Tag: Wouter-bos

Innovatie: geen gejuich zonder leed?

Innovatie is een containerbegrip waarvan allerwege de zegeningen worden bezongen. Innovatie is nodig en dus goed. Punt uit. Daarom wil premier Balkenende onder het motto “De toekomst begint nu” ons land naar de top 5 van innovatieve landen tillen en vond op 3 december j.l. onder zijn vleugels de “Innovatieproeftuin 2028” plaats. Er viel bij de opening uit de mond van de premier geen woord over de risico’s van innovatie te horen en ik wil daar even bij stilstaan. Want is de plotselinge kredietcrisis niet het regelrechte gevolg van innovaties?