Tag: Kennismanagement

De professional als trekpaard

 Sociale innovatie is volgens het NCSI, het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie, het systematisch verbeteren van de manieren van werken in organisaties. Dat kan door andere vormen van management in te zetten, meer gebruik te maken van flexibele organisatievormen en door slimmer werken zodat organisaties talenten beter benutten. Een belangrijke speler binnen organisaties is de zogenaamde professional. Professionals blijken zich in toenemende mate onbehaaglijk te voelen in hun functioneren.