Innovatief Organiseren: over meer menselijke energie in organisaties

e-books 4 delen

Dit is mijn laatste blog als redacteur van InnovatiefOrganiseren.nl. Graag bedank ik alle lezers en iedereen die gereageerd heeft op mijn artikelen. Het was een leerzame ervaring!

Gelukkig zie ik dat in veel organisaties inmiddels innovatief georganiseerd wordt met meer aandacht voor de mensen die in de organisatie werken. Maar nog niet overal … Daarom wil ik graag nog één keer de kern van mijn gedachtegoed van de afgelopen jaren met jullie delen!

Omgevingsfactoren zijn voor alle organisaties gelijk en moeilijk beïnvloedbaar. Of een organisatie wel of niet succesvol is, wordt dus bepaald binnen de organisatie en dan vooral door de mensen die daar werken. De organisaties die er echt uit zullen springen in de toekomst zijn de organisaties die ontdekken hoe ze op alle niveaus gebruik kunnen maken van de bereidheid en het vermogen tot leren en presteren van hun mensen. Innovatief organiseren wordt daarmee een belangrijk en onderscheidend concurrentievoordeel.

Ons huidig denken over organisaties leidt echter tot veel problemen. Denk hierbij aan niet-gemotiveerde medewerkers, complexe besluitvorming en onvoldoende inspelen op de veranderende behoeften van klanten. Veel van deze problemen zijn te begrijpen uit de evolutie van ons denken over organisaties. De huidige managementmodellen zijn namelijk gebaseerd op ideeën die stammen uit het einde van de 18e eeuw. Vanaf de Industriële Revolutie is binnen organisaties steeds meer een tweedeling ontstaan tussen het denken en het doen. De managers trokken het denken naar zich toe en de medewerkers moesten gewoon doen. Steeds vaker wringt dit model nu met de eisen die een dynamische omgeving stelt aan organisaties.

Voor organisaties die succesvol willen blijven, is innovatief organiseren de oplossing. Maar hoe pak je innovatief organiseren aan? Hoe mobiliseer je de energie, het denkvermogen en het initiatief van alle medewerkers in de organisatie? En dat op een wijze die aantrekkelijk is voor alle stakeholders, dus voor aandeelhouders, management en medewerkers. En hoe zorg je ervoor dat het werkt op de korte termijn (presteren), maar ook op de lange termijn (leren)?

Een nieuwe, allesomvattende theorie bestaat nog niet en komt er naar mijn mening ook niet. De afgelopen jaren heeft de zoektocht naar oplossingen al wel veel nieuwe inzichten opgeleverd. Deze inzichten, in de vorm van korte, krachtige en praktisch bruikbare artikelen, zijn nu gebundeld in een reeks e-books waarbij ieder e-book een eigen invalshoek heeft:

­Deel 1: Innovatieve besturingsmodellen voor organisaties
­Deel 2: Leiderschap en management in moderne organisaties
Deel 3: Nieuwe samenwerking tussen mensen en organisaties

De ontwikkelingen staan echter niet stil en regelmatig komen nieuwe inzichten beschikbaar. De belangrijkste nieuwe inzichten heb ik daarom later gebundeld in:

Deel 4: Nieuwste inzichten en best practices

De rode draad in de e-books is dat we meer menselijke energie in organisaties kunnen krijgen door meer te vertrouwen op de kracht van zelfsturing en zelforganisatie. Menselijke energie is namelijk de belangrijkste factor die het succes of het falen van organisaties verklaart. Medewerkers maken het grootste verschil, niet de strategie, niet de processen en niet de systemen.

De komende jaren zullen we ongetwijfeld weer veel nieuwe start-ups zien met allerlei disruptieve technologieën en business modellen. Dit soort startende organisaties is bijna altijd, van nature, georganiseerd volgens de innovatieve best-practices. Daarnaast zijn er tienduizenden bestaande organisaties die ook nieuwe technologie in gebruik zullen nemen. Ook voor hen geldt dat technologische innovatie alleen succesvol zal zijn met sociale innovatie.

De e-books, met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van management & organisatie, richten zich op degenen die beslissingen nemen over de inrichting van organisaties en op degenen die deze beslissingen beïnvloeden.

Hopelijk inspireren deze e-books u tot verbeteringen in uw eigen organisatie of in uw eigen manier van samenwerken!

De e-books zijn te downloaden bij de uitgeverij Eburon.nl, maar natuurlijk ook via Managementboek.nl en Bol.com!

innovatief organiseren omslag deel 1

innovatief organiseren omslag deel 2

innovatief organiseren omslag deel 3

 

 

 

 

 

 

innovatief organiseren omslag deel 4

1 thought on “Innovatief Organiseren: over meer menselijke energie in organisaties”

Dhian Sioe Lie XS 2 jaar ago

Dank je wel Eric voor alle blogs, grondigheid en energie om nieuwe inzichten verder te brengen onder alle lezers en anderen die de organisatieverbanden waarin ze werken serieus (willen) nemen. Ze waren altijd erg inspirerend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *