Edwin Lambregts

Berichten van Edwin Lambregts

Hou jij ook van blockers in je HNW project?

Bij iedere verandering in organisaties spelen belangen een rol. Bij Het Nieuwe Werken (HNW) is dat niet anders. Hoe om te gaan met al deze belangen was het thema tijdens de tweede bijeenkomst van de High Level Group HNW. Speciale gastspreker was Joris de Bie, organisatieadviseur bij Berenschot en expert op het gebied van cultuur en management. In dit eerste artikel: het belang van een helder doel en een goede analyse van het krachtenveld.

Lieve Agnes

De financiële wereld staat in brand. Ondertussen is er in eigen land nog steeds geen pensioenakkoord dankzij de onenigheid binnen vakcentrale FNV, de grootste Nederlandse vakbond met 1,4 miljoen leden. En daarmee is valt er nog geen zinnig woord te zeggen over de financierbaarheid van ons pensioenstelsel, dat voor een groot deel in aandelen is belegd. Een goed moment om eens diepgaand met Agnes Jongerius – de machtigste vrouw van Nederland – van gedachten te wisselen over de stand van zaken in pensioenland. Kom, we pakken eens goed uit met twee volledige pagina’s in het weekend, moeten ze bij NRC gedacht hebben. Het is tenslotte toch komkommertijd…

Plastic Whale organiseert Oud-Amsterdamsch Plastic Visschen

Ingezonden mededeling

Op zondag 4 september organiseert Stichting Plastic Whale een unieke manifestatie in Amsterdam: Oud-Amsterdamsch Plastic Visschen, een vloot van ongeveer 20 boten met passagiers die plastic uit de Amsterdamse grachten vissen. Plastic Whale nodigt iedereen uit om aan de manifestatie deel te nemen. Het burgerinitiatief heeft als doel mensen bewust te maken van het groeiende probleem van de plastic soep; plastic afval dat in toenemende mate ’s werelds wateren vervuilt. Met Oud-Amsterdamsch Plastic Visschen wil Plastic Whale duidelijk maken dat het probleem zich ook in Nederlandse wateren voordoet, zoals in de Amsterdamse grachten.

De ontmenselijking in de doe-het-zelf samenleving

Callcenter, ov-chipkaart en zelfscan – nergens mensen: automatisering leidt tot eenzaamheid en ontmenselijking. Onder die titel verscheen er afgelopen zaterdag een interessant artikel van publiciste Heleen Krul in NRC. Krul uit daarin haar zorgen over de manier waarop de interactie tussen mensen in het dagelijks leven plaatsvindt. Die is in toenemende mate digitaal en via selfservice. Het persoonlijke contact wordt teruggedrongen. Een echo van de troonrede van onze Koninklijke Hoogheid? Of is hier echt iets aan de hand?

Trends voor 2011 volgens 10 trendwatchers

Het jaar 2010 zit er bijna op. Net zoals vorig jaar is de laatste posting op Innovatief Organiseren gereserveerd voor de trends van het volgende jaar. Net als in 2010 heb ik weer tien trendwatchers, futurologen en glazebolkijkers geraadpleegd.  Ter lering en vermaak!

Ik ben opnieuw niet over één nacht (smeltend) ijs gegaan. Gekende en ongekende futurologen als Adjiedj Bakas, Scot Finnie, Second Sight, Trendslator, JWT Intelligence, Tami Honesty, Young Works, Tony Bosma, Trendwatching.com, J.D. Meier en Jim Caroll. Ik heb allen online geraadpleegd. In dit artikel vind je hun tips en tops, trends, modes en hypes voor 2011. Het is een mooie mix geworden van ontwikkelingen in de economie, consumentenvoorkeuren en IT-trends. Druk dus snel op ‘print’, want met dit overzichtsartikel heb je ze allemaal in een willekeurige volgorde op een rij!

AWVN: 2011 gaat over participatie, productiviteit en vitaliteit

(Ingezonden mededeling)

Het arbeidsvoorwaardenbeleid moet het komende en de daaropvolgende jaren gaan over participatie, productiviteit en vitaliteit. Dit stelt werkgeversvereniging AWVN bij de presentatie van de Arbeidsvoorwaardennota 2011, “Een stille revolutie”. In de Arbeidsvoorwaardennota doet AWVN aanbevelingen voor bedrijven bij de onderhandelingen voor het cao-seizoen 2011. In het komende jaar spelen, vanwege de vergrijzing, met name pensioen en duurzame inzetbaarheid een grote rol.

Boven deze thema’s ziet Hans van der Steen, directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid van AWVN, de verhouding tussen werkgever en werknemer ingrijpend veranderen. “Werknemers kijken anders tegen werk en persoonlijke ontwikkeling aan, en werkgevers realiseren zich dat verdere verbetering van de concurrentiekracht een andere houding ten opzichte van werknemers vereist,” zegt Van der Steen in het vakblad Werkgeven.

Ben Tiggelaar en Het Nieuwe Werken

Context bepaalt gedrag

In de weekendeditie van het FD (21 oktober 2010) staat een groot artikel over gedragsverandering in organisaties. Beter gezegd: over de onveranderbaarheid van gedrag. De bijgaande foto van ‘goeroe’  Ben Tiggelaar is zo groot dat hij niet op één tabloidpagina past.  Het artikel somt in de kop de conclusie van het promotieonderzoek van Tiggelaar op: Gedrag valt nauwelijks te managen.

De verklaring voor mislukte gedragsverandering ligt grotendeels in de contextfactoren, zo heeft Tiggelaar (opnieuw) ontdekt. Mensen worden zowel bewust als onbewust beïnvloed door prikkels van buiten. Daarom komt er van afspraken, zelf de afspraken die mensen met zichzelf maken, weinig terecht. Ook de effecten van centraal gestuurde informatie is maar zeer beperkt.  Van onwil is meestal geen sprake, maar de (zelf)discipline schiet vaak tekort om voorgenomen verandering echt te laten beklijven.

Mark Zuckerberg (Facebook): Move fast and break things!

Vorige week kwam in het nieuws dat Facebook nu meer dan 500 miljoen actieve leden heeft. De titel van dit artikel zou daarom kunnen slaan op het breken van records, maar dat is niet zo. Het is een quote van Mark Zuckerberg, die met zijn 26 jaar een levende legende is van het internet.  De quote komt uit een interview van Zuckerberg met Business Insider en stamt uit 2009. De groei van Facebook wekt zowel bewondering als vraagtekens. In dit artikel geef ik beknopt wat achtergronden.

Trendwatcher voorspelt het einde van de Evergreen

Afgelopen zaterdagochtend luisterde ik naar het Radio 1 programma Tros Nieuwsshow. Een babbel-de-babbel programma op een incourant tijdstip levert meestal weinig opzienbarends op. Toch was er dit keer wel een item bij dat mij aan het denken zette. Trendwatcher Thimon de Jong signaleerde namelijk het einde van de Evergreen. Een gedachtegang met bredere implicaties!

Bas van de Haterd: Werken Nieuwe Stijl (recensie)

Dat Het Nieuwe Werken hot is hoef ik u niet meer uit te leggen. Er is een constante stroom aan berichtgeving via het internet over nieuwe werkstijlen. Congressen en seminars die het gedachtegoed propageren trekken volle zalen. En er komt er in de laatste maanden iedere week wel een vers boek uit dat op een of andere manier gerelateerd is aan HNW. Maar leveren al deze nieuwe publicaties ook nieuwe inzichten op? Ik nam de proef op de som en las het boek Werken Nieuwe Stijl van Bas van de Haterd. Conclusie: weinig nieuws onder de zon, maar af en toe wel een mooi doorkijkje naar de weerbarstige praktijk.