Kronkelige weg naar soepeler ontslagrecht

Het overleg tussen werkgevers en werknemers over een soepeler ontslagrecht is mislukt. Dat meldt het FD op 9 december jl. Dat betekent dat er voorlopig geen advies van de SER komt over een herziening van de ontslagregels in Nederland. Ook in de komende kabinetsformatie zullen er over dit onderwerp waarschijnlijk geen afspraken worden gemaakt.

De onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers duren nu al anderhalf jaar. Het laatste concept advies waar over gesproken werd bestond uit kortere ontslagprocedures, versobering van de onslagvergoedingen, maar ook hogere werkloosheidsuitkeringen, meer middelen voor scholing en royaal overgangsrecht voor oudere werknemers. Het doel van de herziening was een vergroting van de mobiliteit en de flexibiliteit van de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor werkgevers zou het minder risicovol worden om vaste werknemers in dienst te nemen en bovendien minder duur om mee te bewegen met de conjunctuur.

Breekpunt voor de vakbonden was de versobering van de ‘gouden handdruk’  bij ontslag in combinatie met verkorte ontslagprocudures. In de huidige situatie is het zo dat voor oudere werknemers met een lang dienstverband het ontslag al gauw enkele jaarsalarissen kan kosten.

Eind november verscheen een studie van het CPB over de versoepeling. Volgens het CPB zouden de voorstellen gunstig uitpakken voor groepen die normaal gesproken minder makkelijk aan een baan komen, zoals jongeren, immigranten en herintredende vrouwen.  Voor mannen van 25 tot 50 jaar zouden de regels ongunstig zijn. Het totale effect op de werkgelegenheid en de werkloosheid is volgens het CPB beperkt. De herziening zou dus vooral leiden tot een eerlijkere verdeling van de kansen op werk en een hogere arbeidsmobiliteit.

Vandaag komen de leden van SER bijeen om te praten over de ontstane situatie. Dat er alsnog een akkoord komt lijkt uitgesloten. Op vraag die voorligt is of er een verdeeld SER-advies komt, geen advies, of dat het advies voor onbepaalde tijd wordt opgeschort. In dat laatste geval blijft het thema op de agenda staan.

3 thoughts on “Kronkelige weg naar soepeler ontslagrecht”

johan 17 jaar ago

Flexibiliseren arbeid is mogelijk met de komende faillisementswetswijzeging. Onthullende CBS cijfers/conclusies (art. Staatcourant 16 maart/CBS website) maken dit interessant.

Er gaat 40 miljard en veel banen om in de periode VOOR faillissement. De maatschappelijke doelen van het Faillissement zoals het behoud van onderneming en werkgelegenheid worden niet gehaald omdat er in faillissement weinig geld en arbeidsplaatsen omgaan vergeleken met de periode ervoor.

De nieuwe faillissementswet oppert nu toezicht op de banken en fiscus!

Nieuws is dat de de stille rechter-commissaris wordt geopperd! Omdat hij kan zorgen voor transparantie en slagkracht die nu ontbreekt. Een rechter-commissaris als tijdelijke bas van een in nood verkerend bedrijf kan eerlijke flexibiliseren van arbeid mogelijk maken en de bank, fiscus en multinationals in een dialoog een serieus alternatief bieden. Nu lopen de bedrijven na het buitenland of doet de bank het alleen. De nieuwe faillissementswet is de sleutel tot de participatietop en het verborgen.

Dit is de sleutel tot een participatie top, een werkbare oplossing voor alle partijen.

Een betrouwbare betere corporate recovery/ faillisementsafwikkeling is directe economische winst. Denk o.a. aan de nationale kredietruimte die toeneemt met vertrouwen in de procedure. collectief ontslag is de sleutel/het instrument en het kan rechtvaardig. Dat is zo goed van deze nieuwe oplossing van onderzoeker Luttikhuis RA

De faillisementswet is 120 jaar oud, het lijkt complex, maar lees maar de conclusies in het CBS boek door of ga na het congres.

Lees het artikel in de staatscourant van vorige week en deze CBS publicatie. Er is een UVT/schoordijk instituut congres op 22 juni met participatietopsprekers / leden staatscommissie faillissementswet.
Boek/ kranten artikelen,congres op: http://www.corporate-recovery.eu

Kronkelige weg naar soepeler ontslagrecht | innovatielog.nl 16 jaar ago

[…] Het overleg tussen werkgevers en werknemers over een soepeler ontslagrecht is mislukt. Dat meldt het FD op 9 december jl. Dat betekent dat er voorlopig geen advies van de SER komt over een herziening van de ontslagregels in Nederland. Ook in de komende kabinetsformatie zullen er over dit onderwerp waarschijnlijk geen afspraken worden gemaakt. (more…) […]

Zzp’ers in de SER | Innovatief Organiseren 14 jaar ago

[…] de SER worden besproken. Dan gaat het bijvoorbeeld om sociale zekerheid, arbeidsvoorwaardenvorming, ontslagrecht en arbeidsmarktbeleid. Ook voor de SER is deelname van deze nieuwe groep arbeidskrachten bittere […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *