Tag: Recensie

Bas van de Haterd: Werken Nieuwe Stijl (recensie)

Dat Het Nieuwe Werken hot is hoef ik u niet meer uit te leggen. Er is een constante stroom aan berichtgeving via het internet over nieuwe werkstijlen. Congressen en seminars die het gedachtegoed propageren trekken volle zalen. En er komt er in de laatste maanden iedere week wel een vers boek uit dat op een of andere manier gerelateerd is aan HNW. Maar leveren al deze nieuwe publicaties ook nieuwe inzichten op? Ik nam de proef op de som en las het boek Werken Nieuwe Stijl van Bas van de Haterd. Conclusie: weinig nieuws onder de zon, maar af en toe wel een mooi doorkijkje naar de weerbarstige praktijk.

Drion, Maree en Melissen: Workin' Wonderland (recensie)

Where people gravitate and managers navigate

Op deze site hebben we de gewoonte om regelmatig recensies te plaatsen van boeken die een link hebben met Innovatief Organiseren. Zo bespraken we eerder het werk van Dick Bijl over Het Nieuwe Werken (zie hier en hier) en de boeken van Scott Berkun (zie hier) en Peter Drucker (zie hier) over innovatie.  Dit keer opnieuw een Engelstalig boek: Workin’ Wonderland van de Nederlanders Bernard Drion, Geoff Marée en Frans Melissen. Een boek over gravitatie en navigatie, over de veranderende wereld van nu en management in de wereld van morgen.

Dik Bijl: Aan de slag met Het Nieuwe Werken (recensie)

Het onlangs verschenen boek van Dik Bijl biedt, net als zijn voorganger in 2007, een goede introductie in Het Nieuwe Werken. Het is een prettig leesbaar reisverslag van een concept dat nog in de adolescentenfase zit. In twaalf hoofdstukken neemt Dik Bijl de lezer mee langs de essentie van Het Nieuwe Werken, de ervaringen in de praktijk en een (aanzet tot) een veranderaanpak. Het eerste boek van Bijl kreeg van mij een positief kritische recensie op deze site. Hoe is deze update mij bevallen?  

Vacatures

Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

Eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Bereiken van de doelstellingen. Zichtbaar en aanspreekbaar met charisma en bezieling. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Nassim Nicolas Taleb: Misleid door het toeval

Fooled by Randomness is eindelijk ook in het Nederlands verkrijgbaar onder de titel Misleid door het toeval. (Hiermee wordt Gyuri’s vraag van 25 september 2007 beantwoord). Het briljante boek van Nassim Nicolas Taleb kan als een voorloper worden gezien van zijn andere boek genaamd Black Swan (De zwarte zwaan, 2008), wat ik al eerder besprak. Op zijn website staat in de eerste regel zijn grootste hobby, die tevens de essentie van het boek kernachtig samenvat:

“My major hobby is teasing people who take themselves & the quality of their knowledge too seriously & those who don’t have the courage to sometimes say: I don’t know…” (You may not be able to change the world but can at least get some entertainment & make a living out of the epistemic arrogance of the human race).

Dit typeert de man en zijn boeken ook direct.

Scott Berkun: The Myths of Innovation (recensie)

Hoe weet je of een innovatie zal slagen of niet? Of wat de nieuwste doorbraaktechnologie zal zijn? Volgens Scott Berkun doen er tal van mythes de ronde over innovatie. Hij schreef een boek over deze mythes, waar ze vandaan komen en waarom ze niet waar zijn.

In ‘The Myths of Innovation’ haalt Berkun tal van voorbeelden aan. Vele beroemde innovaties uit het (verre) verleden van onder meer Thomas Edison, Isaac Newton, Galileo Galilei, Johannes Gutenberg, Tim Berners-Lee (het World Wide Web) en Jeff Bezos (Amazon.com) komen voorbij.

Dik Bijl: Het Nieuwe Werken (recensie)

‘De grootste verdienste van het management in de 20e eeuw is de vijftigvoudige verbetering van de productiviteit van de fabriekswerker. De grootste uitdaging van voor het management van de 21e eeuw is om de productiviteit van de kenniswerker op een vergelijkbare wijze te verbeteren.’

Met deze bekende quote van Peter Drucker begint het boek van Dik Bijl over Het Nieuwe Werken. Het heeft dan ook als ondertitel meegekregen: Op weg naar een productieve kenniseconomie. Het boek is een goede introductie op de denkwijze achter Het Nieuwe Werken, althans volgens de Microsoft filosofie. Het leverde mij ook een aantal vragen en kanttekeningen op.  

Nassim Nicolas Taleb: De zwarte zwaan

Sinds een paar dagen ben ik op het spoor gekomen van Nassim Nicolas Taleb (NNT). In 2008 verscheen zijn boek ‘Black Swan Theory: the impact of the Highly Improbable’. Een boek wat volledig aan mij voorbij is gegaan. Maar door de recente wereldwijde kredietcrises komt zijn naam steeds vaker naar voren. Management guru Tom Peters haalt hem te pas en te onpas aan, het eerste hoofdstuk van zijn boek is gepubliceerd op de site van de New York Times en dan is er natuurlijk de website van NNT. Dit laatste is echt voor de liefhebber, want ik vind zijn site ronduit lelijk en gebruikersonvriendelijk. Hetzelfde geldt voor de filmpjes van zijn boekpresentatie op YouTube. Schrijven is een ander vak dan presenteren. Maar goed, wat maakt meneer Taleb zo de moeite waard om te lezen?