Nationale week van de sociale innovatie

(ingezonden mededeling)

Nederlandse bedrijvigheid steeds vaker over een slimmere boeg

In economisch zware tijden hebben bedrijven die investeren in sociale innovatie een betere kans om hun concurrentiepositie te versterken. Dit concludeert  Prof. Henk Volberda uit de jaarlijkse Concurrentie- en Innovatiemonitor. Steeds meer bedrijven lijken zich dit te beseffen en investeren in vernieuwingen op het gebied van organisatie en arbeid, oftewel sociale innovatie. In de periode 23 september tot en met 5 oktober vinden door het gehele land initiatieven op het gebied van sociale innovatie plaats onder de titel ‘Nationale week van de sociale innovatie’. Het aantal initiatieven op het gebied van sociale innovatie groeit en organisaties werken hierin steeds vaker samen op regionaal niveau. Eind september resulteert deze samenwerking in de ‘Nationale week van de sociale innovatie’ met een keur aan activiteiten rondom slimmer werken en het verhogen van het innovatievermogen in bedrijven. De regionale activiteiten richten zich voornamelijk op MKB-bedrijven. De landelijke activiteiten richten zich op innovatiemanagers, HRM-managers en beleidsmakers.

Op 1 oktober 2010 start een nieuwe aanvraagperiode van de subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor Sociale innovatie (ook bekend als ESF Actie E). Bedrijven kunnen vanaf deze datum subsidie aanvragen voor projecten die de arbeidsproductiviteit verhogen.

Agenda

23 september    Jaarconferentie Mijn Bedrijf 2.0. Boek winst met slimmer werken (Utrecht)

24 september    Menselijkheid boven bureaucratie, congres Buurtzorg Nederland (Bussum)

28 september    Miniconferentie Sociale innovatie in de zorg: gewoon doen! (Eindhoven)

28 september    Start Leergang sociale innovatie NCSI (Utrecht)

28 september    Sociale innovatie in de regio Brainport (Eindhoven)

30 september    Inspiratiemiddag Sociale innovatie: beleef dat het werkt! (Stenden kenniscentrum Sociale Innovatie Leeuwarden)

30 september    Start Transnationaal seminar Sociale Innovatie NCSI en ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ((Maastricht)

1 oktober           Start subsidieaanvragen voor ESF Actie E sociale innovatie

5 oktober           Congres ‘Innoveer uw HR. Slimmer werken: nu en in de toekomst’ van de Gids voor Personeelsmanagement (Zeist)

Initiatiefnemers

De week van de sociale innovatie is een initiatief van Mijn Bedrijf 2.0, Stenden Kenniscentrum Sociale Innovatie, Brainport Development, Kamer van Koophandel Brabant, Syntens Eindhoven en het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI).

NCSI

Het NCSI bevordert en initieert innovaties op het terrein van management, organisatie en arbeid in bedrijven, organisaties en instellingen. Het NCSI wil bijdragen aan de verhoging van de arbeidsproductiviteit, betere benutting van talent binnen organisaties en meer werkplezier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *