Tag: Recovery

Doorbreek passiviteit, kom in actie!

Is uw bedrijf fundamenteel gezond, wellicht zelfs winstgevend, maar ondervindt het toch ook: gebrek aan liquiditeit, behoefte aan meer heldere analyses, moeilijkheden met het aannemen van het juiste personeel, onzekerheid door ongelovige klanten, time management problemen, interne spanningen door teveel gecentraliseerde besluitvorming, schaarste in kennis en van risico’s, problemen met toeleveranciers, gebrek aan geloofwaardigheid bij kredietverstrekkers?