Bezorgd over de opkomst van Aziatische Tijgers

Adviseurs zien de opkomst van India en China als een belangrijke bedreiging voor de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. Zij zijn bang dat deze opkomende economieën ons land in de komende tien jaar zullen overvleugelen. Dat is ėėn van de belangrijkste uitkomsten van de brainstorm over de kennisintensieve organisatie in 2020, die op 17 maart werd gehouden bij Seats 2 Meet in Utrecht. Op 17 maart kwamen veertig professionals uit de advieswereld, het bedrijfsleven en de wetenschap bijeen in Utrecht. Zij ontwikkelden zestien scenario’s voor de toekomst voor kennisintensieve organisatie in Nederland zoals universiteiten en zakelijke dienstverleners. De bijeenkomst werd georganiseerd door InnovatiefOrganiseren.nl.

In 2020 ziet de kennisintensieve wereld er heel anders uit dan nu. Trends als Het Nieuwe Werken, web 3.0, de generatie Y, open innovatie en de netwerkeconomie hebben de kennisintensieve organisatie tegen die tijd definitief veranderd. Er komt veel samenwerking in kleine virtuele netwerkorganisaties, maar er zullen ook megabedrijven ontstaan die op wereldschaal opereren.

De opmars van de zzp’er zet door en traditionele manieren van organiseren zijn grotendeels verdwenen in 2020. Door blijvende schaarste op de arbeidsmarkt overleven alleen bedrijven die zich radicaal aanpassen aan de nieuwe tijd.  De kenniswerker wil autonomie, flexibiliteit en vertrouwen. Hoewel de samenwerking straks grotendeels in virtuele teams plaatsvindt, blijft ook de behoefte aan persoonlijke contacten bestaan.

De deelnemers aan de brainstorm zien in de komende jaren de kloof tussen kenniswerkers en mensen die vooral met hun handen werken toenemen. Het participatievraagstuk zal dan ook een belangrijk thema worden. Opgeteld bij de ontgroening en vergrijzing van de bevolking en de stromachtige ontwikkeling van Azië roept dit vraagtekens over de concurrentiepositie van Nederland in 2020. Politieke partijen doen er dan ook goed aan om dit onderwerp op de agenda te plaatsen voor de komende verkiezingen.

7 thoughts on “Bezorgd over de opkomst van Aziatische Tijgers”

Nicole Schrage 12 jaar ago

Ik vind de woorden bezorgd en bang niet goed gekozen. Scenario’s zijn juist bedoeld om de toekomst te onderzoeken en mogelijke ontwikkeling(en).  Het inschatten van de opkomst van Azië is een constatering bij het uitwerken van scenario’s en geeft de mogelijkheid te anticiperen en dus niet bang, bezorgd te reageren.

Edwin Lambregts 12 jaar ago

Nicole,
Ik ben het helemaal met je eens. Toch vind ik dat in verschillende groepen tijdens de workshop de opkomst van Azië opvallend vaak als bedreiging werd getypeerd. Er was zeker ook bezorgdheid voor de effecten van een inhaalslag van de Chinezen en de Indiërs voor kennisintensieve bedrijven in Nederland. Anticiperen is moeilijker met de wind tegen.
Bang is inderdaad niet zo’n goed gekozen woord. Bijna alle scenario’s die aan het eind van de workshop zijn ontwikkeld waren uitgesproken positief. Blijkbaar vonden we bijna unaniem dat de Nederlandse kennisintensieve sector voldoende (veer)krachtig om overeind te blijven of zelfs te profiteren van de omslag in de economische machtsverhoudingen. Wat dat betreft geen doemscenario’s dus!
Dank voor je correctie!
Edwin

Tony de Bree 12 jaar ago

De ontwikkelingen in Azie hebben de afgelopen jaren aangetoond hoe krachtig (virtuele) samenwerkingsvormen zijn die gebruikmaken van het ad-hoc bij elkaar brengen van mensen van over de gehele wereld mbt nieuwe technologie met een bepaald doel.
De grote bedreiging voor Nederland is dat als we over ketens- en netwerken, social media en nieuwe technologie praten we een virtuele weergave proberen te maken van onze dagelijkse werkelijkheid om ons heen. Met zijn bureaucratie, belemmeringen, KvKs etc.
En dat we als we het over “organisatie” hebben, we nog steeds denken aan gebouwen waarin veel mensen bij elkaar zitten met verschillende bazen die “toezicht houden”. In plaats van een netwerk van ondernemers.
Dat is de grootste bedreiging: die in ons hoofd. Ik ben op basis van mijn ervaringen met online freelancing de afgelopen jaren in vergelijking met wat er in Nederland gebeurt niet zo positief als jij.
We zijn niet snel, niet zo inventief en toch veel aan het powerpointen en presenteren.
Mvg
Tony de Bree
 
 
 

Edwin Lambregts 12 jaar ago

@Tony,
Mooie toevoeging! De belangrijkste belemmeringen zitten inderdaad in ons hoofd. We proberen de oude wereld te vangen met de middelen van de nieuwe tijd.
Edwin

Bernard Verlaan 12 jaar ago

Wellicht wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend.  In een land als China worden eer lk jaar ca 16 mln kinderen geboren op een bevoling van +1 mrd met een één kindpolitiek.  Daar zijn ca 1.600 scholen á 10.000 leerlingen voor nodig:  resp.  po, vo of (v)mbo,  en h(b)o.  Dat is een enorme inspanning. In de prognoses wordt er nauwelijks rekening gehouden met mogelijke ‘plafondeffect’ in de Aziatische groei.  Hoge onderwijsniveau’s zijn met kleine proporties in een grote bevolking makkelijk te verdubbelen, met grote proporties is dat een ander verhaal. Even los van vergrijzingsproblematieken die ook die landen voorkomen.  
Kortom: iedereen in de wereld heeft elkaar hard nodig om wederzijds (grote) uitdagingen effectief op te pakken. Het is een kans, geen bedreiging. 

Waardebepaling achteraf is kostendekkend | Innovatief Organiseren 12 jaar ago

[…] wij onze eerste InnovatiefOrganiseren.nl bijeenkomst van 2010. Het onderwerp van de workshop, de toekomst van de kennisintensieve organisatie, sprak blijkbaar erg tot de verbeelding. Wij ontvingen iets meer dan honderd aanmeldingen, maar […]

Trendwatcher voorspelt het einde van de Evergreen | Innovatief Organiseren 11 jaar ago

[…] inschatting is dat er in de toekomst wel degelijk behoefte zal (blijven) bestaan aan Evergreens, dus aan gedeelde ervaringen. De […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *