Tag: Sociale-innovatie

Vrijheid, ruimte en rust; in connectie met sociale innovatie

Waar is men naar op zoek als men vrije dagen opneemt (vakantie) van het werk? Juist; vrijheid, ruimte en rust. Doorgaans wordt men in organisaties dusdanig onder de duim gehouden dat men toe is aan deze vrijheid, ruimte en rust. Maar wat nu als we deze drie aspecten kunnen combineren mét werk, zodat er geïnspireerde medewerkers ontstaan. Medewerkers die uit zichzelf dingen ontdekken en die verder denken dan de gebaande paden, het klinkt haast om van te dromen als manager of leidinggevende.

Maak niet de grond onder hun voeten heet, maar wakker het vuur in hen aan!

Laatst zag op YouTube een filmpje van Herman Wijffels. Tegenwoordig hoogleraar sociale innovatie. Zijn stelling was: we benutten nog niet eens de helft van de talenten van de mensen die we hebben, die dagelijks voor ons werken. Managementgoeroe Peter Drucker zei het nog niet zo lang geleden als volgt: ‘De grootste verdienste van het management van de 20ste eeuw is  de vijfvoudige verbetering van de productiviteit de fabriekswerker. De uitdaging voor het management van de 21e eeuw is om de productie van de kenniswerker op een gelijkwaardige wijze te verbeteren.’

En in de praktijk van alledag is dat natuurlijk goed zichtbaar. Hoeveel mensen slepen zich niet door de dag heen om daarna tot bloei te komen bij de oudercommissie, voetbalclub of de duivenmelkvereniging? En daar komt dan wel een enorme hoeveelheid creativiteit tevoorschijn! Met fonkelende ogen. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat de helft van de Nederlanders met tegenzin naar hun werk gaat. Wonderlijk eigenlijk als je bedenkt hoeveel werkzame uren er in een leven lang werken zitten: dat komt in de buurt van de 80.000 uren. Tachtigduizend! En als je dan niet met plezier naar je werk gaat, dan zijn dat wel hele lange dagen.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Wat is het Slimste Bedrijf van 2010?

(ingezonden mededeling)

Op 30 november 2010 organiseert MKB Krachtcentrale de wedstrijd “het Slimste Bedrijf van 2010”. De verkiezing van de winnaar vindt plaats tijdens de Energiedag 2010 in Arnhem. Onder het motto: ‘Laat nieuwe energie door je bedrijf stromen’ komen ondernemers en hun medewerkers uit het hele land bij elkaar in het voormalig hoogspanningslab van de KEMA om te ervaren wat slimmer werken oplevert. Melek Usta, directeur Colourful People en voormalig lid van het Innovatieplatform, zal namens de jury de genomineerde kandidaten voor de wedstrijd ‘Slimste Bedrijf 2010’ voorstellen. De ondernemers die op de Energiedag aanwezig zijn, stemmen wie van de genomineerden uiteindelijk de titel ‘Slimste Bedrijf 2010’ verdient.

Vacatures

Kantoormanager

DVAN Advocaten zet een volgende stap in de verdere opbouw van haar kantoor en is daarom op zoek naar een Kantoormanager. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Nationale week van de sociale innovatie

(ingezonden mededeling)

Nederlandse bedrijvigheid steeds vaker over een slimmere boeg

In economisch zware tijden hebben bedrijven die investeren in sociale innovatie een betere kans om hun concurrentiepositie te versterken. Dit concludeert  Prof. Henk Volberda uit de jaarlijkse Concurrentie- en Innovatiemonitor. Steeds meer bedrijven lijken zich dit te beseffen en investeren in vernieuwingen op het gebied van organisatie en arbeid, oftewel sociale innovatie. In de periode 23 september tot en met 5 oktober vinden door het gehele land initiatieven op het gebied van sociale innovatie plaats onder de titel ‘Nationale week van de sociale innovatie’.

Sociale innovatie als oplossing voor al onze problemen: maar hoe dan?

Alexander Rinnooij Kan, Ton de Korte, Herman Wijffels, Mathieu Weggeman, Josephine Green, Henk Volberda en nog vele anderen prominenten zijn het met elkaar eens. Sociale Innovatie is wat onze Westerse economie gaat redden. Als we daar vol op inzetten, komt het goed. Onze productiviteit en innovatiekracht zullen stijgen. Werknemers zullen gelukkiger zijn, organisaties zullen zich makkelijker kunnen aanpassen aan een snel veranderende werkelijkheid en als maatschappij zullen we sneller oplossingen vinden voor de belangrijke uitdagingen waar we voor staan.

Peter F. Drucker: Innovation and Entrepreneurship (recensie)

Van Peter Drucker wordt wel gezegd dat hij zo’n beetje eigenhandig management als vakgebied heeft uitgevonden. Titels als “The practice of management”, “Innovation and entrepreneurship”, “Managing for the future” en “Management Challenges for the 21st century” zijn echte klassiekers geworden.  Hij heeft belangwekkende zaken te melden over innovatief organiseren.  

Onze LinkedIn groep heeft meer dan 400 leden!

Gisteren is weer een nieuwe mijlpaal bereikt. De LinkedIn Innovatief Organiseren Community (L.I.O.C.) telt inmiddels meer dan 400 leden en we groeien nog steeds door. Innovatief organiseren leeft!

De community moet vooral zelfsturend worden. Blijf daarom gastcolumns insturen. Iedereen is geïnteresseerd in  leuke voorbeelden / anekdotes / suggesties of ideeën om innovatief te organiseren. De recessie biedt naast ellende ook weer nieuwe kansen! Roei tegen de stroom in en kom met goede plannen. De economie is naarstig op zoek naar u!

De redactie

Lid worden van Innovatief Organiseren kan hier

Een innovatief 2009 toegewenst!!!

Innovatief Organiseren wenst al haar lezers en iedereen in Nederland die innovatief organiseren, sociale innovatie en slimmer werken een goed hart toedraagt een fantastisch 2009 toe! Dat het komende jaar maar veel inspiratie, resultaat en waardevolle inzichten mag geven. In dit artikel de top 5 van best bezochte artikelen in 2008, de bezoekersaantallen en een inkijkje in onze plannen.

Frank Verschuur: Slow Change, versneller van sociale innovatie

Het boek Slow Change van Frank Verschuur gaat over het benutten van de principes van de sociotechniek voor het verhogen van de effectiviteit van organisaties. Slow Change poogt verbindingen te leggen tussen bedrijfskunde, sociale innovatie en veranderkunde. Is het Verschuur gelukt? Ongetwijfeld zal niet iedereen het met hem eens zijn, maar Verschuur maakt zijn ideeën over sociale innovatie in ieder geval wel lekker concreet en werkt ze helder uit!