Tag: Darwin

De Homunculus

De term Homunculus (Latijn voor mannetje of mensje) kwam ik voor het eerst tegen in een boek van Gerald Edelman. In Bright Air, Brilliant Fire probeert hij zijn theorie van Neuraal Darwinisme voor de leek toegankelijk te maken. Dat is niet helemaal gelukt, wat je had kunnen bedenken als je moet nadenken over hoe je nadenkt.

Enniewee, in 1972 ontving hij de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar de werking van het immuunsysteem. Lange tijd werd gedacht dat in het lichaam één type lymfocyt, als een duizend-dingen-doekje, verantwoordelijk was voor de productie van antilichamen die zich als een morfologische kameleon om ieder indringend antigen konden vormen. Edelman ontdekte dat het lichaam niet één maar miljoenen verschillende lymfocyten genereert (of erft) waarvan er bijna altijd wel eentje past op de euvele uitvreter.

Het leidde tot het besef dat Darwin’s wetten van selectie ook moeten gelden voor het immuunsysteem en triggerde (waarschijnlijk) bij Edelman de gedachte dat dit ook voor de hersenen moet gelden.

Kijken als Darwin I

Vorig jaar was het Darwin jaar. In het laatste katern van het NRC in 2008 schreef evolutiebioloog Tijs Goldschmidt: ‘Het had maar weinig gescheeld of Charles Darwin was in 1831 niet uit Plymouth vertrokken met de HMS Beagle […] dan was On the Origin of Species (1859), het belangrijkste biologische boek sinds de werken van Aristoteles, nooit verschenen.’

Wie ben ik om Goldschmidt tegen te spreken, maar als Darwin de evolutietheorie niet had opgeschreven dan had volgens mij vroeg of laat iemand anders het gedaan, in ieder geval Wallace. Of Goldschmidt het zo bedoelde weet ik niet, maar de zin insinueert dat we bijna zonder evolutietheorie hadden gezeten. Dat zou voorbij gaan aan de omstandigheden waarin Darwin verkeerde.

Boek van de week

Jarige Darwin onder de innovatie loep

Vandaag 12 februari 2009 is het tweehonderd jaar geleden dat een van de grootste iconen van de wetenschap, Charles Darwin, werd geboren. De kern van innovatie is vernieuwing. Hoe krijg je een bestaande organisatie zo ver dat ze open staat voor verandering terwijl de manier waarop het nu gaat succesvol is? Wanneer we de wetenschap als Darwin’s  organisatie beschouwen, gaat deze vraag ook voor hem op. Zijn theorieën over evolutie en natuurlijke selectie gingen zo drastisch in tegen de gangbare opvattingen dat ze extreem veel weerstand opriepen, tot op de dag van vandaag. Hoe kreeg Darwin het voor elkaar om zijn theorieën tegen alle weerstand in succesvol te “implementeren”?

Vacatures

Programmamanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

In de functie van Programmamanager voor de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) ben je verantwoordelijk voor een portefeuille van opdrachten. Bekijk alle vacatures

Advertorial