Tag: Werknemerskunde

Werknemerskunde

De tweede leergang werknemerskunde is 1 maart 2007 van start gegaan. Een verfrissende kijk op bedrijfsvoering, management en organiseren verlost ons van het juk van alleen maar succesdenken uit de bedrijfskunde. Rene ten Bos deed de aftrap met een filosofische beschouwing op bedrijfskunde en de tegenhanger die in Critical management theory gevonden wordt. Hij vroeg zich af waarom bedrijven en managers alleen maar geloven in bedrijfskunde, kunnen we niet (meer) op een andere manier naar organisaties kijken?

If you feed them peanuts, you get monkeys

Organiseren is van oudsher een wereld van de Grote Mannen met de Grote Plannen. Het wereldbeeld dat het de topmanager is die de organisatie zonder veel tegenspraak naar zijn wil inricht. Ga maar na: het overheersende paradigma van de werknemer is nog steeds dat hij de ‘human resource’ is die het beleid en de strategie moet uitdragen. Daarbij moeten zijn doelen en verlangens in lijn gebracht worden met de bedrijfsdoelstellingen.