Kees Cools, de Nederlandse Jim Collins

In de periode 1997-2004 kwam een aantal ingrijpende financiële schandalen aan het licht bij beursgenoteerde ondernemingen. Volgens onderzoek van Cees Kools bleek de onderliggende oorzaak een combinatie te zijn van de drie factoren excessief belonen van CEO´s, zonnekoningreputaties en irrealistische targets.

In zijn boek, controle is goed, vertrouwen nog beter, komt naast economie nog veel meer aan bod. Theorie over prestatiebeloning. Een beschrijving van psychologische aspecten bij leiderschap met aandacht voor hybris, narcisme, en de noodzaak van checks en balances om de leider in het goede spoor te houden. Een duidelijke analyse en verklaring van het gedrag van sjoemelende CEO´s. Als laatste benadrukt hij het belang van een organisatiecultuur waarin het geven van vertrouwen voorop staat en control niet de overhand krijgt. De manier van onderzoek en onderbouwen van conclusies doet mij aan Good to Great van Jim Collins denken. Dit is het boek van een wetenschapper die gebaseerd op onderzoek in de praktijk een aantal heldere uitspraken doet over leiderschap, prestatiebeloning en cultuur. Geen spoor van mode, hypes of goed in de mond liggend jargon te bekennen. Ik ben ongewoon enthousiast over dit boek, heb het een ereplaats in de boekenkast gegeven naast Good to great. Kortom: een aanrader!

13 thoughts on “Kees Cools, de Nederlandse Jim Collins”

Coert Visser 15 jaar ago

Je maakt me zeker nieuwsgierig naar dit boek!
Coert

Edwin Lambregts 15 jaar ago

Hans, ik heb ‘m net besteld via managementboek.nl. Net zo goed als Good to Great? Dat is wel heel hoog mikken 😉

Edwin

Hans Weijmer 15 jaar ago

Het streven om jullie nieuwgierig te maken is goed gelukt. Ik zie reacties na het lezen vol vertrouwen tegemoet.

Grimbert Rost van Tonningen 15 jaar ago

Ik ken Kees Cools slechts vluchtig van een seminar dat we saman deden. Een wat naieve Rijnlander waarbij het geven van vertrouwen voorop staat. Helaas is gemeenschapszin ver te zoeken in het bedrijfsleven. Ik heb mij ook schuldig gemaakt aan allerlei ideaal modellen, maar we zullen moeten erkenen dat narcisme en andere enge dingen onvermijdelijk zijn omdat ze een drijvende factor zijn voor leiderschap. Het gaat erom hoe wij deze drijfveren productief kunnen maken, daar horen we veel te weinig over ook van Cools cs

Hans Weijmer 15 jaar ago

Uitkomst van zijn onderzoek is dat frauderende bedrijven, vergeleken met niet fraudeurs, op corporate governance juist BETER scoorden. Planning en control alleen werkt dus simpelweg niet. Hoe Kees Cools is weet ik niet, maar het boek is niet naief, bevat geen ideaal modellen, en geeft juist wel aan hoe op een goede manier om te gaan met bestuur en leiderschap!

Coert Visser 15 jaar ago

Het is verleidelijk om te denken dat alleen negatieve drijfveren bestaan en serieus te nemen vallen en dat positieve drijfveren ofwel niet bestaan ofwel niet serieus te nemen vallen.

Onderzoek laat anders zien.

Kim Cameron van de universiteit van Michigan doet onderzoek naar deugdzaamheid van managers en toont aan dat het loont. De trackrecord van een bedrijf als Southwest Airlines is een voorbeeld (ik schreef hierover het artikeltje “Veerkracht van organisaties in crisistijd.” (zie http://www.m-cc.nl. en http://tinyurl.com/vpo3y)

Ik wijs hier niet op om te miskennen dat ijdelheid (en dergelijke) bestaat en een rol speelt maar wel om de aandacht te vestigen op het bestaan van en het belang van positieve drijfveren. Het is niet naief om deze kant van de werkelijkheid te belichten.

Grimbert Rost van Tonningen 15 jaar ago

Ik wil graag wijzen op mijn blogs ‘Productief narcisme’ en ‘Hoeveel deugden behoeft een mens’ De kern licht hierin dat wij zullen moeten erkennen dat de overgrote meerderheid van de leiders gewoon narcistisch is en dat Plato al ver voor Christus kardinale deugden definieerde die nog steeds de kern vormen als er zingeving aan toe wordt gevoegd en dan zijn we bij ‘visionaire bedrijven’ waar Collins en Porras het al over hadden. Deugt loont inderdaad waar Coert het over heeft, virtute ambi zeiden ze in de vroege Middeleeuwen. Wijsheid is niet nieuw

Edwin Lambregts 15 jaar ago

@Coert,
In dit kader is het interview met Rein Willems (president-directeur Shell Nederland) gisteren gaf in NRC wel illustratief. Reagerend op de sceptische reacties over de milieubrief van 79 captains of industry zegt hij: “Ik heb er van tevoren wel even bij stilgestaan dat zoiets zou gebeuren. Maar ik heb me er geen moment door laten tegenhouden. Het is typisch Nederlands om zo cynisch te doen over een initiatief van het bedrijfsleven. Met mijn jarenlange ervaring in het buitenland kan ik zeggen dat het negativisme nergens zo erg is als hier.”

Coert Visser 15 jaar ago

@ Edwin, dank voor je voorbeeld.
@ Grimbert, Je zou zeker gelijk kunnen hebben dat een aanzienlijk deel van de managers erg ijdel is. (of het zo is weet ik trouwens niet zeker maar het zou inderdaad kunnen). Bij Donald Trump achtige CEO’s heb ik die associatie ook.

Dat een bepaalde mate van eerzucht heel productief kan uitwerken geloof ik. Maar of ijdelheid laat staan narcisem overwegend een pre is betwijfel ik.

Collins heeft ooit een artikel gepubliceerd over de ineffectiviteit van self-promoting CEO’s. Ook in Good to Great schets hij een beeld van bescheidenheid bij de beste presterende CEO’s. deze CEO’s beschikten wel over een enorme dosis resultaatgerichtheid / vastbeslotenheid e.d.

Grimbert Rost van Tonningen 15 jaar ago

Narcisme is geen pre maar iets waar we met topleiders mee moeten leven, leren ze productief te maken/houden,voor het overige zie http://www.rostco.com

Engbert Visscher 15 jaar ago

Hans,
Controle is goed, vertrouwen is beter! Klopt als een bus. Dit houdt in dat “integriteit” een steeds belangrijker aspect wordt in selectieprocedures. Ik zie, als zelfstandig organisatieadviseur, dat op dit aspect veel te weinig nadruk wordt gelegd. Sociale Innovatie betekent voor leidinggevenden onder meer dat zij moeten leren ‘toe te werken naar een wenkend perspectief’ en niet uit moeten gaan van ‘het voorkomen van rampen’. Het eerste veronderstelt een positieve intentie, het tweede een negatieve.
Als Cools beweert dat “vertrouwen” motiveert, dan ben ik het daarmee helemaal eens. Vertrouwen verondersteld ook “het afleggen van verantwoording”. Daarmee is controle in veel gevallen overbodig geworden.

Kees Cools, de Nederlandse Jim Collins | innovatielog.nl 14 jaar ago

[…] In de periode 1997-2004 kwam een aantal ingrijpende financiële schandalen aan het licht bij beursgenoteerde ondernemingen. Volgens onderzoek van Cees Kools bleek de onderliggende oorzaak een combinatie te zijn van de drie factoren excessief belonen van CEO´s, zonnekoningreputaties en irrealistische targets. (more…) […]

Jozef Van Giel 9 jaar ago

“De manier van onderzoek en onderbouwen van conclusies doet mij aan Good to Great van Jim Collins denken. ”
Je moet dergelijke uitspraken toch aan meer kritisch onderzoek onderwerpen. In “The Halo effect” van Phil Rosensweig wordt het zogenaamde onderzoek van Jim Collins volledig onderuit gehaald:
http://www.the-halo-effect.com/book/index.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *