Slimmer werken begint bij jezelf

Hoe breng je sociale innovatie innovatie in de praktijk? De stap van theoretisch containerbegrip naar concrete toepassing valt nog niet mee. Inmiddels zetten bedrijven en instellingen hun eerste schreden op het pad naar innovatief organiseren. Op uitnodiging van FNV Bondgenoten zijn zes ondernemingen experimenten gestart met een slimmere manier van werken. In samenwerking met adviesbureau Basis & Beleid zijn aanpakken ontwikkeld die moeten leiden tot een hogere arbeidsproductiviteit en effectievere organisaties.

Het gaat om experimenten in zes totaal verschillende bedrijfstakken en verschillende thema’s. Zo wordt er bijvoorbeeld in een retailbedrijf voor gehoortoestellen gewerkt aan flexibele werktijden waarin de wensen van de klant én werknemers centraal staan. In een ander experiment bij een meubelfabrikant wordt gekeken naar mogelijkheden om de werkdruk tijdens piekperiodes te verminderen. Bij een financiële instelling wordt gekeken of het mogelijk is werknemers meer verantwoordelijkheden te geven in het HRM-beleid.

De experimenten illustreren de aanpak van de vakbond op het thema slimmer werken. Enerzijds is er het streven om de werknemer meer zeggenschap te geven over zijn of haar eigen werk. Maar de vakbeweging sluit gelukkig ook niet zijn ogen voor de noodzakelijke verbetering van de productiviteit. Daarom is een goede samenwerking tussen werkgever en werknemer broodnodig. De zes experimenten zijn goede voorbeelden van sociale innovatie in de praktijk en kunnen als inspiratiebron dienen voor andere bedrijven die hiermee aan de slag willen.

De experimenten staan beschreven in het boekje “Slimmer werken begint bij jezelf”. Op de website is het boekje integraal te downloaden. Het zou mooi zijn als Robin Colard en Fredy Peltzer (de schrijvers) te zijner tijd ook de resultaten van de experimenten publiceren.

2 thoughts on “Slimmer werken begint bij jezelf”

Slimmer werken begint bij jezelf | innovatielog.nl 16 jaar ago

[…] Hoe breng je sociale innovatie innovatie in de praktijk? De stap van theoretisch containerbegrip naar concrete toepassing valt nog niet mee. Inmiddels zetten bedrijven en instellingen hun eerste schreden op het pad naar innovatief organiseren. Op uitnodiging van FNV Bondgenoten zijn zes ondernemingen experimenten gestart met een slimmere manier van werken. In samenwerking met adviesbureau Basis & Beleid zijn aanpakken ontwikkeld die moeten leiden tot een hogere arbeidsproductiviteit en effectievere organisaties. (more…) […]

Nieuwe Energie | Ronald Verhaaf 12 jaar ago

[…] Ronald Verhaaf Verbazingwekkend om te zien hoeveel mensen zich bezig houden met onderwerpen als #slimmerwerken, #hetnieuwewerken, #hnw, #socialeinnovatie, #dynamischorganiseren, #cocreatie, […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *