Tag: Henk-Volberda

Nationale week van de sociale innovatie

(ingezonden mededeling)

Nederlandse bedrijvigheid steeds vaker over een slimmere boeg

In economisch zware tijden hebben bedrijven die investeren in sociale innovatie een betere kans om hun concurrentiepositie te versterken. Dit concludeert  Prof. Henk Volberda uit de jaarlijkse Concurrentie- en Innovatiemonitor. Steeds meer bedrijven lijken zich dit te beseffen en investeren in vernieuwingen op het gebied van organisatie en arbeid, oftewel sociale innovatie. In de periode 23 september tot en met 5 oktober vinden door het gehele land initiatieven op het gebied van sociale innovatie plaats onder de titel ‘Nationale week van de sociale innovatie’.

Sociale innovatie als oplossing voor al onze problemen: maar hoe dan?

Alexander Rinnooij Kan, Ton de Korte, Herman Wijffels, Mathieu Weggeman, Josephine Green, Henk Volberda en nog vele anderen prominenten zijn het met elkaar eens. Sociale Innovatie is wat onze Westerse economie gaat redden. Als we daar vol op inzetten, komt het goed. Onze productiviteit en innovatiekracht zullen stijgen. Werknemers zullen gelukkiger zijn, organisaties zullen zich makkelijker kunnen aanpassen aan een snel veranderende werkelijkheid en als maatschappij zullen we sneller oplossingen vinden voor de belangrijke uitdagingen waar we voor staan.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Innovatie in het nieuws, week 22

Een sombere week voor innovatie. Bij aanbestedingen in de Grond- weg en waterbouw (GWW) slechte scores op de indices voor innovatief aanbesteden. Verder laat de Erasmus Innovatie & Concurrentie monitor 2008 zien dat innovatie aan het wegzakken is, met name bij het MKB. Er is nog steeds te weinig aandacht voor sociale innovatie en kennisdeling. Tot slot toch nog leuk nieuws. Ecofys is de winnaar van de Erasmus Innovation Award 2008. Het bedrijf werd dit jaar uitgeroepen tot het meest innovatieve en concurrerende bedrijf van Nederland.

Vacatures

Teamhoofd Omgeving

Het Team Omgeving is gericht op vergunningverlening en de uitwerking en implementatie van ruimtelijk en planologische ontwikkelingen. Jouw team draagt letterlijk en figuurlijk een steentje bij aan het verwezenlijken van een energiepositief werk, woon en leef klimaat in Horst aan de Maas. Bekijk alle vacatures

Advertorial