Nassim Nicolas Taleb: Misleid door het toeval

Fooled by Randomness is eindelijk ook in het Nederlands verkrijgbaar onder de titel Misleid door het toeval. (Hiermee wordt Gyuri’s vraag van 25 september 2007 beantwoord). Het briljante boek van Nassim Nicolas Taleb kan als een voorloper worden gezien van zijn andere boek genaamd Black Swan (De zwarte zwaan, 2008), wat ik al eerder besprak. Op zijn website staat in de eerste regel zijn grootste hobby, die tevens de essentie van het boek kernachtig samenvat:

“My major hobby is teasing people who take themselves & the quality of their knowledge too seriously & those who don’t have the courage to sometimes say: I don’t know…” (You may not be able to change the world but can at least get some entertainment & make a living out of the epistemic arrogance of the human race).

Dit typeert de man en zijn boeken ook direct.


Zoals uit de introductie al valt op te maken, dit is zware kost. Maar, iedere professional die zichzelf een beetje serieus neemt moet dit boek lezen. Taleb is iemand van de buitencategorie. Intellectueel, streng, onconventioneel en onafhankelijk. Hij heeft dit boek geschreven op basis van eigen ervaring, reflectie (logische gedachte experimenten), eindeloze gesprekken met eet- en correspondentie vrienden en het voortdurende gesprek met zijn goede vriend David Kahneman. Kahneman is de pionier van de ideeën over irrationeel gedrag in een onzekere situatie. De boodschap van dit boek omschrijft Taleb als: “Het toeval speelt een grotere rol dan we denken”. Als lezer moet ik vaak grinniken om zijn betoogtrant, wat het midden houdt tussen verontwaardiging en verbazing. Continue hamert hij op zelfbedrog, halve waarheden, slordig denken, vooroordelen en beperkte kennis. Het boek is opgebouwd uit drie delen:

1: De waarschuwing van Solon (scheefheid, asymetrie en inductie)
2: Apen op typemachines (survivorship en andere biases)
3: Was in mijn oren (leven met randomditis)

In de postscriptum staan nog drie nabeschouwingen, waarin hij in de derde nabeschouwing schrijft dat hij vaak wordt gevraagd om zijn ideeën samen te vatten (met name voor de grote groep MBA’ers in zijn lezerspubliek, die hij graag op de hak neemt). In het boek doet hij dat niet, maar ik heb het even opgezocht. Dit zijn de kerngedachten van Taleb;

  • Since we can’t control unpredictable events, we should accept uncertainty and seek to maximize our exposure to serendipity, as by putting ourselves in the way of new ideas.
  • Since there is such danger in accepting conclusions based on too little information simply because they confirm our beliefs, we should try to remain aware in the present of what we are doing, paying attention to what actually happens and refraining as far as possible from imposing theories on our experience.
  • We should recognize our poor record as a species in predicting the future, that we are much better at doing than knowing. Some things are more predictable than others: we are safe enough in expecting tomorrow’s sunrise to plan on breakfast. We can start noticing which situations are most susceptible to black swans, and when we encounter them, remember how little we truly know so our  ignorance doesn’t lead us around by the nose.

© 2005 My new crush, Arlene Goldbard

Ik heb de samenvatting met opzet niet vertaald, om ruis te voorkomen. Het mag duidelijk zijn dat ik een fan ben van Taleb. Ik weet niet of ik hem in alles wat hij schrijft kan volgen, maar het is een auteur die je met plezier ook herleest.

Titel: Misleid door toeval- Over de rol van geluk in de economie
Auteur: © 2004 Nassim Nicolas Taleb, New York
Uitgeverij: © 2009 Nederlandse vertaling, Uitgeverij Nieuwezijds
ISBN-13: 978-90-5712-278-1


Update:
Vragen stellen via de email aan Nassim heeft geen zin. Door de krediet crises zit zijn mailbox overvol en beantwoordt hij alleen strikt persoonlijke of extreem belangrijke vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *