Demotie is slim personeelsbeleid

Demotie is het omgekeerde van promotie. Met andere woorden: teruggaan in een lagere functie, inclusief het bijpassende salaris. Dit middel wordt meestal ingezet bij oudere medewerkers die het aan het einde van hun loopbaan wat rustiger aan willen doen. Demotie is momenteel nog een uitzondering. Als het aan de werkgevers ligt komt hier snel verandering in.

Een onderhandlingsinstructie van de werkgevers lekte vorige week uit. De Volkskrant wist de hand te leggen op de vertrouwelijke notitie van werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN. De drie partijen geven hiermee voorrang aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Vergrijzing van de werknemerspopulatie stelt het P&O-beleid van ondernemingen voor nieuwe uitdagingen. Hoe houden we onze medewerkers productief, ook richting de pensioengerechtigde leeftijd van (nu nog) 65 jaar? Nu de VUT-ontnappingsroute onmogelijk is gemaakt en de ontslagvergoedingen voor ouder personeel nog steeds tot astronomische bedragen kunnen oplopen komt demotie weer om de hoek kijken.  

Demotie is in vakbondskringen verre van populair. Hierbij helpt het niet het ledenbestand van de vakbonden ook stevig aan het vergrijzen is. Oudere werknemers en hun omgeving zien demotie als een stap terug in status: “Jan is op een zijspoor gezet”. Demotie wordt gezien als persoonlijke nederlaag.

Het wordt hoog tijd dat dit taboe wordt doorbroken en dat er meer flexibiliteit komt in de functie-opbouw van organisaties. Dat is goed voor de medewerker, die langer in dienst kan blijven zonder op de toppen van zijn tenen te moeten lopen. Het is ook goed voor de werkgever, die zodoende waardevolle ervaring in huis kan houden.

8 thoughts on “Demotie is slim personeelsbeleid”

Jeroen Kuipers 16 jaar ago

Leuk stukje,

Het klinkt net als leerboeken, leuk op school, maar in de praktijk heb je er niets aan. In het stukje wordt het knelpunt al aangegeven.

Citaat:

Hoe houden we onze medewerkers productief, ook richting de pensioengerechtigde leeftijd van (nu nog) 65 jaar?

En

Het is ook goed voor de werkgever, die zodoende waardevolle ervaring in huis kan houden.

Het voordeel is voornamelijk voor de werkgever. De werknemer wordte r niet beter van. de praktijk zal zijn dat iemand een demotie krijgt, ja want dan hoef je niet me rop je tenen te lopen kanje het rustiger aan doen. Maar de druk vande werkgever blijft (er is geen reden iemadn anders een deel van het werk te latend oen, want (vul maar in) is er nog.

DE win situatie voor de werkgever is dan dat hij voor de zelfde vaardigheid minder hoeft te betalen. En het voordeel wat ie daarvan plukt is blijft in zijn zak. de medewerker kan toch geen kant op.

En hij hoeft niet te investeren in nieuw personeel en opleiding. Nee goede zet… en een gedemotiveerde werknemer… nee als je gebruik maakt vand e diensten en ervaring moet je er voor betalen.

Je kan wel afspreken dat een medewerker minder gaat werken en daarmee ook een deel salaris in levert.

Bij ons zijn ook mensen weer teruggegaan in functie (ze warennog niet zo oud jaar of 25 a 30) omdat ze het zwaar vonden, en ze zijn ook terug gegaan in hun salaris. Dat betekend dus ook dat je geen beroep kan doen op hun vaardigheden die zijn in de hogere functie gedaan hebben…

Als het zo is is het best goed. Oudere mensen hebben ook niet altijd het volledige salaris nodig. (geen kinderen enzo) En er zijn er die dat wel willen ruilen met een minder drukke baan. simpele som… minder verantwoordelijke/ drukke baan, minder salaris.

(oja ikzelf ben 32, en behoor dus niet tot de grijze generatie)

E.H.Davelaar 16 jaar ago

Demotiebeleid is ook onbekend in de zorgsector waar ik werk. Ik overweeg minder hectiek in mijn werk door over te stappen naar een functie die drie schalen lager is. De financiële achteruitgang is dus fors. Ik bepleit bij demotie een overgangsregeling van bijvoorbeeld drie tot vijf jaar die de achteruitgang in salaris verzacht. Bij een pensioenregeling die het middelloon hanteert zijn de gevolgen voor het pensioen op deze manier ook goed op te vangen.

Edwin Lambregts 16 jaar ago

@Jeroen,
Demotie moet niet een handige truc zijn om het salaris aan te passen, zonder dat er in de werkzaamheden iets wezenlijks veranderd. Dat ben ik met je eens. De werknemer is daar trouwens ook zelf bij.
Ik ben het overigens niet met je eens dat er geen beroep meer kunt doen op de ervaringen en vaardigheden van de gedemoveerde medewerker (niet: gedemoTIveerd). Er zijn zat ervaringen en vaardigheden die je op meerdere niveaus kunt inzetten.
Edwin

Edwin Lambregts 16 jaar ago

@E.H.Davelaar,
Zo’n overgangsregeling zou het beste per CAO geregeld kunnen worden. Dat geeft duidelijkheid en voorkomt dat de werknemer in een moeilijke onderhandlingspositie terecht komt.
Edwin

Geert-Jan 16 jaar ago

Wat een vreemd voorstel van de werkgevers.

Ik zou als werkgever stimuleren dat oudere werknemers korter gaan werken. En zeker niet dezelfde hoeveelheid dagen blijven werken voor minder salaris. Dan is iemand waarschijnlijk snel afgebrand.

Want bovenstaand verhaal suggereert dat iemand in een lagere functie/schaal minder hard hoeft te werken. Tenzij de werkgevers hier de groep werknemers bedoelen die management functies bekleden.

Enne, het is ook betuttelend. Het suggereert dat werknemers niet zelf met werkgevers kunnen overleggen over een lagere werkdruk en functie.

Dit is typisch een voorstel waar vooral de werkgever voordeel heeft.

Ik daag de bedrijven uit die dit proefballonnetje ondersteunen. Eens kijken of men deze “reclame’ waardeerd, want wie wil nou bij een bedrijf werken waar je over een x aantal jaren de kans loopt een demotie aan je broek te krijgen zodat de werkgever in staat wordt gesteld jou kennis en ervaring “betaalbaar” te houden.

Hans van der Steen (AWVN) wil meer afspraken over arbeidsproductiviteit in de cao 15 jaar ago

[…] Demotie is in veel vakbondskringen (nog) onbespreekbaar, omdat men bang is dat werkgevers demotieregelingen zullen misbruiken om werknemers op een zijspoor te zetten. Naast deze reden zal ook de vergrijzende achterban van de bonden meespelen. Hoe verkoop je het idee dat oudere werknemers loon moeten inleveren als het gros van je eigen leden 50+ is? Zie ook dit eerdere artikel over demotie. […]

Demotie is slim personeelsbeleid | innovatielog.nl 14 jaar ago

[…] Demotie is het omgekeerde van promotie. Met andere woorden: teruggaan in een lagere functie, inclusief het bijpassende salaris. Dit middel wordt meestal ingezet bij oudere medewerkers die het aan het einde van hun loopbaan wat rustiger aan willen doen. Demotie is momenteel nog een uitzondering. Als het aan de werkgevers ligt komt hier snel verandering in. (more…) […]

Jaqueline 13 jaar ago

Hallo,

Ik heb een vraag met betrekking tot demotie. In onze organisatie is het ook het geval geweest. Een collega is uit haar functie terug gezet in haar oude functie, niet vanwege disfunctioneren, maar vanwege economische omstandigheden. Haar functie was weg bezuinigd.
Nu het iets beter gaat, staat men op het punt iemand aan te nemen voor een soortgelijke functie. Mijn vraag is; Is het bedrijf niet verplicht de eerste collega te vragen weer terug te keren op haar functie (ze deed het immers goed)?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *