereld een steeds groter gat ontstaat tussen wat mensen verwachten en dat wat ze uiteindelijk krijgen (the expectation gap). Voorbeelden zijn de zorg, pensioenen, levensverwachting en het vertrouwen in de overheid.

De grezen tussen bedrijfstakken vervagen (industries blur), bijvoorbeeld tussen gezondheidszorg en de zorgsector.

Jim Caroll verwacht veel van innovatie in duurzame energiebronnen: de tijd dat duurzame energie evenveel kost als energie uit conventionele bronnen is dichtbij.

Mensen zijn in hoog tempo de vaardigheid aan het verliezen om zich voor lange tijd op één ding te concentreren (collapse of attention spans). De gemiddelde Amerikaanse tiener stuurde al 435 sms-jes per maand in 2007 en inmiddels is dat gestegen naar 2889! Er zijn schattingen dat ze tegenwoordig 7,5 uur per dag besteden achter één of ander mediascherm. Een fulltime job!

De levensduur van producten in steeds sneller tempo af. Dit stelt hoge eisen aan de time-to-market van nieuwe technologie en producten. We gaan straks allemaal naar “Apple-speed”: dit bedrijf deed er 2 jaar over om 2 miljoen iPhones te verkopen, terwijl deze mijlpaal voor de iPad al in 2 maanden was bereikt.

Tot slot

Het ondoenlijk om een totaaloverzicht of een samenvatting te geven van alle trends die door trendwatchers genoemd worden.  Daarvoor zijn ze te verschillend en hebben ze allen hun eigen aandachtsgebied, zowel qua onderwerp als georgafische afbakening. Al zijn trends steeds vaker ook wereldtrends, wat meeteen ook weer een trend is.  Lees vooral verder via de links die ik in bovenstaande tekst heb ingevoegd. Happy trendhunting!

5 thoughts on “Trends voor 2011 volgens 10 trendwatchers”

Trends voor 2010 volgens 10 trendwatchers | Innovatief Organiseren 13 jaar ago

[…] Voor de trends van 2011 klik hier. […]

Tweets die vermelden Trends voor 2011 volgens 10 trendwatchers | Innovatief Organiseren — Topsy.com 13 jaar ago

[…] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Jolanda Philipse. Jolanda Philipse heeft gezegd: RT @leonbroere: #Trends voor 2011 volgens 10 trendwatchers. http://bit.ly/e98r6Y […]

Reinier 13 jaar ago

Software as a Service (SaaS) gaat exploderen de aankomende jaren. Meer informatie over SaaS: http://www.cloudtools.nl
 

Trends voor 2012 volgens 10 trendwatchers – Innovatief Organiseren 12 jaar ago

[…] Trends voor 2011 volgens 10 trendwatchers […]

Trends voor 2012 volgens 10 trendwatchers « Business Strategies 12 jaar ago

[…] jaar 2011 zit er op. Net zoals voor 2010 en voor 2011 publiceert Innovatief Organiseren de trends van het volgende jaar. Een paar dagen later dan […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *