Geef HNW de ruimte, pas je arbeidsvoorwaarden aan! (2)

Wanneer Het Nieuwe Werken wordt bekeken vanuit HR, gaat het vaak over gedrag, cultuur, loslaten en vertrouwen. De impact van HNW op arbeidsvoorwaarden wordt steeds vaker genoemd en onderkend, maar lijkt in de praktijk vaak nog onbekend terrein voor velen.

In ons eerste artikel over dit onderwerp behandelden we de paradox tussen het streven naar flexibiliteit van Het Nieuwe Werken enerzijds en de starheid van arbeidsvoorwaarden anderzijds. Hoe gaan bedrijven hier in de praktijk mee om? Wij interviewden Edwin Van Hensbergen, adviseur compensation & benefits van TenneT. Dit bedrijf is de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederlans en delen van Duitsland. Sinds mei 2011 is TenneT gestart met pilots HNW.

TenneT is een organisatie waar al wel over de paradox wordt nagedacht en inmiddels druk bezig is met het schetsen van haar arbeidsvoorwaarden in het kader van Het Nieuwe Werken. Een eerste stap die TenneT wil zetten is het verpersoonlijken van de arbeidsovereenkomsten. Eén discussiepunt bij deze ‘verpersoonlijking van arbeidscontracten’ gaat over de werkroosters; past dit wel in het gedachtegoed van HNW? Deze discussie leidt er onder andere toe dat contracten flink kunnen worden ingekort en afspraken worden gemaakt binnen redelijkheid en billijkheid.

Vanuit TenneT is Van Hensbergen tevens voorzitter van een projectgroep – cao NWb – van de WENb (werkgeversorganisatie voor energie, kabel & telecom, afval & milieu) met daarin vertegenwoordigers uit de netwerkbedrijven. Deze projectgroep heeft onder andere het doel een nieuwe basis CAO (Collectieve Arbeids Overeenkomst) te formuleren die aansluit bij HNW. In de nieuwe CAO voor de netwerkbedrijven zal het bestaande benefit budget – waarin werknemers zelf arbeidsvoorwaarden uit kunnen ruilen – verder worden uitgebouwd. Hierdoor worden bestaande regelingen geïndividualiseerd en collectieve gedetailleerde regelingen afgebouwd. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de (nieuwe) CAO zal afnemen in omvang – van circa 80 naar 10 pagina’s – tot enkel de basis en een sociaal vangnet het streven is.  

De CAO wordt de nieuwe richtlijn voor de aangesloten organisaties, hun managers en medewerkers in de sector. Volgens Van Hensbergen wordt het uitgangspunt dat er minder wordt vastgelegd in collectieve regelingen en er meer verantwoordelijkheid wordt gegeven aan managers om tot individuele afspraken te komen met medewerkers binnen een bepaald kader. Gemotiveerd kan er onderscheidt worden gemaakt. Was de oude CAO verzorgend, behoudens bestaande afspraken en beperkt in flexibiliteit, zo zal de nieuwe meer vrijheid en autonomie geven en hierdoor passen in het gedachtengoed van HNW. De arbeidsvoorwaarden dragen op deze manier positief bij aan de grotere autonomie van medewerkers. TenneT streeft naar een grote stap ineens, maar beseft dat dit wellicht via een hink-stap-sprong gebeurt.

Dennis Eversdijk en Renée List, adviseurs strategisch personeelsmanagement bij Berenschot

1 thought on “Geef HNW de ruimte, pas je arbeidsvoorwaarden aan! (2)”

Geef HNW de ruimte, pas je arbeidsvoorwaarden aan! (3) – Innovatief Organiseren 9 jaar ago

[…] Geef HNW de ruimte, pas je arbeidsvoorwaarden aan! (2) […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *