Vrije markt innovatie vouchers?

Ieder jaar stelt het ministerie van EZ een subsidie regeling vast om innovatie te bevorderen binnen het MKB. De subsidieregeling voor de zgn. innovatie vouchers. De totale subsidieregeling bedraagt € 5 miljoen per jaar. Er bestaan 2 soorten. Kleine vouchers van € 2.500,- en een grote voucher van € 7.500,-. Bij de grote voucher moet ook door de ondernemer zelf een deel van de innovatiekosten worden betaald. Dit jaar werd er voor het eerst geëxperimenteerd via een pilot met private vouchers. Dat zijn vouchers die besteed kunnen worden bij een private kennispartij (= de markt). Dit in tegenstelling tot de publieke innovatievouchers die uitsluitend te besteden zijn bij grote kennisinstellingen (Universiteiten, hogescholen, TNO, MARIM, etc).
Doorslaand succes!
Op 11 mei 2009 werd de 1e helft van de regeling opengesteld. 250 kleine en 250 grote private vouchers waren beschikbaar. Tot ieders verbazing was de regeling binnen een week “uitverkocht”. Van de ruim 1000 aanvragen moest de helft worden afgewezen. Het is merkwaardig, omdat de publieke vouchers veel minder in trek zijn. Waarschijnlijk is de drempel voor de MKB ondernemer vaak nog te hoog. Volgens de regeling moesten de ondernemers binnen 6 weken uitsluitsel krijgen over de toe- of afwijzing van hun vouchers. Deze week worden de laatste brieven over de afhandeling verstuurd. In oktober wordt de regeling door Senter Novem en Syntens geëvalueerd.

Na de evaluatie wordt de tweede helft van de vouchers beschikbaar gesteld. De overheid is op allerlei fronten bezig om het bedrijfsleven te stimuleren. Het is crisis per slot van rekening. Toch zit er een spanning in de regeling. Uit de enorme belangstelling voor de regeling leid ik voorzichtig af dat er 2 zaken aan de hand kunnen zijn. Ondernemers denken gratis geld te vinden en/of de regeling voorziet in een enorme behoefte.

Free lunch?
Dat kan in de praktijk nog wel eens tegenvallen, aangezien er een behoorlijke administratieve verantwoording zit aan deze regeling. In de woorden van Milton Freedman: There is no such thing as a free lunch. Daarnaast vraag ik me ook af of doelen en middelen wel in evenwicht zijn. Bij de publieke vouchers moet de kennisinstelling achter het geld aan. Uit eerste hand heb ik begrepen dat de verantwoording al snel een dag in beslag neemt. Wegen de kosten dan nog wel op tegen de baten? Is een steekproef dan niet goedkoper? Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten van de evaluatie en ben benieuwd of de regeling wegens succes wordt uitgebreid.

Creatieve destructie?
Wat natuurlijk nader moet worden onderzocht is de publieke innovatievoucher regeling. Creativiteit en kennis wordt veronderstelt uitsluitend aanwezig te zijn bij gerenommeerde kennisinstellingen. Is deze aanname van de beleidsmakers correct of zouden ze eigenlijk heel veel creativiteit smoren door deze verplichte winkelnering? Een gezonde dosis scepsis (niet te verwarren met cynisme) zou wel een kunnen leiden tot de creatieve destructie van de publieke vouchers ten gunste van vrije markt vouchers (dat ondernemers zelf hun kennis mogen mobiliseren).

Reacties van ervaringsdeskundigen zijn zeer welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *