Tag: Evidence based manageme

Carrots & sticks versus intrinsieke motivatie (video)

Dat prestatiebeloning tot uitwassen kan leiden weten we sinds de kredietcrisis allemaal. Ook op basis van wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat bonussen vaak een averechts effect hebben. Het is des te vreemder dat werkgevers vaak kritiekloos blijven volharden in de deugden van bonussen en variabele beloning. Hiermee nog maar eens aantonend dat evidence based management nog een lange weg te gaan heeft.

Rob Briner: evidence based management in de praktijk

Vorige week vroeg ik me af of management wel een echt vak is en als academische discipline onderzocht kan worden (zoals de medicijnen, rechten, etc.). De reacties waren nogal wisselend. De onderliggende vraag is natuurlijk hoe nemen managers in het dagelijkse leven beslissingen? Is dit een kwestie van intuïtie, fingerspitzengefühl of nemen managers de tijd om hun beslissingen te onderbouwen door het best beschikbare bewijs (evidence informed)? De reactie van Ben Bult was veelzeggend. Een kunde (bedrijfskunde) kun je niet certificeren, er is nog steeds veel begripsverwarring (zie de vele bodies of knowledge and skills). Daarom voldoet management niet aan de criteria van een academische discipline. Daarbij, waar halen managers de tijd vandaan om al het beschikbare bewijs te zoeken, te beoordelen en toe te passen in hun werksituatie? Met die kritiek ben ik het eens. Er is nog wel veel meer te verzinnen waarom het allemaal zo lastig is, maar dat is geen reden om te kijken of er wellicht interessante ontwikkelingen zijn die wel werken.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen