Innovatie in het nieuws, week 26

Deze week in het innovatienieuws twee berichten. Ten eerste de reactie van Linda Woudstra in het FD op het advies van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). De Raad wil dat arbeidsbureaus zich gaan bemoeien met het opzetten van arbeidspools voor het MKB, maar Woudstra vindt dat een slecht plan. Ten tweede aandacht voor de aangekondigde investeringen van het Rijk in innovatieprojecten die te maken hebben met duurzame energie. Deze bijzonder dynamische sector krijgt een nieuwe impuls van maarliefst € 438 miljoen.

Arbeidspools en uitzendbureaus

In het Financieele Dagblad haalt Linda Woudstra (directeur van Regeltante bv en Yellow & Blue Consultancy bv) hard uit naar de uitzendbranche. Dit naar aanleiding van een advies van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) om het midden- en kleinbedrijf te helpen in de krappe arbeidsmarkt via het oprichten van banenpools. Uitzendbedrijven zouden hierbij de voortrekkersrol moeten nemen. Woudstra ziet helemaal niets in het idee en vindt dat de uitzendbranche een belemmerende factor is voor een dynamische arbeidsmarkt. Volgens haar dwingen uitzendbedrijven mensen in een ‘9 tot 5′ mentaliteit en strijken ze onbehoorlijk hoge marges op voor bemiddeling.  Via exhortitante boeteclausules voor een bedrijf dat de uitzendkracht in vaste dienst wil nemen zetten ze de arbeidsmarkt bovendien op slot. Hoe moet het dan wel? Dat is simpel volgens Woudstra, door gewoon vraag en aanbod te laten zien en verder niet aan het uurloon te willen verdienen. Zij noemt internetondernemers als www.parttimebank.nl als voorbeeld.

Bron: Het Financieele Dagblad, 30 juni 2008

Innovatie in duurzame energie

Voor de komende vier jaar komt er €438 miljoen beschikbaar voor innovatie in energie. Dit heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken en minister Cramer van Ruimte en Milieu bekend gemaakt in de Innovatieagenda Energie. Met het totale bedrag wordt naar schatting een totale investeringsstroom van 3 tot 4 miljard in energie-innovatie-investeringen gegenereerd.

Minimaal €210 miljoen is bestemd voor thema’s van EnergieTransitie, waarbij het geld evenredig verdeeld wordt over de thema’s Groene Grondstoffen (biomassa, biobrandstoffen), Nieuw Gas, Duurzame Electriciteitsvoorziening, Duurzame Mobiliteit, Ketenefficiency, Gebouwde Omgeving en Kas als Energiebron.

De rest van het geld wordt flexibel ingezet voor het oplossen van knelpunten, bijvoorbeeld op het gebied van warmte, CO2 opslag, en bioraffinage.

Bron: www.energieportal.nl , 5 juli 2008

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *