AWVN: 2011 gaat over participatie, productiviteit en vitaliteit

(Ingezonden mededeling)

Het arbeidsvoorwaardenbeleid moet het komende en de daaropvolgende jaren gaan over participatie, productiviteit en vitaliteit. Dit stelt werkgeversvereniging AWVN bij de presentatie van de Arbeidsvoorwaardennota 2011, “Een stille revolutie”. In de Arbeidsvoorwaardennota doet AWVN aanbevelingen voor bedrijven bij de onderhandelingen voor het cao-seizoen 2011. In het komende jaar spelen, vanwege de vergrijzing, met name pensioen en duurzame inzetbaarheid een grote rol.

Boven deze thema’s ziet Hans van der Steen, directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid van AWVN, de verhouding tussen werkgever en werknemer ingrijpend veranderen. “Werknemers kijken anders tegen werk en persoonlijke ontwikkeling aan, en werkgevers realiseren zich dat verdere verbetering van de concurrentiekracht een andere houding ten opzichte van werknemers vereist,” zegt Van der Steen in het vakblad Werkgeven. Van der Steen voorspelt dat werknemers over tien jaar mede-ondernemers zijn, en werkgevers zijn straks mensgerichte organisatoren die faciliteren en de juiste context creëren. Er is volgens hem een andere benadering van werknemers nodig. Door focus op duurzame inzetbaarheid kunnen werkgevers zichtbare middelen inzetten om deze minder zichtbare ontwikkeling vorm te geven.

Tegenover de ruimte en autonomie die werknemers vragen staat volgens Van der Steen wel dat er meer verantwoordelijkheid van werknemers verwacht mag worden: “Verantwoordelijkheid voor je eigen inzetbaarheid, en verantwoordelijkheid voor de onderneming waar je werkt.”

AWVN legt in de Arbeidsvoorwaardennota 2011 de nadruk op veranderende arbeidsverhoudingen en duurzame inzetbaarheid. Die term staat voor een hele reeks van oplossingen om de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt aan te kunnen en om het Nederlandse bedrijfsleven concurrerend te houden. AWVN adviseert dan ook om in de onderhandelingen het accent te leggen op productiviteit. Structurele loonsverhogingen kunnen gepast zijn als daar besparingen tegenover staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *