Tag: Kantoorinnovatie

Het Duurzame Werken betaalt zichzelf terug

Het Nieuwe Werken is prima te combineren met een duurzame ambitie. Bij een goed doordachte aanpak betaalt de investering zich in alle gevallen terug. Dat concludeert adviesbureau Berenschot op basis van de door hen georganiseerde High Level Group bijeenkomst voor programmamanagers Het Nieuwe Werken op 30 september.

De interactieve bijeenkomst werd bijgewoond door ruim vijftig programma- en projectmanagers Het Nieuwe Werken van meer dan twintig grote Nederlandse werkgevers. De meeting stond in het teken van duurzame kantorenbouw en kantoorinrichting. Naast de presentatie van een aantal praktijkcases was er volop ruimte voor de deelnemers om met elkaar in discussie te gaan.

HNW voorbij: Van kantoor- naar werkprocesinnovatie

Op het gebied van kantoorinnovatie en thema’s als ‘Het Nieuwe Werken’ of ‘Anders Werken’ zijn – en worden nog steeds – veel waardevolle initiatieven ontplooid tot innovatie van kantoren, werkplekken en manieren van samenwerken. De organisatie van werk en nieuwe inrichtingsvormen staan hierbij over het algemeen centraal, vaak op basis van beschikbare technologische innovaties.  

Deze initiatieven veronderstellen echter een vrij klassieke ordening van werk uitgaande van de keten ‘werkgever – werk – werknemer – huisvesting en faciliteiten’. Ik verwacht dat deze veronderstelling op de lange termijn niet meer klopt omdat er in de nabije toekomst belangrijke verschuivingen plaats zullen vinden in deze ordening van werk.

Dit artikel is deel  één van een vierluik en verscheen eerder in vergelijkbare vorm als artikel in het vakblad Leren in Organisaties.

Boek van de week