Tag: Arbeidsparticipatie

Luister naar uw secretaresse

De noodklok luidt. En dan heb ik het niet over de galmende klokken uit de financiële wereld. Het Landelijk Overleg Secretaresses Verenigingen hangt namelijk ook aan de klok. Als er niet op korte termijn wordt ingegrepen dan is er binnen enkele jaren een nijpend tekort aan secretaresses. De oorzaak? Het onjuiste beeld dat jongeren veelal hebben van dit vak: secretaresses zijn ‘tiepmiepen’ die goed koffie kunnen zetten en hun nagels vijlen; kortom een weinig uitdagend beroep. Er is dus duidelijk een taak weggelegd om het imago van de secretaresse op te krikken. Het werk is zo veel meer interessanter dan eerder genoemde beschrijving en verdient het om een positiever beeld te hebben. Alleen al om de huidige groep secretaresses tegemoet te komen en te blijven motiveren.

Innovatie in het nieuws, week 24

In de nieuwe industriebrief van het Ministerie van EZ wordt de komende jaren zo’n 200 miljoen Euro uitgetrokken om de ontwikkeling van de industrie te stimuleren. Innovatie kredieten worden beschikbaar gesteld en er komen fiscale maatregelen voor speur- en ontwikkelings werk (WBSO). Om het gebrek aan ‘geschikt personeel’ te ondervangen worden er dit jaar experimenten met bedrijfsscholen wordt werken en leren fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Verder werd afgelopen week voor de vierde keer de Lifehacking Academy georganiseerd in Groningen. Er werd een boek gepresent-eerd genaamd ‘100 lifehacking tips voor prettig en efficiënt werken’. Ten slotte verscheen natuurlijk deze week het rapport van de commisie Bakker, waar naast een breed palet van maatregelen ook de oorspronkelijk vraag van het kabinet beantwoord. Het ontslagrecht moet worden versoepeld, maar hoe precies?

Boek van de week

Pia Dijkstra voorzitter van Taskforce DeeltijdPlus

Morgen wordt officieel de Taskforce DeeltijdPlus geïnstalleerd voor een periode van 2 jaren. Dit liet de staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken afgelopen vrijdag weten in een brief aan de Tweede Kamer. De hele polder lijkt vertegenwoordigd in de Taskforce. DeTaskforce bestaat uit voorzitter Pia Dijkstra (BN’er, presentatrice van het 8 uur journaal, het TV programma Vinger aan de Pols en vrouw van de baas van Schiphol); Desiree van Gorp (Wetenschapper, directeur van het Nyenrode Institute for Competition en universitair docent); Judith Ploegman (Voorzitter FNV jong); Senay Özdemir (Uitgever en hoofdredacteur van het blad SEN) en Martijn de Wildt (Ondernemer, directeur van Qidos en organisatieadviseur op het gebied van personeelsvraagstukken). De taskforce heeft een merkwaardige opdracht gekregen. Bevordering van de acceptatie in de publieke opinie dat vrouwen een grotere deeltijdbaan of volledige baan hebben. Natuurlijk met in achtneming van de individuele keuzevrijheid voor deeltijdwerk. De achterliggende gedachte van het kabinet is de lage arbeidsparticipatie van vrouwen ten opzichte van het buitenland en kosten van de vergrijzing.