Commitment, wat heb je er aan?

Een artikel van collegablogger Gyuri Vergouw bracht mij aan het denken over de betekenis van het woord commitment. Het is zo’n woord dat je als manager of consultant bijna dagelijks gebruikt. Het drukt iets uit van: ik ga er voor, ik ben gemotiveerd om door te zetten, ik wil de daad bij het woord voegen. Gyuri stelt dat commitment ernstig te leiden heeft onder woordinflatie. Het wordt zo vaak gebruikt, dat de betekenis ervan verloren is gegaan. Je begint bij wijze van spreken al te gapen als je bij een strategisch plan op de eerste pagina leest: “Our top executives are fully committed to this plan”. Stel je voor dat ze dat niet zouden zijn! 

Het is al geen goed teken dat we voor commitment nooit een fatsoenlijk Nederlands woord hebben geïntroduceerd. Mijn Van Dale Engels-Nederlands (tweede druk) komt met de volgende vertalingen van het woord commitment:

1.  verplichting => verbintenis, belofte, toezegging

2.  overtuiging

3.  engagement => geëngageerdheid, betrokkenheid

4.  (bevel tot) inhechtenisneming => aanhouding

5.  het doen opnemen in ziekenhuis / inrichting

6.  verwijzing (naar commissie)

7.  have a ~ to Socialism : het socialme aanhangen

Betrokkenheid is als vertaling voor commitement wat mij betreft te zwak. Als er hongersnood heerst in een ver Afrikaans land dan voelen velen zich betrokken, maar dan wel zonder een hand uit te steken. Wel een herkenbare vergelijking voor de dagelijkse bedrijfspraktijk, maar volgens mij niet wat we bedoelen. Met overtuiging heeft commitment ook wel iets te maken, evenals met verbintenis en belofte. Laten we het er dus maar op houden dat commitment een ‘vanuit betrokkenheid en innerlijke overtuiging gevoelde en actiegrichte verbintenis aan een doel of een organisatie’ is. Is dat mooi of niet?

Interessant aan bovenstaand rijtje uit Van Dale is wel dat commitment in de praktijk helaas ook wel iets weg heeft van een bevel tot inhechtenisneming of het doen opnemen in een inrichting. Als je bijvoorbeeld als manager niet snel je commitment uitspreekt aan de laatste ‘strategische inzichten’ van de top dan kun je je verdere carrière wel vergeten. Twijfel of kritiek wordt dan uitgelegd als een motie van wantrouwen en een open solicitatie naar een nieuwe uitdaging buiten het bedrijf. Wat zegt commitment dan nog?

Voorbeeldje: in één van mijn laatste adviesopdrachten zag ik de resultaten van een anonieme Ready-Willing-Able enquête onder het personeel. Het ging om een post-fusie integratie. De overgrote meerderheid van de managerspopulatie stond in de startblokken om de integratie in gang te zetten (‘ready’ to go), was uitermate enthousiast (heel erg ‘willing’), maar twijfelde ernstig of de organisatie de verandering wel in goede banen zou leiden (niet ‘able’).

Onsje commitment meer of minder?

Doe mij maar resultaten, daar heb je meer aan!

4 thoughts on “Commitment, wat heb je er aan?”

Een innovatief 2009 toegewenst!!! 11 jaar ago

[…] Commitment, wat heb je er aan? […]

Jan Bossen 11 jaar ago

commitment. Mijn ervaring in een werksituatie. Wat is commitment Zie het als een Engels ontbijt met ei en ham. Er is een afspraak waarbij is afgesproken dat beide partijen er zich aan zullen houden en elkaar er op mogen afspreken. Om het ontijt te kunnen maken zal de kip voor de eieren zorgen en het varken voor de ham. Maar het kost het varken wel de kop. COMMITMENT dus.

Het jaarverslag 2009 van InnovatiefOrganiseren.nl | Innovatief Organiseren 10 jaar ago

[…] Crowdsourcing (2.166) Kieswijzer, stemwijzer of kieskompas? (1.821) Mexicaanse griep en de klinklare onzin (1.503) Chis Anderson: Free (1.399) Pagina 123 van Quinn, handboek management vaardigheden (1.233) De sleutel voor effectief organiseren is het organisatie-ontwerp (1.228) Rasondernemer Hennie van der Most: er wrodt te veel opgeleid tot prater (1.089) ESF-subsidie voor sociale innovatie (1.075) Wat is innoveren eigenlijk? (1.034) Commitment, wat heb je er aan? (993) […]

Pim van der Pol 7 jaar ago

Interessante blog over ‘commitment’. Een toevoeging aan de betekenisverlening kan komen van Tacitus die het had over ‘comitas’ – ergens anders is het vertaald als ‘tentgenoten’ – zijnde Germaanse stammen die samen optrokken tegen de Romeinen, of soms gezamenlijk – ook toen al veel opportunisme – klusjes opknapten voor de Romeinen. Committment: onder één dak, in één tent verschillende volken die toch samen aan een gevecht, een verovering deelnemen en de buit delen. Daarna kan ieder weer zijns weegs gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *