ESF subsidie voor sociale innovatie

Per 1 oktober 2009 is er weer een nieuwe aanvraagronde voor de subsidieregeling gericht op sociaal innovatieve projecten, de zogenoemde ESF-subsidie Actie E. Totaal is er € 7 miljoen beschikbaar. Naast rechtspersonen kunnen nu ook natuurlijke personen/ondernemers die een arbeidsorganisatie in stand houden, een aanvraag indienen. De nieuwe subsidieregels voor deze ESF-subsidie zijn onlangs bekend gemaakt op de site van het Agentschap SZW.

Arbeidstijdenmanagement en procesverbetering

Subsidies kunnen worden aangevraagd op een van onderstaande twee thema’s:

Thema 1: arbeidstijdenmanagement, waaronder begrepen:
– rooster flexibiliteit;
– slimmer pauzeren;
– arbeidstijden;
– ontkoppelen werk en werkplek.

Thema 2: procesverbetering, gericht op interne werk- en taakverdeling, waaronder begrepen:
– zelfsturing;
– verbeterteams;
– multi inzetbaar personeel;
– taakroulatie en taakverrijking;
– uitwisseling van kennis en ervaring via bestaande en nieuwe technologieën.

Periode voor het aanvragen van een subsidie
De subsidieaanvraag met betrekking tot een project in het kader van Actie E, als bedoeld in artikel 4, onderdeel e, wordt in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013 door de minister telkens ontvangen in het aanvraagtijdvak van 1 oktober, 09.00 uur, tot en met 31 oktober, 17.00 uur.

Bron: Agentschap SZW

5 thoughts on “ESF subsidie voor sociale innovatie”

Edwin Lambregts 13 jaar ago

In aanvulling op het artikel: De subsidie kan worden aangevraagd voor het opstellen en in de praktijk uittesten (pilot) van een implementatieplan.

Subsidiabel zijn de directe loonkosten van de proejctleider en zijn medewerkers, en de kosten van inhuur van deskundigen (uren maal tarief). Er kan maximaal 120.000 euro subsidie worden aangevraagd en de begrote kosten moeten minstens 50.000 euro bedragen. 75% van de kosten wordt gedekt door de subsidie.

Een ingediend project mag maximaal 12 maanden duren en moet binnen 8 maanden na datum van subsidie-aanvraag starten.

Een belangrijke voorwaarde is dat de werknemers actief en aantoonbaar betrokken zijn bij het ontwikkeltraject en dat de resultaten algemeen overdraagbaar zijn.

Bij overtekening van de subsidie (en de kans daarop is nagenoeg 100%) wordt de keuze gemaakt op basis van kwaliteit van de aanvraag. Wilt u meer weten over de subsidie, of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Stuur dan gerust een e-mail naar edwin_lambregts [at] yahoo [punt] com.

Joost Sterenborg 13 jaar ago

@Edwin: in tegenstelling tot uw reactie, zijn kosten voor intern personeel niet subsidiabel. In artikel 13 van de regeling zijn deze expliciet uitgesloten voor Actie E.

Edwin Lambregts 13 jaar ago

@Joost,
Volgens mij toch wel. Lid 1 van het door jou aangehaalde artikel 13 verwijst namelijk naar Bijlage A bij de regeling. Daarin staat (onder artikel E6) dat directe loonkosten van de projectleider en zijn medewerkers subsidiabel zijn. Ik zal het ook nog eens navragen bij de subsidiespecialisten bij ons op kantoor.

Philip van Londen 13 jaar ago

@Joost @Edwin

Zijn bij de subsidie Actie E – Sociale innovatie niet beide opmerkingen aan de orde? Volgens mij zijn projectmedewerkers wel subsidiabel. Medewerkers die regulier deelnemen aan het arbeidsproces zijn niet subsidiabel. Als zij echter projecttaken uitvoeren die buiten de reguliere werkzaamheden vallen, kunnen deze uren wel weer opgevoerd worden.

Het jaarverslag 2009 van InnovatiefOrganiseren.nl | Innovatief Organiseren 13 jaar ago

[…] (1.228) Rasondernemer Hennie van der Most: er wrodt te veel opgeleid tot prater (1.089) ESF-subsidie voor sociale innovatie (1.075) Wat is innoveren eigenlijk? (1.034) Commitment, wat heb je er aan? […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *