Tag: Uitbesteden

Slim werken is slim uitbesteden

Iemand die het eigen kennispotentieel niet volledig benut kiest daar zelf voor. Dat klinkt niet logisch. Toch wordt volgens de heer Wijffels maar de helft van het kennispotentieel gebruikt In Nederland, zoals ook eerder op deze website is beschreven. In grotere organisaties is dat bijvoorbeeld te verklaren vanuit de context. Iemand conformeert zich qua inzet aan wat bij anderen wordt waargenomen.

Langere tijd dacht ik dat in kleine organisaties en bij zzp’ers het probleem niet speelt. Totdat ik er specifiek op ging letten. Totale benutting van het kennispotentieel lijkt niet vanzelfsprekend. Ik geef twee voorbeelden van ondernemers die ik van dichtbij meemaakte.