(Geen) Tijd voor strategie in de agrofoodsector

Managers in de agrofoodsector ontbreekt het aan tijd. Door de operationele drukte komen strategische keuzes in de verdrukking en maar liefst 30% van de bedrijven blijkt er niet in te slagen de bedrijfsstrategie te implementeren. Kwaliteit is het belangrijkste criterium waar bedrijven in de agrofoodsector zich op willen onderscheiden. Tijdens het VMT Food Event op 14 maart jongstleden presenteerde ik de uitkomsten van het eerste agrofood strategy trends onderzoek dat ik namens Berenschot samen met vakblad VMT uitvoerde. In dit artikel een aantal opvallende conclusies.

Positief gestemd

Ondanks dat tijdgebrek een strategische aanpak in de weg staat, zijn de verwachtingen voor 2012 in de agrofoodsector positief. Bijna 45% van de Nederlandse agrofoodbedrijven verwacht dat de omzet in Nederland dit jaar zal toenemen, ruim 75% voorziet omzetgroei in het buitenland.

Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat bedrijven zich vooral willen onderscheiden op kwaliteit. Maar liefst 67% geeft dit aan, pas op ruime afstand gevolgd door innovatie (36%) en service (34%). De agrofoodsector is gefascineerd door het eigen product. De aandacht voor de consument is beperkt. Om op kwaliteit onderscheidend te kunnen zijn, is innovatie en R&D nodig. In de voedselverwerkende industrie benoemt 54% van de bedrijven innovatie dan ook als belangrijkste strategische issue.

Tijdgebrek

Managers geven aan dat zij nogal in beslag worden genomen door operationele zaken.Tijdgebrek is het belangrijkste knelpunt bij het formuleren en realiseren van de bedrijfsstrategie. 37% van de respondenten geeft dit aan, een duidelijk hoger percentage dan het bedrijfsleven in Nederland als geheel.

De agrofoodsector blijkt minder succesvol te zijn in de implementatie van strategieën dan andere sectoren. 30% van de bedrijven geeft aan hier niet in te slagen. Naast tijdgebrek speelt de grote onzekerheid in tijden van recessie een rol. Niemand weet waar de markt heen gaat. Onvoldoende tijd nemen voor het maken van strategische keuzes leidt dan automatisch dat voortgaan met waar je mee bezig bent. Het gevaar bestaat dat je niet op tijd meebeweegt met de (veranderende) markt.

Maak jij genoeg tijd voor strategie?

De resultaten van het agrofood onderzoek staan niet op zichzelf. Ik merk ook in andere sectoren dat bedrijven dermate diep in de overlevingsmodus zitten dat ze onvoldoende aandacht hebben voor de langere termijn. Mijn tip: plan af en toe bewust een middag vrij om eens rustig ‘met de benen op tafel’ na te denken over de toekomst. Maak tijd voor strategie!

 

Het onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van strategie werd uitgevoerd onder 412 eigenaren en managers van ondernemingen die actief zijn in de agrofoodindustrie of direct daaraan gerelateerd. Een digitaal exemplaar van het onderzoek is te downloaden via de site van Berenschot. Klik op de hyperlinks voor meer informatie over VMT en het VMT Food Event 2012.  In VMT 7 verschijnt een artikel over het Agrofood Strategy Trends Onderzoek 2012.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *